Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Renagel (sevelamer) – Označení na obalu - V03AE02

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Renagel
Kód ATCV03AE02
Látkasevelamer
VýrobceGenzyme Europe B.V.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA – 1 LAHVIČKA OBSAHUJÍCÍ 360 TABLET 400 mg

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Renagel 400 mg potahované tablety sevelameri hydrochloridum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje sevelameri hydrochloridum 400 mg .

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

360 potahovaných tablet

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Tablety je nutno polykat celé. Nežvýkat.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. č.: EU/1/99/123/005

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

renagel 400 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA s blue boxem – VICEČETNÉ BALENÍ OBSAHUJÍCÍ 720 TABLET (2 LAHVIČKY PO 360 TABLETÁCH) 400 mg

VNĚJŠÍ KRABIČKA s blue boxem – VÍCEČETNÉ BALENÍ OBSAHUJÍCÍ 1080 TABLET (3 LAHVIČKY OBSAHUJÍCÍ 360 TABLET) 400 mg

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Renagel 400 mg potahované tablety sevelamer hydrochloridum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 400 mg sevelamer hydrochloridum.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Vícečetné balení: 720 (2 lahvičky po 360) potahovaných tablet

Vícečetné balení: 1080 (3 lahvičky po 360) potahovaných tabletách.

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

Tablety je nutno polykat celé. Nežvýkat.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. č.: EU/1/99/123/006 vícečetné balení obsahující 720 potahovaných tablet (2 lahvičky po 360 tabletách)

Reg. č.: EU/1/99/123/007 vícečetné balení obsahující 1080 potahovaných tablet (3 lahvičky po 360 tabletách

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

renagel 400mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK – LAHVIČKA OBSAHUJÍCÍ 360 TABLET 400 mg

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Renagel 400 mg potahované tablety sevelameri hydrochloridum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje sevelameri hydrochloridum400 mg .

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

360 potahovaných tablet

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Tablety je nutno polykat celé. Nežvýkejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. č.: EU/1/99/123/005

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

renagel 400mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK BEZ blue boxu- LAHVIČKA S 360 TABLETAMI 400mg (VÍCEČETNÉ BALENÍ)

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Renagel 800 mg potahované tablety sevelameri hydrochloridum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje sevelameri hydrochloridum400 mg .

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

360 potahovaných tablet. Součástí vícečetného balení, nemohou být prodávány samostatně.

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Tablety je nutno polykat celé. Nežvýkat.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. č.: EU/1/99/123/006 vícečetné balení obsahující 720 potahovaných tablet (2 lahvičky po 360 tabletách)

Reg. č.: EU/1/99/123/007 vícečetné balení obsahující 1080 potahovaných tablet (3 lahvičky po 360 tabletách)

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

renagel 400mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA s blue boxem– VÍCEČETNÉ BALENÍ S 180 (6 lahviček po 30) TABLETAMI 800 mg

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Renagel 800 mg potahované tablety sevelameri hydrochloridum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje sevelameri hydrochloridum800 mg .

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Vícečetné balení: 180 (6 lahviček po 30) potahovaných tablet.

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Tablety je nutno polykat celé. Nežvýkat.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. č.: EU/1/99/123/013

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

renagel 800mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA – 1 LAHVIČKA OBSAHUJÍCÍ 100 TABLET 800 mg VNĚJŠÍ KRABIČKA – 1 LAHVIČKA OBSAHUJÍCÍ 180 TABLET 800 mg

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Renagel 800 mg potahované tablety sevelamer hydrochloridum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 800 mg sevelamer hydrochloridum.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

100 potahovaných tablet

180 potahovaných tablet

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Tablety je nutno polykat celé. Nežvýkat.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. č.: EU/1/99/123/008 1 lahvička obsahující 180 potahovaných tablet

Reg. č.: EU/1/99/123/011 1 lahvička obsahující 100 potahovaných tablet

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

renagel 800mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA s blue boxem - VÍCEČETNÉ BALENÍ S 360 (2 LAHVIČKY PO 180) TABLETAMI 800 mg

VNĚJŠÍ Á KRABIČKA s blue boxem – VÍCEČETNÉ BALENÍ S 540 (3 LAHVIČKY PO 180) TABLETAMI 800 mg

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Renagel 800 mg potahované tablety sevelamer hydrochloridum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 800 mg sevelamer hydrochloridum 800 mg.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Vícečetné balení: 360 (2 lahvičky po 180) potahovaných tablet.

Vícečetné balení: 540 (3 lahvičky po 180) potahovaných tablet.

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Tablety je nutno polykat celé. Nežvýkat.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. č.: EU/1/99/123/009 vícečetné balení obsahující 360 potahovaných tablet (2 lahvičky po 180 tabletách)

Reg. č.: EU/1/99/123/010 vícečetné balení obsahující 540 potahovaných tablet (3 lahvičky po 180 tabletách)

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

renagel 800mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK bez blue boxu– LAHVIČKA OBSAHUJÍCÍ 30 TABLET 800 mg (VÍCEČETNÉ BALENÍ)

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Renagel 800 mg potahované tablety sevelamer hydrochloridum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 800 mg sevelamer hydrochloridum.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

300 potahovaných tablet. Součástí vícečetného balení, nemohou být prodány samostatně.

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Tablety je nutno polykat celé. Nežvýkat.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. č.: EU/1/99/123/013

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

renagel 800mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK – LAHVIČKA OBSAHUJÍCÍ 100 TABLET 800 mg

ŠTÍTEK – LAHVIČKA OBSAHUJÍCÍ 180 TABLET 800 mg S VNĚJŠÍ KRABIČKOU ŠTÍTEK s blue boxem – 1 LAHVIČKA OBSAHUJÍCÍ 180 TABLET 800 mg BEZ VNĚJŠÍ KRABIČKY

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Renagel 800 mg potahované tablety sevelamer hydrochloridum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 800 mg sevelamer hydrochloridum.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

100 potahovaných tablet

180 potahovaných tablet

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Tablety je nutno polykat celé. Nežvýkat.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. č.: EU/1/99/123/011 1 lahvička obsahuje 100 potahovaných tablet

Reg. č.: EU/1/99/123/008 1 lahvička obsahuje 180 potahovaných tablet s vnější kravičkou Reg. č.: EU/1/99/123/012 1 lahvička obsahuje 180 potahovaných tablet bez vnější krabičky

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

renagel 800mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU,

ŠTÍTEK bez blue boxu – LAHVIČKA OBSAHUJÍCÍ 180 TABLET 800 mg (BEZ VNĚJŠÍ KRABIČKY, VÍCEČETNÉ BALENÍ)

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Renagel 800 mg potahované tablety sevelamer hydrochloridum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 800 mg sevelamer hydrochloridum.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

180 potahovaných tablet. Součástí vícečetného balení, nemohou být prodávány samostatně.

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Tablety je nutno polykat celé. Nežvýkat.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah a dohled dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. č.: EU/1/99/123/009 vícečetné balení obsahující 360 potahovaných tablet (2 lahvičky po 180 tabletách)

Reg. č.: EU/1/99/123/010 vícečetné balení obsahující 540 potahovaných tablet (3 lahvičky po 180 tabletách)

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

renagel 800mg

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis