Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vybrat jazyk stránek

Telmisartan Teva (telmisartan) – Označení na obalu - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Telmisartan Teva
Kód ATCC09CA07
Látkatelmisartan
VýrobceTeva B.V.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Skládačka pro odlupovací blistry

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Telmisartan Teva 20 mg tablety telmisartanum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sorbitol (E420). Další informace naleznete v příbalové informaci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

14x1 tablet

28x1 tablet

30x1 tablet

40x1 tablet

56x1 tablet

60x1 tablet

84x1 tablet

90x1 tablet

98x1 tablet

100x1 tablet

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

Před užitím čtěte příbalovou informaci

1.Oddělte jednotlivý článek blistru od jeho zbytku jemným odtržením podél ražení

2.Pečlivě sloupněte vrchní papírovou vrstvu

3.Vytlačte tabletu skrz obrácenou folii

4.Vložte tabletu do úst a polkněte spolu s vodou nebo jinou vhodnou tekutinou

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO

VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/610/001

14x1 tablet

EU/1/09/610/002

28x1 tablet

EU/1/09/610/003

30x1 tablet

EU/1/09/610/004

40x1 tablet

EU/1/09/610/005

56x1 tablet

EU/1/09/610/006

60x1 tablet

EU/1/09/610/007

84x1 tablet

EU/1/09/610/008

90x1 tablet

EU/1/09/610/009

98x1 tablet

EU/1/09/610/010

100x1 tablet

13.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.BRAILLOVO PÍSMO

Telmisartan Teva 20 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Skládačka

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Telmisartan Teva 20 mg tablety telmisartanum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sorbitol (E420). Další informace naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

14x1 tablet

28x1 tablet

30x1 tablet

40x1 tablet

56x1 tablet

60x1 tablet

84x1 tablet

90x1 tablet

98x1 tablet

100x1 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

Před užitím čtěte příbalovou informaci

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO

VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/610/031

14x1 tablet

EU/1/09/610/032

28x1 tablet

EU/1/09/610/033

30x1 tablet

EU/1/09/610/034

40x1 tablet

EU/1/09/610/035

56x1 tablet

EU/1/09/610/036

60x1 tablet

EU/1/09/610/037

84x1 tablet

EU/1/09/610/038

90x1 tablet

EU/1/09/610/039

98x1 tablet

EU/1/09/610/040

100x1 tablet

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. BRAILLOVO PÍSMO

Telmisartan Teva 20 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Skládačka pro odlupovací blistry

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Telmisartan Teva 40 mg tablety telmisartanum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 40 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sorbitol (E420). Další informace naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

14x1 tablet

28x1 tablet

30x1 tablet

40x1 tablet

56x1 tablet

60x1 tablet

84x1 tablet

90x1 tablet

98x1 tablet

100x1 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

Před užitím čtěte příbalovou informaci

1.Oddělte jednotlivý článek blistru od jeho zbytku jemným odtržením podél ražení

2.Pečlivě sloupněte vrchní papírovou vrstvu

3.Vytlačte tabletu skrz obrácenou folii

4.Vložte tabletu do úst a polkněte spolu s vodou nebo jinou vhodnou tekutinou

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO

VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/610/011

14x1 tablet

EU/1/09/610/012

28x1 tablet

EU/1/09/610/013

30x1 tablet

EU/1/09/610/014

40x1 tablet

EU/1/09/610/015

56x1 tablet

EU/1/09/610/016

60x1 tablet

EU/1/09/610/017

84x1 tablet

EU/1/09/610/018

90x1 tablet

EU/1/09/610/019

98x1 tablet

EU/1/09/610/020

100x1 tablet

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. BRAILLOVO PÍSMO

Telmisartan Teva 40 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Skládačka

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Telmisartan Teva 40 mg tablety telmisartanum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 40 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sorbitol (E420). Další informace naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

14x1 tablet

28x1 tablet

30x1 tablet

40x1 tablet

56x1 tablet

60x1 tablet

84x1 tablet

90x1 tablet

98x1 tablet

100x1 tablet

30 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

Před užitím čtěte příbalovou informaci

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO

VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/610/041

14x1 tablet

EU/1/09/610/042

28x1 tablet

EU/1/09/610/043

30x1 tablet

EU/1/09/610/044

40x1 tablet

EU/1/09/610/045

56x1 tablet

EU/1/09/610/046

60x1 tablet

EU/1/09/610/047

84x1 tablet

EU/1/09/610/048

90x1 tablet

EU/1/09/610/049

98x1 tablet

EU/1/09/610/050

100x1 tablet

EU/1/09/610/061

30 tablet

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. BRAILLOVO PÍSMO

Telmisartan Teva 40 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Skládačka pro odlupovací blistry

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Telmisartan Teva 80 mg tablety telmisartanum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sorbitol (E420). Další informace naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

14x1 tablet

28x1 tablet

30x1 tablet

40x1 tablet

56x1 tablet

60x1 tablet

84x1 tablet

90x1 tablet

98x1 tablet

100x1 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

Před užitím čtěte příbalovou informaci

1.Oddělte jednotlivý článek blistru od jeho zbytku jemným odtržením podél ražení

2.Pečlivě sloupněte vrchní papírovou vrstvu

3.Vytlačte tabletu skrz obrácenou folii

4.Vložte tabletu do úst a polkněte spolu s vodou nebo jinou vhodnou tekutinou

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO

VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/610/021

14x1 tablet

EU/1/09/610/022

28x1 tablet

EU/1/09/610/023

30x1 tablet

EU/1/09/610/024

40x1 tablet

EU/1/09/610/025

56x1 tablet

EU/1/09/610/026

60x1 tablet

EU/1/09/610/027

84x1 tablet

EU/1/09/610/028

90x1 tablet

EU/1/09/610/029

98x1 tablet

EU/1/09/610/030

100x1 tablet

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. BRAILLOVO PÍSMO

Telmisartan Teva 80 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Skládačka

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Telmisartan Teva 80 mg tablety telmisartanum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sorbitol (E420). Další informace naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

14x1 tablet

28x1 tablet

30x1 tablet

40x1 tablet

56x1 tablet

60x1 tablet

84x1 tablet

90x1 tablet

98x1 tablet

100x1 tablet

30 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

Před užitím čtěte příbalovou informaci

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO

VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/610/051

14x1 tablet

EU/1/09/610/052

28x1 tablet

EU/1/09/610/053

30x1 tablet

EU/1/09/610/054

40x1 tablet

EU/1/09/610/055

56x1 tablet

EU/1/09/610/056

60x1 tablet

EU/1/09/610/057

84x1 tablet

EU/1/09/610/058

90x1 tablet

EU/1/09/610/059

98x1 tablet

EU/1/09/610/060

100x1 tablet

EU/1/09/610/062

30 tablet

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. BRAILLOVO PÍSMO

Telmisartan Teva 80 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

Blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Telmisartan Teva 20 mg tablety

Telmisartanum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B. V.

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. JINÉ

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

Blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Telmisartan Teva 40 mg tablety

Telmisartanum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B. V.

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. JINÉ

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

Blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Telmisartan Teva 80 mg tablety

Telmisartanum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B. V.

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis