Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ecalta (anidulafungin) – Označení na obalu - J02AX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Ecalta
Kód ATCJ02AX06
Látkaanidulafungin
VýrobcePfizer Limited

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ECALTA 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok.

Anidulafunginum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna lahvička obsahuje anidulafunginum 100 mg.

Rekonstituovaný roztok obsahuje 3,33 mg/ml a naředěný roztok obsahuje 0,77 mg/ml anidulafunginu.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: fruktosa, mannitol, polysorbát 80, kyselina vinná a NaOH a/nebo HCl (pro úpravu pH)

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 injekční lahvička

prášku pro koncentrát pro infuzní roztok

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Rozpusťte obsah vodou na injekci a nařeďte před použitím.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze intravenózní podání.

Rychlost podání infúze přípravku ECALTA nesmí přesáhnout 1,1 mg/min

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah a dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

KENT

CT13 9NJ, Velká Británie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/416/002

13.ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Etiketa na injekční lahvičce

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

ECALTA 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Anidulafunginum

Intravenózní podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.POUŽITELNOST

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot: {number}

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

100 mg

6.JINÉ

Uchovávejte v chladničce

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis