Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enurev Breezhaler (glycopyrronium bromide) – Označení na obalu - R03BB06

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Enurev Breezhaler
Kód ATCR03BB06
Látkaglycopyrronium bromide
VýrobceNovartis Europharm Ltd

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

JEDNOTLIVÉ BALENÍ

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Enurev Breezhaler 44 mikrogramů, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce glycopyrronium (jako glycopyrronii bromidum)

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje glycopyrronium 50 mikrogramů. Množství podaného glykopyrronia je 44 mikrogramů.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Také obsahuje: laktosu a magnesium-stearát.

Další informace najdete v příbalové informaci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce

6 x 1 tobolka + 1 inhalátor

10 x 1 tobolka + 1 inhalátor

12 x 1 tobolka + 1 inhalátor

30 x 1 tobolka + 1 inhalátor

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Používejte pouze inhalátor, který je součástí balení.

Tobolky nepolykejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Inhalační podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

Každý inhalátor je třeba zlikvidovat po 30 dnech používání.

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tobolky v originálním blistru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nevyjímejte tobolky z blistru dříve, než bezprostředně před použitím.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velká Británie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/12/789/001

6 tobolek + 1 inhalátor

 

 

 

EU/1/12/789/007

 

10 tobolek + 1 inhalátor

 

 

EU/1/12/789/002

 

12 tobolek + 1 inhalátor

 

 

EU/1/12/789/003

 

30 tobolek + 1 inhalátor

 

 

 

 

 

13. ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Enurev Breezhaler

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL MULTIPACKU (OBSAHUJE BLUE BOX)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Enurev Breezhaler 44 mikrogramů, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce glycopyrronium (jako glycopyrronii bromidum)

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje glycopyrronium 50 mikrogramů. Množství podaného glykopyrronia je 44 mikrogramů.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Také obsahuje: laktosu a magnesium-stearát.

Další informace najdete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce

Multipack: 90 (3 balení po 30x1) tobolek + 3 inhalátory.

Multipack: 96 (4 balení po 24x1) tobolek + 4 inhalátory.

Multipack: 150 (15 balení po 10x1) tobolek + 15 inhalátorů.

Multipack: 150 (25 balení po 6x1) tobolek + 25 inhalátorů.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Používejte pouze inhalátor, který je součástí balení.

Tobolky nepolykejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Inhalační podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

Každý inhalátor je třeba zlikvidovat po 30 dnech používání.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tobolky v originálním blistru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nevyjímejte tobolky z blistru dříve, než bezprostředně před použitím.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/12/789/004

Multipack skládající se ze 3 balení (30 tobolek + 1 inhalátor)

 

 

EU/1/12/789/005

 

Multipack skládající se ze 4 balení (24 tobolek + 1 inhalátor)

 

 

EU/1/12/789/008

 

Multipack skládající se z 15 balení (10 tobolek + 1 inhalátor)

 

 

EU/1/12/789/006

 

Multipack skládající se z 25 balení (6 tobolek + 1 inhalátor)

 

 

 

 

 

13. ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

Lot

 

 

 

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Enurev Breezhaler

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR– 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNITŘNÍ OBAL MULTIPACKU (NEOBSAHUJE BLUE BOX)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Enurev Breezhaler 44 mikrogramů, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce glycopyrronium (jako glycopyrronii bromidum)

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje glycopyrronium 50 mikrogramů. Množství podaného glykopyrronia je 44 mikrogramů.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Také obsahuje: laktosu a magnesium-stearát.

Další informace najdete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce

30 x 1 tobolek + 1 inhalátor. Součást multipacku. Neprodává se samostatně.

24 x 1 tobolek + 1 inhalátor. Součást multipacku. Neprodává se samostatně. 10 x 1 tobolka + 1 inhalátor. Součást multipacku. Neprodává se samostatně. 6 x 1 tobolka + 1 inhalátor. Součást multipacku. Neprodává se samostatně.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Používejte pouze inhalátor, který je součástí balení.

Tobolky nepolykejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Inhalační podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

Každý inhalátor je třeba zlikvidovat po 30 dnech používání.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tobolky v originálním blistru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nevyjímejte tobolky z blistru dříve, než bezprostředně před použitím.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/12/789/004

Multipack skládající se ze 3 balení (30 tobolek + 1 inhalátor)

 

 

EU/1/12/789/005

 

Multipack skládající se ze 4 balení (24 tobolek + 1 inhalátor)

 

 

EU/1/12/789/008

 

Multipack skládající se z 15 balení (10 tobolek + 1 inhalátor)

 

 

EU/1/12/789/006

 

Multipack skládající se z 25 balení (6 tobolek + 1 inhalátor)

 

 

 

 

 

13. ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Enurev Breezhaler

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNITŘNÍ VÍČKO JEDNOTLIVÉHO BALENÍ A VNITŘNÍHO OBALU MULTIPACKU

1.JINÉ

Neprotlačujte tobolku skrz krycí fólii.

(1) Odtrhněte podél perforací, (2) potom stáhněte ochrannou fólii ze zadní strany a (3) vyjměte tobolku.

Tobolky nepolykejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTRY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Enurev Breezhaler 44 µg prášek k inhalaci glycopyrronium

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.JINÉ

Pouze inhalační podání

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis