Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quixidar (fondaparinux sodium) – Podmínky nebo omezení výdeje a použití - B01AX05

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Quixidar
Kód ATCB01AX05
Látkafondaparinux sodium
VýrobceGlaxo Group Ltd.

 

A. OZNAČENÍ NA

 

již

není

řípavek

 

 

 

P

 

 

OBALUregistrován

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ KRABIČKA
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Quixidar 1,5 mg/0,3 ml injekční roztok Fondaparinuxum natricum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka (0,3 ml) obsahuje 1,5 mg sodné soli fondaparinuxu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Rovněž obsahuje: chlorid sodný, vodu na injekci, kyselinu chlorovodíkovou,registrovánhydroxid sodný.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 7 předplněných injekčních stneníříkaček s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

již

6. ZVLÁŠTNÍ

ípavekUPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

7. P

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉSubkutánní podání

8. POUŽITELNOST

EXP {měsíc/rok}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glaxo Group Ltd

Greenford

Middlesex

UB6 0NN

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/02/207/005 – 2 předplněné stříkačky EU/1/02/207/006 – 7 předplněných stříkaček EU/1/02/207/007 – 10 předplněných stříkaček EU/1/02/207/008 – 20 předplněných stříkaček

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:{číslo}

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

není

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

již

 

 

 

16.

řípavek

 

 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

P

 

 

registrován

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

Quixidar 1,5 mg/0,3 ml injekce fondaparinuxum natricum

s.c.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP {měsíc/rok}

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:{číslo}

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST,neníOBJEM

řípavek

již

 

P

 

registrován

NEBO POČET DÁVEK

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ KRABIČKA
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Quixidar 2,5 mg/0,5 ml injekční roztok Fondaparinuxum natricum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka (0,5 ml) obsahuje 2,5 mg sodné soli fondaparinuxu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Rovněž obsahuje: chlorid sodný, vodu na injekci, kyselinu chlorovodíkovou,registrovánhydroxid sodný.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 7 předplněných injekčních stneníříkaček s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍjiž

6. ZVLÁŠTNÍípavekUPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

7. PDALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉSubkutánní podání

8. POUŽITELNOST

EXP {měsíc/rok}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glaxo Group Ltd

Greenford

Middlesex

UB6 0NN

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/02/207/001 – 2 předplněné stříkačky EU/1/02/207/002 – 7 předplněných stříkaček EU/1/02/207/003 – 10 předplněných stříkaček EU/1/02/207/004 – 20 předplněných stříkaček

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:{číslo}

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

není

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

řípavek

 

16.

INFORMACE V BRAILLOVjižĚ PÍSMU

 

P

 

registrován

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

Quixidar 2,5 mg/0,5 ml injekce fondaparinuxum natricum

s.c.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP {měsíc/rok}

4. ČÍSLO ŠARŽE

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST,neníOBJEMč.š.:{číslo}

řípavek

již

 

P

 

registrován

NEBO POČET DÁVEK

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ KRABIČKA
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Quixidar 5 mg/0,4 ml injekční roztok Fondaparinuxum natricum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka (0,4 ml) obsahuje 5 mg sodné soli fondaparinuxu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Rovněž obsahuje: chlorid sodný, vodu na injekci, kyselinu chlorovodíkovou,registrovánhydroxid sodný.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 7 předplněných injekčních stneníříkaček s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍjižSubkutánní podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMOřDOSAH A DOHLED DĚTÍ

Před použitímípaveksi přečtěte příbalovou informaci.

UchovávejtePmimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Tělesná hmotnost pod 50 kg.

8. POUŽITELNOST

EXP {měsíc/rok}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glaxo Group Ltd

Greenford

Middlesex

UB6 0NN

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/02/207/009 – 2 předplněné stříkačky EU/1/02/207/010 – 7 předplněných stříkaček EU/1/02/207/011 – 10 předplněných stříkaček EU/1/02/207/018 – 20 předplněných stříkaček

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

není

 

 

č.š.:{číslo}

již

 

14.

 

 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

řípavek

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

P

 

 

registrován

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

Quixidar 5 mg/0,4 ml injekce fondaparinuxum natricum

s.c.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP {měsíc/rok}

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:{číslo}

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST,neníOBJEM

řípavek

již

 

P

 

registrován

NEBO POČET DÁVEK

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ KRABIČKA
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Quixidar 7,5 mg/0,6 ml injekční roztok Fondaparinuxum natricum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka (0,6 ml) obsahuje 7,5 mg sodné soli fondaparinuxu

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Rovněž obsahuje: chlorid sodný, vodu na injekci, kyselinu chlorovodíkovou,registrovánhydroxid sodný

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 7 předplněných injekčních stneníříkaček s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍjižSubkutánní podání

 

řípavek

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

 

P

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

 

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Tělesná hmotnost 50 – 100 kg

8.POUŽITELNOST

EXP {měsíc/rok}

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glaxo Group Ltd

Greenford

Middlesex

UB6 0NN

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/02/207/012 – 2 předplněné stříkačky EU/1/02/207/013 – 7 předplněných stříkaček EU/1/02/207/014 – 10 předplněných stříkaček EU/1/02/207/019 – 20 předplněných stříkaček

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:{číslo}

 

není

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

 

řípavek

již

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

P

 

 

registrován

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

Quixidar 7,5 mg/0,6 ml injekce fondaparinuxum natricum

s.c.

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP {měsíc/rok}

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:{číslo}

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST,neníOBJEM

řípavek

již

 

P

 

registrován

NEBO POČET DÁVEK

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ KRABIČKA
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Quixidar 10 mg/0,8 ml injekční roztok Fondaparinuxum natricum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka (0,8 ml) obsahuje 10 mg sodné soli fondaparinuxu

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Rovněž obsahuje: chlorid sodný, vodu na injekci, kyselinu chlorovodíkovou,registrovánhydroxid sodný

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 7 předplněných injekčních stneníříkaček s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍjiž

6. ZVLÁŠTNÍípavekUPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

7. PDALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉSubkutánní podání

Tělesná hmotnost nad 100 kg.

8. POUŽITELNOST

EXP {měsíc/rok}

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glaxo Group Ltd

Greenford

Middlesex

UB6 0NN

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/02/207/015 – 2 předplněné stříkačky EU/1/02/207/016 – 7 předplněných stříkaček EU/1/02/207/017 – 10 předplněných stříkaček EU/1/02/207/020 – 20 předplněných stříkaček

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:{číslo}

 

není

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

již

 

16.

řípavek

 

 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

P

 

 

registrován

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

Quixidar 10 mg/0,8 ml injekce fondaparinuxum natricum

s.c.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

POUŽITELNOST

 

 

registrován

 

 

 

EXP {měsíc/rok}

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

č.š.:{číslo}

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

není

 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

 

řípavek

již

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis