Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Podmínky nebo omezení výdeje a použití - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Quadramet
Kód ATCV10BX02
Látkasamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
VýrobceCIS bio international

A. VÝROBCE ODPOV ĚDNÝ/VÝROBCI ODPOV ĚDNÍ ZA PROPOUŠT ĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 Gif-sur-Yvette cedex

Francie

B.PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský p ředpis s omezením (viz Příloha I: Souhrn údajů o přípravku, bod 4.2).

C.DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Systém farmakovigilance

Držitel rozhodnutí o registraci musí zajistit, aby byl zaveden funkční systém farmakovigilance uvedený v modulu 1.8.1 schválené registrace předtím, než bude léčivý p řípravek uveden na trh, a dále po celou dobu, kdy bude léčivý p řípravek na trhu.

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPE ČNÉ A Ú ČINNÉ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO LÉ ČIVÉHO P ŘÍPRAVKU

Neuplatňuje se.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis