Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) – Označení na obalu - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Fablyn
Kód ATCG03
Látkalasofoxifene tartrate
VýrobceDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO BALENÍ V BLISTRU (30 potahovaných tablet)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FABLYN 500 mikrogramů potahované tablety

lasofoxifenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

 

 

 

registrován

Jedna tableta obsahuje lasofoxifeni tartras, odpovídající 500 mikrogramům lasofoxife u.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

Obsahuje laktosu.

 

 

Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

 

4.

 

není

 

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

 

30 potahovaných tablet

 

 

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍjiž

 

 

6.ZVLÁŠTNÍřUPOZORNípavekĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAHPA DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Zapečetěno výrobcem.

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je obal neporušen.

8.POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

 

 

 

Am Bahnhof 2

 

 

registrován

 

EU/1/08/500/003

 

 

 

92289 Ursensollen

 

 

 

 

Německo

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

 

 

 

 

EU/1/08/500/001

 

 

 

 

EU/1/08/500/002

 

není

 

 

EU/1/08/500/004

 

 

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č.š.

řípavek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

Výdej léčivého p ípravku vázán na lékařský předpis.

 

 

 

P

 

 

 

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

FABLYN

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO BALENÍ V BLISTRU (7 potahovaných tablet)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FABLYN 500 mikrogramů potahované tablety

lasofoxifenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje lasofoxifeni tartras, odpovídající 500 mikrogramům lasofoxife u.

 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

Obsahuje laktosu.

 

 

registrován

 

Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

 

 

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

 

 

7 potahovaných tablet

 

není

 

 

 

 

 

 

 

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

 

Perorální podání.

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte příb lo ou informaci.

 

 

 

 

 

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

 

 

řípavek

 

 

 

 

DOSAH A DOHLED DĚTÍ

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Zapečetěno výrobcem.

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je obal neporušen.

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

 

registrován

 

Am Bahnhof 2

 

 

 

 

 

 

 

92289 Ursensollen

 

 

 

 

Německo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

 

 

 

 

EU/1/08/500/001

 

 

 

 

EU/1/08/500/002

 

není

 

 

EU/1/08/500/003

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/004

již

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č.š.

řípavek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

 

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

FABLYN

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO BALENÍ V BLISTRU (90 potahovaných tablet)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FABLYN 500 mikrogramů potahované tablety

lasofoxifenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

 

 

 

registrován

Jedna tableta obsahuje lasofoxifeni tartras, odpovídající 500 mikrogramům lasofoxife u.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

Obsahuje laktosu.

 

 

Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

 

4.

 

není

 

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

 

90 potahovaných tablet

 

 

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍjiž

 

 

6.ZVLÁŠTNÍřUPOZORNípavekĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAHPA DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Zapečetěno výrobcem.

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je obal neporušen.

8.POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

 

 

 

Am Bahnhof 2

 

 

registrován

 

EU/1/08/500/003

 

 

 

92289 Ursensollen

 

 

 

 

Německo

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

 

 

 

 

EU/1/08/500/001

 

 

 

 

EU/1/08/500/002

 

není

 

 

EU/1/08/500/004

 

 

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č.š.

řípavek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

Výdej léčivého p ípravku vázán na lékařský předpis.

 

 

 

P

 

 

 

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

FABLYN

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO BALENÍ V BLISTRU (28 potahovaných tablet)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FABLYN 500 mikrogramů potahované tablety

lasofoxifenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

 

 

 

registrován

Jedna tableta obsahuje lasofoxifeni tartras, odpovídající 500 mikrogramům lasofoxife u.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

Obsahuje laktosu.

 

 

Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

 

4.

 

není

 

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

 

28 potahovaných tablet

 

 

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍjiž

 

 

6.ZVLÁŠTNÍřUPOZORNípavekĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAHPA DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Zapečetěno výrobcem.

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je obal neporušen.

8.POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

 

 

 

Am Bahnhof 2

 

 

registrován

 

EU/1/08/500/003

 

 

 

92289 Ursensollen

 

 

 

 

Německo

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

 

 

 

 

EU/1/08/500/001

 

 

 

 

EU/1/08/500/002

 

není

 

 

EU/1/08/500/004

 

 

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č.š.

řípavek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

Výdej léčivého p ípravku vázán na lékařský předpis.

 

 

 

P

 

 

 

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

FABLYN

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK NA LAHVIČCE

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

FABLYN 500 mikrogramů potahované tablety

lasofoxifenum

perorální podání

 

 

 

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

registrován

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

3.

POUŽITELNOST

 

EXP:

 

 

4. ČÍSLO ŠARŽE

již není

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

6. JINÉ

P ípavek

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR - 7 tablet

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FABLYN 500 mikrogramů potahované tablety

lasofoxifenum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eberth

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5. JINÉ

Po

řípavek

Út

 

St

 

Čt

 

So

P

 

Ne

 

 

není

registrován

již

 

 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR – 30 tablet

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FABLYN 500 mikrogramů potahované tablety

lasofoxifenum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eberth

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5. JINÉ

řípavek P

 

není

registrován

již

 

 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR – 28 tablet

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FABLYN 500 mikrogramů potahované tablety

lasofoxifenum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eberth

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5. JINÉ

Po

řípavek

Út

 

St

 

Čt

 

So

P

 

Ne

 

 

není

registrován

již

 

 

 

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis