Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Episalvan (betulae cortex dry extract (5-10 : 1);...) – Označení na obalu - D03AX13

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Episalvan
Kód ATCD03AX13
Látkabetulae cortex dry extract (5-10 : 1); extraction solvent: n-heptane 95% (w/w)
VýrobceBirken AG

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU VNĚJŠÍ KRABIČKA a TUBA

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Episalvan gel

Extrakt z březové kůry

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden gram gelu obsahuje: 100 mg extraktu z březové kůry (ve formě čištěného suchého extraktu) druhu Betula pendula / Betula pubescens, odpovídající betulinum 72–88 mg.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocná látka: slunečnicový olej.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel. 23,4 g

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze k jednorázovému použití. Po použití zlikvidujte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

 

ema-combined-h3938cs

Pg. 13

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Birken AG

Streiflingsweg 11

75223 Niefern-Öschelbronn

Německo

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/15/1069/001

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Episalvan gel (pouze krabička)

 

ema-combined-h3938cs

Pg. 14

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis