Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emselex (darifenacin hydrobromide) – Označení na obalu - G04BD10

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Emselex
Kód ATCG04BD10
Látkadarifenacin hydrobromide
VýrobceMerus Labs Luxco S.à R.L.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL JEDNOTLIVÉHO BALENÍ

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Emselex 7,5 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Darifenacinum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 7,5 mg darifenacinu (jako hydrobromid).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

7 tablet

14 tablet

28 tablet

49 tablet

56 tablet

98 tablet

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Lucembursko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/04/294/001

7 tablet (PVC/CTFE/Al blistr)

 

 

 

 

 

EU/1/04/294/002

14 tablet (PVC/CTFE/Al blistr)

 

 

 

 

 

EU/1/04/294/003

28 tablet (PVC/CTFE/Al blistr)

 

 

 

EU/1/04/294/004

49 tablet (PVC/CTFE/Al blistr)

 

 

 

EU/1/04/294/005

56 tablet (PVC/CTFE/Al blistr)

 

 

 

EU/1/04/294/006

98 tablet (PVC/CTFE/Al blistr)

 

 

 

EU/1/04/294/015

7 tablet (PVC/PVDC/Al blistr)

 

 

 

 

EU/1/04/294/016

14 tablet (PVC/PVDC/Al blistr)

 

 

 

EU/1/04/294/017

28 tablet (PVC/PVDC/Al blistr)

 

 

EU/1/04/294/018

49 tablet (PVC/PVDC/Al blistr)

 

 

EU/1/04/294/019

56 tablet (PVC/PVDC/Al blistr)

 

 

EU/1/04/294/020

98 tablet (PVC/PVDC/Al blistr)

 

 

 

 

 

 

 

13. ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

č.š.:

 

 

 

 

 

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Emselex 7,5 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA VĚTŠÍHO BALENÍ - MULTIPACK (VČETNĚ „BLUE BOXU“)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Emselex 7,5 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Darifenacinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 7,5 mg darifenacinu (jako hydrobromid).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

140 tablet

Větší balení (multipack) obsahující 10 balení, každé se 14 tabletami.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Lucembursko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/04/294/013

 

 

(PVC/CTFE/Al blistr)

 

EU/1/04/294/027

(PVC/PVDC/Al blistr)

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

č.š.:

 

 

 

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Emselex 7,5 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNITŘNÍ KRABIČKA VĚTŠÍHO BALENÍ - MULTIPACK (BEZ „BLUE BOX“)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Emselex 7,5 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Darifenacinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 7,5 mg darifenacinu (jako hydrobromid).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

14 tablet

Součást většího balení (multipack) obsahujícího 10 balení, každé obsahuje 14 tablet.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Lucembursko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/04/294/013

 

 

(PVC/CTFE/Al blistr)

 

EU/1/04/294/027

(PVC/PVDC/Al blistr)

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

č.š.:

 

 

 

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Emselex 7,5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Emselex 7,5 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Darifenacinum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merus Labs Luxco S.à R.L.

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL JEDNOTLIVÉHO BALENÍ

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Emselex 15 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Darifenacinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 15 mg darifenacinu (jako hydrobromid).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

7 tablet

14 tablet

28 tablet

49 tablet

56 tablet

98 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Lucembursko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/04/294/007

7 tablet (PVC/CTFE/Al blistr)

 

 

 

 

 

EU/1/04/294/008

14 tablet (PVC/CTFE/Al blistr)

 

 

 

 

 

EU/1/04/294/009

28 tablet (PVC/CTFE/Al blistr)

 

 

 

EU/1/04/294/010

49 tablet (PVC/CTFE/Al blistr)

 

 

 

EU/1/04/294/011

56 tablet (PVC/CTFE/Al blistr)

 

 

 

EU/1/04/294/012

98 tablet (PVC/CTFE/Al blistr)

 

 

 

EU/1/04/294/021

7 tablet (PVC/PVDC/Al blistr)

 

 

 

 

EU/1/04/294/022

14 tablet (PVC/PVDC/Al blistr)

 

 

 

EU/1/04/294/023

28 tablet (PVC/PVDC/Al blistr)

 

 

EU/1/04/294/024

49 tablet (PVC/PVDC/Al blistr)

 

 

EU/1/04/294/025

56 tablet (PVC/PVDC/Al blistr)

 

 

EU/1/04/294/026

98 tablet (PVC/PVDC/Al blistr)

 

 

 

 

 

 

 

13. ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

č.š.:

 

 

 

 

 

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Emselex 15 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA VĚTŠÍHO BALENÍ - MULTIPACK (VČETNĚ „BLUE BOX“)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Emselex 15 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Darifenacinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 15 mg darifenacinu (jako hydrobromid).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

140 tablet

Větší balení (multipack) obsahující 10 balení, každé se 14 tabletami.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Lucembursko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/04/294/014

 

 

(PVC/CTFE/Al blistr)

 

EU/1/04/294/028

(PVC/PVDC/Al blistr)

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

č.š.:

 

 

 

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Emselex 15 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNITŘNÍ KRABIČKA VĚTŠÍHO BALENÍ - MULTIPACK (BEZ „BLUE BOX“)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Emselex 15 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Darifenacinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 15 mg darifenacinu (jako hydrobromid).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

14 tablet

Součást většího balení (multipack) obsahujícího 10 balení, každé obsahuje 14 tablet.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Lucembursko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/04/294/014

 

 

(PVC/CTFE/Al blistr)

 

EU/1/04/294/028

(PVC/PVDC/Al blistr)

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

č.š.:

 

 

 

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Emselex 15 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Emselex 15 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Darifenacinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merus Labs Luxco S.à R.L.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis