Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasermity (sevelamer hydrochloride) – Označení na obalu - V03AE02

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Tasermity
Kód ATCV03AE02
Látkasevelamer hydrochloride
VýrobceGenzyme Europe BV

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK s blue boxem – 1 LAHVIČKA OBSAHUJÍCÍ 180 TABLET 800 mg BEZ VNĚJŠÍHO OBALU

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tasermity 800 mg potahované tablety sevelameri hydrochloridum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje sevelameri hydrochloridum 800 mg.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

180 potahovaných tablet

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Tablety je nutno polykat celé. Nežvýkat.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/14/953/001

13.ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

tasermity 800mg

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis