Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iscover (clopidogrel) – Označení na obalu - B01AC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Iscover
Kód ATCB01AC04
Látkaclopidogrel
VýrobceSanofi-aventis groupe

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ SKLÁDAČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Iscover 75 mg potahované tablety clopidogrelum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje clopidogrelum 75 mg (ve formě hydrogensulfátu).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Také obsahuje: hydrogenovaný ricinový olej a laktosu. Pro další informace čtěte příbalovou informaci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

28 potahovaných tablet

50x1 potahovaných tablet

84 potahovaných tablet

100 potahovaných tablet

30 potahovaných tablet

90 potahovaných tablet

14 potahovaných tablet

7 potahovaných tablet

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte do 30 °C (PVC/PVDC/hliníkové blistry)

nebo Žádné zvláštní podmínky uchovávání (pro celohliníkové blistry)

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Francie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/98/070/001a 28 tablet

EU/1/98/070/001b 28 tablet

EU/1/98/070/002a 50x1 tablet

EU/1/98/070/002b 50x1 tablet

EU/1/98/070/003a 84 tablet

EU/1/98/070/003b 84 tablet

EU/1/98/070/004a 100 tablet

EU/1/98/070/004b 100 tablet

EU/1/98/070/005a 30 tablet

EU/1/98/070/005b 30 tablet

EU/1/98/070/006a 90 tablet

EU/1/98/070/006b 90 tablet

EU/1/98/070/007a 14 tablet

EU/1/98/070/007b 14 tablet

EU/1/98/070/011a 7 tablet

EU/1/98/070/011b 7 tablet

13.ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Iscover 75 mg

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

(BLISTR/ 7, 14, 28 nebo 84 tablet)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Iscover 75 mg potahované tablety clopidogrelum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

sanofi-aventis groupe

3.POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

4.ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže

5.JINÉ

Kalendářní dny Po

Út St Čt Pá So Ne

Týden 1

Týden 2 (pouze pro krabičky se 14, 28 a 84 tabletami) Týden 3 (pouze pro krabičky s 28 a 84 tabletami) Týden 4 (pouze pro krabičky s 28 a 84 tabletami)

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR/ 30, 50x1, 90 nebo 100 tablet

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Iscover 75 mg potahované tablety clopidogrelum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

sanofi-aventis groupe

3. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

4. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU

Papírová skládačka

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Iscover 300 mg potahované tablety clopidogrelum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje clopidogrelum 300 mg (ve formě hydrogensulfátu).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Také obsahuje: hydrogenovaný ricinový olej a laktosu. Pro další informace čtěte příbalovou informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

4 x 1 potahované tablety

30 x 1 potahovaných tablet

100 x 1 potahovaných tablet

10 x 1 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Francie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/98/070/008 4 x 1 potahované tablety

EU/1/98/070/009 30 x 1 potahovaných tablet

EU/1/98/070/010 100 x 1 potahovaných tablet

EU/1/98/070/012 10 x 1 potahovaných tablet

13. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Iscover 300 mg

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

BLISTR 4 x 1, 10 x 1, 30 x 1 nebo 100 x 1 tableta

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Iscover 300 mg potahované tablety clopidogrelum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

sanofi-aventis groupe

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis