Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paglitaz (pioglitazone hydrochloride) – Označení na obalu - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Paglitaz
Kód ATCA10BG03
Látkapioglitazone hydrochloride
VýrobceKrka, d.d., Novo mesto

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Paglitaz 15 mg tablety

Pioglitazonum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje pioglitazonum 15 mg (jako hydrochlorid).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

Obsahuje také monohydrát laktosy.

 

 

registrován

 

Další údaje jsou uvedeny v příbalové informaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

není

 

 

Tableta.

 

 

již

 

 

14 tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 tablet

ZPŮSOB A CESTA/CESTYřípravekPODÁNÍ

 

 

 

30 tablet

 

 

 

56 tablet

 

 

 

 

60 tablet

 

 

 

 

90 tablet

 

 

 

 

98 tablet

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

Perorální podání

 

 

 

 

 

 

 

 

ivý

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

 

 

registrován

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/721/001

 

 

 

 

 

14 tablet:

 

 

 

 

 

28 tablet:

EU/1/11/721/002

 

 

 

 

 

 

30 tablet: EU/1/11/721/003

 

 

 

 

 

 

56 tablet: EU/1/11/721/004

 

 

 

 

 

 

60 tablet: EU/1/11/721/005

 

 

 

 

 

 

90 tablet: EU/1/11/721/006

 

 

 

 

 

 

98 tablet: EU/1/11/721/007

 

 

není

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

řípravek

již

 

 

 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

 

 

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

 

16.

 

 

 

p

 

 

 

 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

 

 

 

 

 

 

ivý

 

 

 

 

 

 

 

Paglitaz 15 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Paglitaz 15 mg tablety

Pioglitazonum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3. POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

 

není

 

 

Lot

 

 

 

již

 

5.

JINÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řípravek

 

 

 

 

ivý

p

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

registrován

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Paglitaz 30 mg tablety

Pioglitazonum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje pioglitazonum 30 mg (jako hydrochlorid).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

Obsahuje také monohydrát laktosy.

 

 

registrován

 

Další údaje jsou uvedeny v příbalové informaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

není

 

 

Tableta.

 

 

již

 

 

14 tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 tablet

ZPŮSOB A CESTA/CESTYřípravekPODÁNÍ

 

 

 

30 tablet

 

 

 

56 tablet

 

 

 

 

60 tablet

 

 

 

 

90 tablet

 

 

 

 

98 tablet

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

Perorální podání

 

 

 

 

 

 

 

 

ivý

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

 

 

registrován

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/721/008

 

 

 

 

 

14 tablet:

 

 

 

 

 

28 tablet:

EU/1/11/721/009

 

 

 

 

 

 

30 tablet: EU/1/11/721/010

 

 

 

 

 

 

56 tablet: EU/1/11/721/011

 

 

 

 

 

 

60 tablet: EU/1/11/721/012

 

 

 

 

 

 

90 tablet: EU/1/11/721/013

 

 

 

 

 

 

98 tablet: EU/1/11/721/014

 

 

není

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

řípravek

již

 

 

 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

 

 

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

 

16.

 

 

 

p

 

 

 

 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

 

 

 

 

 

 

ivý

 

 

 

 

 

 

 

Paglitaz 30 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Paglitaz 30 mg tablety

Pioglitazonum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3. POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

 

není

 

 

Lot

 

 

 

již

 

5.

JINÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řípravek

 

 

 

 

ivý

p

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

registrován

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Paglitaz 45 mg tablety

Pioglitazonum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje pioglitazonum 45 mg (jako hydrochlorid).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

Obsahuje také monohydrát laktosy.

 

 

registrován

 

Další údaje jsou uvedeny v příbalové informaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

není

 

 

Tableta.

 

 

již

 

 

14 tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 tablet

ZPŮSOB A CESTA/CESTYřípravekPODÁNÍ

 

 

 

30 tablet

 

 

 

56 tablet

 

 

 

 

60 tablet

 

 

 

 

90 tablet

 

 

 

 

98 tablet

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

Perorální podání

 

 

 

 

 

 

 

 

ivý

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

Paglitaz 45 mgivý Léč

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

 

 

registrován

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/721/015

 

 

 

 

 

14 tablet:

 

 

 

 

 

28 tablet:

EU/1/11/721/016

 

 

 

 

 

 

30 tablet: EU/1/11/721/017

 

 

 

 

 

 

56 tablet: EU/1/11/721/018

 

 

 

 

 

 

60 tablet: EU/1/11/721/019

 

 

 

 

 

 

90 tablet: EU/1/11/721/020

 

 

 

 

 

 

98 tablet: EU/1/11/721/021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

není

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

již

 

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACE VřBRAILLOVĚípravekPÍSMU

 

 

 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

 

 

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Paglitaz 45 mg tablety

Pioglitazonum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3. POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

 

není

 

 

Lot

 

 

 

již

 

5.

JINÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řípravek

 

 

 

 

ivý

p

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

registrován

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis