Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vybrat jazyk stránek

Olanzapine Glenmark Europe (olanzapine) – Označení na obalu - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Název léku Olanzapine Glenmark Europe
Kód ATCN05AH03
Látkaolanzapine
VýrobceGlenmark Pharmaceuticals Europe Limited  

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO OLANZAPINE GLENMARK EUROPE 5 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Olanzapine Glenmark Europe 5 mg tablety dispergovatelné v ústech olanzapinum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 5 mg olanzapinu

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam. Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tableta dispergovatelná v ústech

28 dispergovatelných tablet

56 dispergovatelných tablet

70 dispergovatelných tablet

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Tableta se má rozpustit v ústech nebo nápoji.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH , POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Laxmi House

2-B Draycott Avenue

Kenton

Harrow

Middlesex

HA3 OBU.

Velká Británie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/588/001

EU/1/09/588/002

EU/1/09/588/003

13.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský recept.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLEOVĚ PÍSMU

Olanzapine Glenmark Europe 5 mg tablety dispergovatelné v ústech

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

OLANZAPINE GLENMARK EUROPE 5 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH: FÓLIE

BLISTRU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Olanzapine Glenmark Europe 5 mg tablety dispergovatelné v ústech

Olanzapinum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

3.DATUM EXPIRACE

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.DALŠÍ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO OLANZAPINE GLENMARK EUROPE 10 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Olanzapine Glenmark Europe 10 mg tablety dispergovatelné v ústech

Olanzapinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 10 mg olanzapinu

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam. Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tableta dispergovatelná v ústech

28 dispergovatelných tablet

56 dispergovatelných tablet

70 dispergovatelných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Tableta se má rozpustit v ústech nebo nápoji.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH , POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Laxmi House

2-B Draycott Avenue

Kenton

Harrow

Middlesex

HA3 OBU.

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/588/004

EU/1/09/588/005

EU/1/09/588/006

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský recept.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLEOVĚ PÍSMU

Olanzapine Glenmark Europe 10 mg tablety dispergovatelné v ústech

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

OLANZAPINE GLENMARK EUROPE 10 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH: FÓLIE BLISTRU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Olanzapine Glenmark Europe 10 mg tablety dispergovatelné v ústech

Olanzapinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

3. DATUM EXPIRACE

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. DALŠÍ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO OLANZAPINE GLENMARK EUROPE 15 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Olanzapine Glenmark Europe 15 mg tablety dispergovatelné v ústech

Olanzapinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 15 mg olanzapinu

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam. Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tableta dispergovatelná v ústech

28 dispergovatelných tablet

56 dispergovatelných tablet

70 dispergovatelných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Tableta se má rozpustit v ústech nebo nápoji.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH , POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Laxmi House

2-B Draycott Avenue

Kenton

Harrow

Middlesex

HA3 OBU.

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/588/007

EU/1/09/588/008

EU/1/09/588/009

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský recept.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLEOVĚ PÍSMU

Olanzapine Glenmark Europe 15 mg tablety dispergovatelné v ústech

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

OLANZAPINE GLENMARK EUROPE 15 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH: FÓLIE BLISTRU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Olanzapine Glenmark Europe 15 mg tablety dispergovatelné v ústech

Olanzapinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

3. DATUM EXPIRACE

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. DALŠÍ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO OLANZAPINE GLENMARK EUROPE 20 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Olanzapine Glenmark Europe 20 mg tablety dispergovatelné v ústech

Olanzapinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 20 mg olanzapinu

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam. Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tableta dispergovatelná v ústech

28 dispergovatelných tablet

56 dispergovatelných tablet

70 dispergovatelných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Tableta se má rozpustit v ústech nebo nápoji.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Laxmi House

2-B Draycott Avenue

Kenton

Harrow

Middlesex

HA3 OBU.

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/588/010

EU/1/09/588/011

EU/1/09/588/012

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský recept.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLEOVĚ PÍSMU

Olanzapine Glenmark Europe 20 mg tablety dispergovatelné v ústech

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

OLANZAPINE GLENMARK EUROPE 20 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH: FÓLIE BLISTRU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Olanzapine Glenmark Europe 20 mg tablety dispergovatelné v ústech

Olanzapinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

3. DATUM EXPIRACE

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. DALŠÍ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis