Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Potactasol (topotecan) – Označení na obalu - L01XX17

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Potactasol
Kód ATCL01XX17
Látkatopotecan
VýrobceActavis Group PTC ehf

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Potactasol 1 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok topotecanum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční lahvička obsahuje topotekanum 1 mg (jako topotecani hydrochloridum). Po rekonstituci obsahuje 1 ml koncentrátu topotecanum 1 mg.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje mannitol (E421), kyselinu vinnou (E334), kyselinu chlorovodíkovou (E507) a hydroxid sodný. Další informace najdete v příbalové informaci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku. 1 x 1 mg injekční lahvička

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pro intravenózní podání v infuzi. Před použitím rekonstituovat a naředit.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, JSOU-LI NUTNÁ

Cytotoxická látka, zvláštní pokyny pro zacházení (viz Příbalová informace).

Cytotoxická látka

8.POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTACI

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegur 76-78 220 Hafnarfjörður

Island

12.ČÍSLO/ČÍSLA REGISTRACE

EU/1/10/660/001

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA JEDNOTLIVÝCH KUSECH V BALENÍ

Injekční lahvička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A ZPŮSOB/Y A CESTA/Y PODÁNÍ

Potactasol 1 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku topotecanum

i.v.

2.ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH BALENÍ - NA VÁHU, OBJEM, ČI CELEK

1 mg

6.JINÉ

Cytotoxická látka

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Potactasol 4 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok topotecanum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční lahvička obsahuje topotekanum 4 mg (jako topotecani hydrochloridum). Po rekonstituci obsahuje 1 ml koncentrátu topotecanum 1 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje mannitol (E421), kyselinu vinnou (E334), kyselinu chlorovodíkovou (E507) a hydroxid sodný. Další informace najdete v příbalové informaci.

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku. 1 x 4 mg injekční lahvička

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pro intravenózní podání v infuzi. Před použitím rekonstituovat a naředit

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, JSOU-LI NUTNÁ

Cytotoxická látka, zvláštní pokyny pro zacházení (viz Příbalová informace).

Cytotoxická látka

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTACI

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegur 76-78 220 Hafnarfjörður

Island

12. ČÍSLO/ČÍSLA REGISTRACE

EU/1/10/660/002

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA JEDNOTLIVÝCH KUSECH V BALENÍ

Injekční lahvička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A ZPŮSOB/Y A CESTA/Y PODÁNÍ

Potactasol 4 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku topotecanum

i.v.

2. ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. OBSAH BALENÍ - NA VÁHU, OBJEM, ČI CELEK

4 mg

6. JINÉ

Cytotoxická látka

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis