Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galafold (migalastat hydrochloride) – Označení na obalu - Amicus Therapeu

Updated on site: 07-Oct-2017

Název léku Galafold
Kód ATCAmicus Therapeu
Látkamigalastat hydrochloride
VýrobceAuthorised

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ KRABIČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Galafold 123mg tvrdé tobolky migalastatum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje migalastatum 123 mg ve formě migalastati hydrochloridum.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

14 tvrdých tobolek

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Užívejte nalačno, alespoň dvě hodiny před jídlem nebo 2 hodiny po jídle, každý den ve stejnou dobu. Tobolku spolkněte vcelku. Nedělte ji, nedrťte ani nekousejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

Tobolku přípravku Galafold užívejte každý druhý den, přičemž ve dnech, kdy přípravek Galafold neužíváte, promáčkněte perforovaný kroužek na pouzdru blistru.

Pokyny k otevření

1.STISKNĚTE a přidržte štítek vlevo.

2.VYTÁHNĚTE kartičku napravo.

3.VYTLAČTE tobolku přes fólii.

4.ZATLAČTE kartičku zpět do držáku.

Pro zobrazení příbalové informace naskenujte tento kód.

QR kód bude vložen + www.galafoldsmpc.co.uk.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Amicus Therapeutics UK Ltd

Phoenix House,

Oxford Road,

Tatling End,

Gerrards Cross,

Buckinghamshire

SL9 7AP

Velká Británie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/15/1082/001

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Galafold 123 mg tvrdé tobolky

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

POUZDRO BLISTRU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Galafold 123mg tvrdé tobolky migalastatum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Amicus Therapeutics UK, Ltd

3.POUŽITELNOST

EXP:

4.ČÍSLO ŠARŽE

LOT:

5.JINÉ

Podrobnější informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

Ve dny, kdy přípravek Galafold neužíváte, promáčkněte perforované kroužky.

Přípravek Galafold se užívá každý druhý den.

Datum zahájení užívání:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

FÓLIE BLISTRU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

3. POUŽITELNOST

4. ČÍSLO ŠARŽE

LOT:

5. JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis