Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plavix (clopidogrel hydrogen sulfate) – Označení na obalu - B01AC04

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Plavix
Kód ATCB01AC04
Látkaclopidogrel hydrogen sulfate
VýrobceSanofi Clir SNC

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ SKLÁDAČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plavix 75 mg potahované tablety clopidogrelum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje clopidogrelum 75 mg (ve formě hydrogensulfátu).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Také obsahuje: hydrogenovaný ricinový olej a laktosu. Pro další informace čtěte příbalovou informaci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

28 potahovaných tablet

50x1 potahovaných tablet

84 potahovaných tablet

100 potahovaných tablet

30 potahovaných tablet

90 potahovaných tablet

14 potahovaných tablet

7 potahovaných tablet

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte do 30 °C (PVC/PVDC/hliníkové blistry)

nebo Žádné zvláštní podmínky uchovávání (pro celohliníkové blistry)

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sanofi Clir SNC

54, rue La Boétie – F-75008 Paris Francie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/98/069/001a 28 tablet

EU/1/98/069/001b 28 tablet

EU/1/98/069/002a 50x1 tablet

EU/1/98/069/002b50x1 tablet

EU/1/98/069/003a 84 tablet

EU/1/98/069/003b 84 tablet

EU/1/98/069/004a 100 tablet

EU/1/98/069/004b 100 tablet

EU/1/98/069/005a 30 tablet

EU/1/98/069/005b 30 tablet

EU/1/98/069/006a 90 tablet

EU/1/98/069/006b 90 tablet

EU/1/98/069/007a 14 tablet

EU/1/98/069/007b 14 tablet

EU/1/98/069/011a 7 tablet

EU/1/98/069/011b 7 tablet

13.ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Plavix 75 mg

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

(BLISTR/ 7, 14, 28 nebo 84 tablet)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plavix 75 mg potahované tablety clopidogrelum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sanofi Clir SNC

3.POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

4.ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže

5.JINÉ

Kalendářní dny Po

Út St Čt Pá So Ne

Týden 1

Týden 2 (pouze pro krabičky se 14, 28 a 84 tabletami) Týden 3 (pouze pro krabičky s 28 a 84 tabletami) Týden 4 (pouze pro krabičky s 28 a 84 tabletami)

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR/ 30, 50x1, 90 nebo 100 tablet

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plavix 75 mg potahované tablety clopidogrelum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sanofi Clir SNC

3. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

4. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU

Papírová skládačka

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plavix 300 mg potahované tablety clopidogrelum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje clopidogrelum 300 mg (ve formě hydrogensulfátu).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Také obsahuje: hydrogenovaný ricinový olej a laktosu. Pro další informace čtěte příbalovou informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

4 x 1 potahované tablety

30 x 1 potahovaných tablet

100 x 1 potahovaných tablet

10 x 1 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie

F-75008 Paris - Francie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/98/069/008 4 x 1 potahované tablety

EU/1/98/069/009 30 x 1 potahovaných tablet

EU/1/98/069/010 100 x 1 potahovaných tablet

EU/1/98/069/012 10 x 1 potahovaných tablet

13. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Plavix 300 mg

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

BLISTR 4 x 1, 10 x 1, 30 x 1 nebo 100 x 1 tableta

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plavix 300 mg potahované tablety clopidogrelum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sanofi Clir SNC

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis