Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EllaOne (ulipristal) – Označení na obalu - G03AD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku ellaOne
Kód ATCG03AD02
Látkaulipristal
VýrobceLaboratoire HRA Pharma

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KARTONOVÁ KRABIČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ellaOne 30 mg tableta Ulipristali acetas

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje ulipristali acetas 30 mg.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 tableta.

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pokud jste během posledních 4 týdnů užily určité další léčivé přípravky, zejména na epilepsii, tuberkulózu, infekci HIV nebo rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (viz příbalová informace), přípravek ellaOne může být méně účinný. Před užitím přípravku ellaOne se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

8.POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Laboratoire HRA Pharma 15 rue Béranger F-75003 Paris

Francie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/09/522/001

EU/1/09/522/002

13.ČÍSLO ŠARŽE

č. š.

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Léčivý přípravek lze vydávat bez lékařského předpisu.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

Nouzová antikoncepce

Vezměte si jednu tabletu co nejdříve po nechráněném pohlavním styku nebo selhání antikoncepce. Tento přípravek musíte užít do 120 hodin (5 dní) od nechráněného pohlavního styku nebo selhání antikoncepce.

Kód QR s odkazem na příbalovou informaci bude vložen

Příbalová informace online na adrese

 

ZEMĚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAKOUSKO

www.hra-pharma.com/PIL/AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELGIE

www.hra-pharma.com/PIL/BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULHARSKO

www.hra-pharma.com/PIL/BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHORVATSKO

www.hra-pharma.com/PIL/HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYPR

www.hra-pharma.com/PIL/GR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA

www.hra-pharma.com/PIL/CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÁNSKO

www.hra-pharma.com/PIL/DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTONSKO

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINSKO

www.hra-pharma.com/PIL/FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCIE

www.hra-pharma.com/PIL/FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĚMECKO

www.hra-pharma.com/PIL/DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘECKO

www.hra-pharma.com/PIL/GR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAĎARSKO

www.hra-pharma.com/PIL/HU

 

 

 

 

 

 

 

 

ISLAND

www.hra-pharma.com/PIL/IS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRSKO

www.hra-pharma.com/PIL/UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITÁLIE

www.hra-pharma.com/PIL/IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTYŠSKO

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITVA

 

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCEMBURSKO

 

www.hra-pharma.com/PIL/BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALTA

 

Není dostupné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIZOZEMÍ

 

www.hra-pharma.com/PIL/NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORSKO

 

www.hra-pharma.com/PIL/NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLSKO

 

www.hra-pharma.com/PIL/PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTUGALSKO

 

www.hra-pharma.com/PIL/PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUMUNSKO

 

www.hra-pharma.com/PIL/RO

 

 

SLOVENSKÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA

 

 

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVINSKO

 

www.hra-pharma.com/PIL/SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠPANĚLSKO

 

www.hra-pharma.com/PIL/ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠVÉDSKO

 

www.hra-pharma.com/PIL/SE

 

 

SPOJENÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÁLOVSTVÍ

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ellaOne

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

<Neuplatňuje se.>

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

<Neuplatňuje se.>

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

ALU BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ellaOne 30 mg tableta Ulipristali acetas

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

HRA Pharma

3.POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5.JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis