Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paglitaz (pioglitazone hydrochloride) - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Paglitaz
Kód ATCA10BG03
Látkapioglitazone hydrochloride
VýrobceKrka, d.d., Novo mesto
EMA/684024/2011
EMEA/H/C/002309
Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Paglitaz

pioglitazonum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (Eu opean Public Assessment

Přípravek Paglitaz je „generikum“. To znamená, že přípravek Paglitaz je obdobou „referenčního přípravku“, který je již v Evropské unii registrován, a sice přípravku Actos. Více informací o generikách naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde.

Přípravek Paglitaz může být používán také v kombinaci s metforminem u pacientů, u nichž není onemocnění uspokojivě kontrolováno při použití samotného metforminu, nebo se sulfonylureou (dalším antidiabetikem) v případech, kdy léčba metforminem není vhodná (kombinovaná léčba dvěma přípravky najednou).

Přípravek Paglitaz může být také používán spolu s metforminem i se sulfonylureou u pacientů, u nichž není onemocnění uspokojivě kontrolováno ani při použití kombinované léčby dvěma přípravky najednou podávanými ústně (kombinovaná léčba třemi přípravky najednou).

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Jak přípravek Paglitaz působí?

Přípravek Paglitaz může být také používán spolu s inzulinem u pacientů, u nichž není onemocnění uspokojivě kontrolováno podáváním samotného inzulinu a kteří nemohou užívat metformin.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Paglitaz používá?

Doporučená počáteční dávka přípravku Paglitaz činí 15 nebo 30 mg jednou denně. Pokud je třeba dosáhnout lepší kontroly hladiny glukózy (cukru) v krvi, může být zapotřebí tuto dávku po jednom nebo dvou týdnech léčby zvýšit až na 45 mg jednou denně. Přípravek Paglitaz by se neměl používat u pacientů podstupujících dialýzu (což je metoda čištění krve používaná u pacientů s onemocněním

Léčba přípravkem Paglitaz by měla být přehodnocena po každých třech až šesti měsících a měla by být ukončena u pacientů, u kterých není dostatečně přínosná. Při následných kontrolách by měl předepisující lékař ověřit, zda je léčba pro pacienta stále přínosná.

Diabetes 2. typu je onemocnění, při kterém není ve slinivce břišní vytvář no dostatečné množství inzulinu k tomu, aby bylo možné kontrolovat hladinu glukózy v krvi, n bo při kterém lidské tělo nedokáže inzulin účinně využívat. Léčivá látka v přípravku Paglitaz, pioglitazon, činí buňky (tukové, svalové a jaterní) citlivějšími na inzulin, což znamená, že tělo může lépe využívat inzulin, který vytváří. V důsledku toho dochází ke snížení hladin glukózy v krvi, což apomáhá kontrolovat diabetes 2. typu.

Vzhledem k tomu, že přípravek Paglitaz je generjižkum, studie u pacientů se omezily pouze na testy zaměřené na prokázání jeho bioekvivalence s referenčním přípravkem Actos. Dva léčivé přípravky jsou bioekvivalentní, pokud produkují stejné hladiny léčivé látky v těle.

Jelikož přípravek Paglitaz je generikum,ípravekkteré je bioekvivalentní s referenčním přípravkem, jeho ř přínosy a rizika se považujípza shodné s přínosy a riziky referenčního přípravku.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Paglitaz?

Na základě čeho byl přípravek Paglitaz schválen?

Výbor CHMP dospěl k závěru, že v souladu s požadavky Evropské unie bylo prokázáno, že přípravek

Výbor doporučil, aby přípravku Paglitaz bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Paglitaz

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Paglitaz platné v celé Evropské unii dne 21. března 2012.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Paglitaz je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Další informace o léčbě přípravkem Paglitaz naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Paglitaz

Na internetových stránkách agentury je rovněž k dispozici plné znění zprávy EPAR pro referenční přípravek.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 08-2011.

 

 

 

 

není

registrován

 

 

 

již

 

 

 

řípravek

 

 

 

 

 

 

 

 

ivý

p

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paglitaz

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis