Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vybrat jazyk stránek

Sevelamer carbonate Zentiva (sevelamer carbonate) – Označení na obalu - V03AE02

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Sevelamer carbonate Zentiva
Kód ATCV03AE02
Látkasevelamer carbonate
VýrobceGenzyme Europe BV

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK obsahující Blue box – LAHVIČKA PO 180 TABLETÁCH (BEZ VNĚJŠÍ PAPÍROVÉ KRABIČKY)

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sevelamer carbonate Zentiva 800 mg potahované tablety sevelameri carbonas

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna tableta obsahuje sevelameri carbonas 800 mg.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

180 potahovaných tablet

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Tablety je nutno polykat celé. Nekousejte je.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/14/952/001 180 potahovaných tablet

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

sevelamer carbonate 800 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA – LAHVIČKA PO 30 TABLETÁCH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sevelamer carbonate Zentiva 800 mg potahované tablety sevelameri carbonas

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna tableta obsahuje sevelameri carbonas 800 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Tablety je nutno polykat celé. Nekousejte je.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/14/952/004 30 potahovaných tablet

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

sevelamer carbonate 800 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTEK – LAHVIČKA PO 30 TABLETÁCH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sevelamer carbonate Zentiva 800 mg potahované tablety sevelameri carbonas

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna tableta obsahuje sevelameri carbonas 800 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Tablety je nutno polykat celé. Nekousejte je.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/14/952/004 30 potahovaných tablet

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA – KRABIČKA OBSAHUJÍCÍ 60 nebo 90 SÁČKŮ

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sevelamer carbonate Zentiva 2,4 g, prášek pro perorální suspenzi sevelameri carbonas

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jeden sáček obsahuje sevelameri carbonas 2,4 g.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální suspenzi 60 sáčků

90 sáčků

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

Připravená suspenze musí být podána do 30 minut od rozmíchání.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/14/952/002 60 sáčků

EU/1/14/952/003 90 sáčků

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

sevelamer carbonate zentiva 2,4 g

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTEK – SÁČKY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sevelamer carbonate Zentiva 2,4 g, prášek pro perorální suspenzi sevelameri carbonas

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jeden sáček obsahuje sevelameri carbonas 2,4 g.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální suspenzi 2,4 g prášku

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

Připravená suspenze musí být podána do 30 minut od rozmíchání.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/14/952/002 60 sáčků

EU/1/14/952/003 90 sáčků

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis