Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opatanol (olopatadine hydrochloride) – Označení na obalu - S01GX09

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Opatanol
Kód ATCS01GX09
Látkaolopatadine hydrochloride
VýrobceNovartis Europharm Limited

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ

OBAL NEEXISTUJE

KRABIČKA NA 1 LAHVIČKU + KRABIČKA NA 3 LAHVIČKY

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OPATANOL 1 mg/ml oční kapky, roztok

Olopatadinum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

1 ml roztoku obsahuje olopatadinum 1 mg (jako olopatadini hydrochloridum).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Benzalkonium-chlorid, chlorid sodný, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, kyselina chlorovodíková/hydroxid sodný (k úpravě pH) a čištěná voda.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Oční kapky, roztok

1 x 5 ml

3 x 5 ml

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Pro oční podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP: xx/xxxx

Zlikvidujte čtyři týdny po prvním otevření.

Otevřeno

Otevřeno (1):

Otevřeno (2):

Otevřeno (3):

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velká Británie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/02/217/001 1 x 5 ml

EU/1/02/217/002 3 x 5 ml

13.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: xxxxx

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Opatanol

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK NA LAHVIČCE

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

OPATANOL 1 mg/ml oční kapky, roztok.

Olopatadinum

Oční podání.

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.POUŽITELNOST

EXP: xx/xxxx

Zlikvidujte čtyři týdny po prvním otevření.

Otevřeno:

4.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

5 ml

6.JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis