Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabervel (irbesartan) – Označení na obalu - C09CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Sabervel
Kód ATCC09CA04
Látkairbesartan
VýrobcePharmathen S.A.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sabervel 75 mg potahované tablety

Irbesartanum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 potahovaná tableta obsahuje 75 mg irbesartanum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

registrován

 

 

 

 

 

 

Pomocné látky: obsahuje také monohydrát laktosy.

 

 

 

 

Další informace viz příbalová informace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

 

 

 

 

28 potahovaných tablet

 

 

není

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

90 potahovaných tablet

 

 

již

 

 

 

 

98 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řípravek

 

 

 

 

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

 

 

 

Perorální podání. Před použitím si řečtěte příbalovou informaci.

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ,p

ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

6.

 

 

 

 

ivý

 

 

 

 

 

 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchovávejte mimočdohled a dosah dětí.

 

 

 

 

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

8. POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki

Řecko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/12/765/001

EU/1/12/765/002

EU/1/12/765/007

EU/1/12/765/010

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

již

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předp s.

 

 

 

řípravek

 

15. NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

 

p

 

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Sabervel 75 mg

 

ivý

 

 

 

č

 

 

 

 

 

není

registrován

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sabervel 75 mg potahované tablety

Irbesartanum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pharmathen S.A.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

 

ivý

č

 

 

 

není

registrován

 

již

 

řípravek

 

 

 

 

 

p

 

 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sabervel 150 mg potahované tablety

Irbesartanum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 potahovaná tableta obsahuje 150 mg irbesartanum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

registrován

 

 

 

 

Pomocné látky: obsahuje také monohydrát laktosy.

 

 

 

Další informace viz příbalová informace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

 

 

 

28 potahovaných tablet

 

není

 

 

 

 

 

 

56 potahovaných tablet90 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

98 potahovaných tablet

 

 

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ,řípravekŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

 

 

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

 

 

MIMO DOHLED A DOSAHpDĚTÍ

 

 

 

 

 

 

ivý

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

 

 

 

 

8.

POUŽITELNOST

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki

Řecko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/12/765/003

EU/1/12/765/004

EU/1/12/765/008

EU/1/12/765/011

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

již

 

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Sabervel 150 mg

 

řípravek

 

 

 

ivý

p

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

není

registrován

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sabervel 150 mg potahované tablety

Irbesartanum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pharmathen S.A.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

 

ivý

č

 

 

 

není

registrován

 

již

 

řípravek

 

 

 

 

 

p

 

 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sabervel 300 mg potahované tablety

Irbesartanum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

 

1 potahovaná tableta obsahuje 300 mg irbesartanum

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

 

registrován

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

 

Pomocné látky: obsahuje také monohydrát laktosy.

 

 

 

Další informace viz příbalová informace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 potahovaných tablet

 

 

není

 

 

 

 

 

 

 

56 potahovaných tablet

 

 

již

 

 

 

90 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 potahovaných tablet

 

řípravek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

 

 

Perorální podání. Před použitím si řečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

 

p

 

 

 

 

 

 

ivý

 

 

 

 

 

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

 

č

 

 

 

 

 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

 

 

 

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki

Řecko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/12/765/005

EU/1/12/765/006

EU/1/12/765/009

EU/1/12/765/012

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

již

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předp s.

 

 

 

řípravek

 

15. NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

 

p

 

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Sabervel 300 mg

 

ivý

 

 

 

č

 

 

 

 

 

není

registrován

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sabervel 300 mg potahované tablety

Irbesartanum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pharmathen S.A.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

 

ivý

č

 

 

 

není

registrován

 

již

 

řípravek

 

 

 

 

 

p

 

 

 

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis