Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Parareg (cinacalcet) – Označení na obalu - H05BX01

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Parareg
Kód ATCH05BX01
Látkacinacalcet
VýrobceDompé Biotec S.p.A.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ SKLÁDAČKA OBSAHUJÍCÍ BLISTR

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Parareg 30 mg potahované tablety

Cinacalceti hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY (LÁTEK)

 

 

 

 

Jedna tableta obsahuje 30 mg cinakalcetu (ve formě hydrochloridu)

authorised

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

 

Monohydrát laktosy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

longer

 

 

 

 

14 tablet

 

 

 

 

 

28 tablet

 

 

 

 

 

 

84 tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

no

 

 

 

 

 

 

Perorální podání.

product

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informa i

 

 

 

 

 

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

 

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

 

 

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

 

 

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

 

 

 

 

 

8.

POUŽITELNOST

 

 

 

 

Použitelné do:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dompé Biotec S.p.A.

Via San Martino 12

I-20122 Milán

Itálie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO /ČÍSLA

EU/1/04/293/001-003

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

product

no

Medicinal

 

 

 

longer

authorised

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Parareg 30 mg tablety

Cinacalceti hydrochloridum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

č.š.:

 

 

 

 

authorised

 

Dompé Biotec S.p.A.

 

 

 

 

 

3.

POUŽITELNOST

 

 

 

 

 

Použitelné do:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

5.

JINÉ

 

 

longer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

product

no

 

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU LAHEV

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Parareg 30 mg potahované tablety

Cinacalceti hydrochloridum

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY (LÁTEK)

 

 

authorised

 

 

 

 

 

Jedna tableta obsahuje 30 mg cinakalcetu (ve formě hydrochloridu)

 

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

 

Monohydrát laktosy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

longer

 

 

 

 

 

30 tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

 

 

 

 

Perorální podání.

 

no

 

 

 

 

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

 

 

 

 

6.

 

product

 

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

 

MIMO DOSAH A DOLHLED DĚTÍ

 

 

 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

8.

POUŽITELNOST

 

 

 

 

 

Použit lné do:

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRVAKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dompé Biotec S.p.A.

Via San Martino 12

I-20122 Milán

Itálie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO /ČÍSLA

EU/1/04/293/004

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

product

no

Medicinal

 

 

 

longer

authorised

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ SKLÁDAČKA OBSAHUJÍCÍ LAHEV

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Parareg 30 mg potahované tablety

Cinacalceti hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY (LÁTEK)

 

 

 

Jedna tableta obsahuje 30 mg cinakalcetu (ve formě hydrochloridu)

authorised

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

Monohydrát laktosy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

longer

 

 

 

30 tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

 

 

 

Perorální podání.

 

no

 

 

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

product

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

 

 

 

Uchovávejte mimo dosah a d hled dětí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicinal

 

 

 

 

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

 

 

 

 

Použit lné do:

 

 

 

 

 

 

 

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRVAKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dompé Biotec S.p.A.

Via San Martino 12

I-20122 Milán

Itálie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO /ČÍSLA

EU/1/04/295/004

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

no

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Medicinal

product

 

 

 

longer

authorised

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ SKLÁDAČKA OBSAHUJÍCÍ BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Parareg 60 mg potahované tablety

Cinacalceti hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY (LÁTEK)

 

 

 

 

Jedna tableta obsahuje 60 mg cinakalcetu (ve formě hydrochloridu)

authorised

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

 

Monohydrát laktosy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

longer

 

 

 

 

14 tablet

 

 

 

 

 

28 tablet

 

 

 

 

 

 

84 tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

no

 

 

 

 

 

 

Perorální podání.

product

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informa i

 

 

 

 

 

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

 

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

 

 

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

 

 

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

 

 

 

 

 

8.

POUŽITELNOST

 

 

 

 

Použitelné do:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dompé Biotec S.p.A.

Via San Martino 12

I-20122 Milán

Itálie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO /ČÍSLA

EU/1/04/293/005-007

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

no

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Medicinal

product

 

 

 

longer

authorised

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Parareg 60 mg tablety

Cinacalceti hydrochloridum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

č.š.:

 

 

 

 

authorised

 

Dompé Biotec S.p.A.

 

 

 

 

 

3.

POUŽITELNOST

 

 

 

 

 

Použitelné do:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

5.

JINÉ

 

 

longer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

product

no

 

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU LAHEV

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Parareg 60 mg potahované tablety

Cinacalceti hydrochloridum

 

 

 

 

 

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY (LÁTEK)

 

authorised

 

 

Jedna tableta obsahuje 60 mg cinakalcetu (ve formě hydrochloridu)

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

Monohydrát laktosy

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

longer

 

 

 

30 tablet

 

 

 

 

 

 

 

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

 

 

Perorální podání.

product

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informa i no

 

 

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

MIMO DOSAH A DOLHLED DĚTÍ

 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

 

 

 

 

 

Medicinal

 

 

 

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

 

 

Použitelné do:

 

 

 

 

 

 

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRVAKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dompé Biotec S.p.A.

Via San Martino 12

I-20122 Milán

Itálie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO /ČÍSLA

EU/1/04/293/008

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

no

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Medicinal

product

 

 

 

longer

authorised

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ SKLÁDAČKA OBSAHUJÍCÍ LAHEV

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Parareg 60 mg potahované tablety

Cinacalceti hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY (LÁTEK)

 

 

 

Jedna tableta obsahuje 60 mg cinakalcetu (ve formě hydrochloridu)

authorised

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

Monohydrát laktosy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

longer

 

 

 

30 tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

 

 

 

Perorální podání.

 

no

 

 

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

product

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

 

 

 

Uchovávejte mimo dosah a d hled dětí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicinal

 

 

 

 

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

 

 

 

 

Použit lné do:

 

 

 

 

 

 

 

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRVAKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dompé Biotec S.p.A.

Via San Martino 12

I-20122 Milán

Itálie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO /ČÍSLA

EU/1/04/293/008

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

no

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Medicinal

product

 

 

 

longer

authorised

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ SKLÁDAČKA OBSAHUJÍCÍ BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Parareg 90 mg potahované tablety

Cinacalceti hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY (LÁTEK)

 

 

 

 

Jedna tableta obsahuje 90 mg cinakalcetu (ve formě hydrochloridu)

authorised

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

 

Monohydrát laktosy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

longer

 

 

 

 

14 tablet

 

 

 

 

 

28 tablet

 

 

 

 

 

 

84 tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

no

 

 

 

 

 

 

Perorální podání.

product

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informa i

 

 

 

 

 

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

 

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

 

 

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

 

 

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

 

 

 

 

 

8.

POUŽITELNOST

 

 

 

 

Použitelné do:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dompé Biotec S.p.A.

Via San Martino 12

I-20122 Milán

Itálie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO /ČÍSLA

EU/1/04/293/009-011

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

product

no

Medicinal

 

 

 

longer

authorised

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Parareg 90 mg tablety

Cinacalceti hydrochloridum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

č.š.:

 

 

 

 

authorised

 

Dompé Biotec S.p.A.

 

 

 

 

 

3.

POUŽITELNOST

 

 

 

 

 

Použitelné do:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

5.

JINÉ

 

 

longer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

product

no

 

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU LAHEV

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Parareg 90 mg potahované tablety

Cinacalceti hydrochloridum

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY (LÁTEK)

 

 

authorised

 

 

 

 

 

Jedna tableta obsahuje 90 mg cinakalcetu (ve formě hydrochloridu)

 

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

 

Monohydrát laktosy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

longer

 

 

 

 

 

30 tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

 

 

 

 

Perorální podání.

 

no

 

 

 

 

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

 

 

 

 

6.

 

product

 

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

 

MIMO DOSAH A DOLHLED DĚTÍ

 

 

 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

8.

POUŽITELNOST

 

 

 

 

 

Použit lné do:

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRVAKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dompé Biotec S.p.A.

Via San Martino 12

I-20122 Milán

Itálie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO /ČÍSLA

EU/1/04/293/012

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

no

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Medicinal

product

 

 

 

longer

authorised

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ SKLÁDAČKA OBSAHUJÍCÍ LAHEV

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Parareg 90 mg potahované tablety

Cinacalceti hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY (LÁTEK)

 

 

 

Jedna tableta obsahuje 90 mg cinakalcetu (ve formě hydrochloridu)

authorised

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

Monohydrát laktosy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

longer

 

 

 

30 tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

 

 

 

Perorální podání.

 

no

 

 

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

product

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

 

 

 

Uchovávejte mimo dosah a d hled dětí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicinal

 

 

 

 

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

 

 

 

 

Použit lné do:

 

 

 

 

 

 

 

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRVAKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dompé Biotec S.p.A.

Via San Martino 12

I-20122 Milán

Itálie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO /ČÍSLA

EU/1/04/293/012

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

no

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Medicinal

product

 

 

 

longer

authorised

 

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis