Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fareston (toremifene) – Označení na obalu - L02BA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Název léku Fareston
Kód ATCL02BA02
Látkatoremifene
VýrobceOrion Corporation

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 30 tablet

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fareston 60 mg tablety toremifenum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 tableta obsahuje toremifenum 60 mg (ve formě citrátu)

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: obsahuje laktosu. Další informace v příbalové informaci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 tablet

5.ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ORION CORPORATION

Orionintie 1

FIN-02200 ESPOO

FINSKO

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/96/004/001

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Fareston 60 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 100 tablet

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fareston 60 mg tablety toremifenum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 tableta obsahuje toremifenum 60 mg (ve formě citrátu)

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: laktosa aj. Další informace v příbalové informaci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

100 tablet

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ORION CORPORATION

Orionintie 1

FIN-02200 ESPOO

FINSKO

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/96/004/002

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Fareston 60 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fareston 60 mg tablety toremifenum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ORION CORPORATION

3.POUŽITELNOST

EXP:

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis