Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Revatio (sildenafil) – Označení na obalu - G04BE03

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Revatio
Kód ATCG04BE03
Látkasildenafil
VýrobcePfizer Limited

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ OBAL/KRABIČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revatio 20 mg potahované tablety

sildenafilum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 20 mg sildenafilu (ve formě citrátu).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje monohydrát laktózy.

Pro další informace si přečtěte Příbalovou informaci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

90 potahovaných tablet

90 x 1 potahovaná tableta

300 potahovaných tablet

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velká Británie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/05/318/001

EU/1/05/318/004

EU/1/05/318/005

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Revatio 20 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA A ŠTÍTEK NA INJEKČNÍ LAHVIČCE

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revatio 0,8 mg/ml injekční roztok

sildenafilum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden mililitr roztoku obsahuje 0,8 mg sildenafilu (ve formě citrátu).

Jedna 20ml injekční lahvička obsahuje 12,5 ml roztoku (10 mg sildenafilu ve formě citrátu).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje glukózu a vodu na injekci.

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok

1 injekční lahvička 10 mg /12,5 ml

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Intravenózní podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/05/318/002

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Revatio 0,8 mg/ml

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH VNITŘNÍ OBAL/BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revatio 20 mg tablety

sildenafilum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

LOT

5.JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ OBAL/KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revatio 10 mg/ml prášek pro přípravu perorální suspenze

sildenafilum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Po rekonstituci obsahuje jeden mililitr suspenze 10 mg sildenafilu (ve formě citrátu).

Jedna lahvička suspenze po rekonstituci (112 ml) obsahuje 1,12 gramu sildenafilu (ve formě citrátu).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje sorbitol.

Pro další informace si přečtěte Příbalovou informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro přípravu perorální suspenze 1 lahvička

1 adaptér na lahvičku, 1 odměrka a 1 perorální dávkovací stříkačka

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím lahvičku důkladně protřepejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Prášek: Uchovávejte při teplotě do 30 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Po rekonstituci: Uchovávejte při teplotě do 30 C nebo v chladničce při teplotě 2-8 °C. Chraňte před mrazem. Po 30 dnech od rekonstituce nevyužitou suspenzi zlikvidujte.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/05/318/003

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Revatio 10 mg/ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

LAHVIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revatio 10 mg/ml prášek pro přípravu perorální suspenze

sildenafilum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Po rekonstituci obsahuje jeden mililitr suspenze 10 mg sildenafilu (ve formě citrátu).

Jedna lahvička naředěné suspenze (112 ml) obsahuje 1,12 gramů sildenafilu (ve formě citrátu).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje sorbitol.

Pro další informace si přečtěte Příbalovou informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek pro přípravu perorální suspenze

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím lahvičku důkladně protřepejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Prášek: Uchovávejte při teplotě do 30 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Po rekonstituci: Uchovávejte při teplotě do 30 C nebo v chladničce při teplotě 2-8 °C. Chraňte před mrazem. Po 30 dnech od rekonstituce nevyužitou suspenzi zlikvidujte.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/05/318/003

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis