Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valtropin (somatropin) – Označení na obalu - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Valtropin
Kód ATCH01AC01
Látkasomatropin
VýrobceBioPartners GmbH

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Valtropin 5 mg/1,5 ml prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem somatropinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 injekční lahvička s práškem obsahuje 5 mg (15 IU) somatropinum (3,33 mg/ml somatropinu po rekonstituci s 1,5 ml rozpouštědla).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

registrován

 

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

 

Prášek: glycin, manitol, dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosfo čnan sodný.

Úprava pH: hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková 35 %.

Rozpouštědlo: metakresol (další informace viz příbalová informace) a voda na injekci.

 

 

 

 

 

 

Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědl m

 

 

1 injekční lahvička s 5 mg prášku

 

 

 

1 předplněná injekční stříkačka s 1,5 ml rozpouštneníědla.

 

 

 

 

již

 

 

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

Pro informace o rekonstituci použití si přečtěte příbalovou informaci.

Subkutánní podání

 

 

 

 

řípavek

 

 

 

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

 

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

 

 

 

P

 

 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE TO POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

Po rekonstituci s dodaným rozpouštědlem: lze uchovávat 21 dní v chladničce.

Po rekonstituci s vodou na injekci: musí se použít okamžitě.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BioPartners GmbH, Kaiserpassage 11, D-72764 Reutlingen, Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/335/001

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

není

 

 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský př dpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

již

 

 

 

16.

řípavek

 

 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Valtropin 5 mg/1,5 ml

 

 

 

P

 

 

registrován

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

INJEKČNÍ LAHVIČKA S PRÁŠKEM

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Valtropin 5 mg/1,5 ml prášek pro přípravu injekčního roztoku somatropinum

Subkutánní podání

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST,neníOBJEM5 mg (15 IU)Lot

6. JINÉ

řípavek

již

 

 

 

Uchovávejte v chladničce. Chraňte řed mrazem. P

registrován

NEBO POČET

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA S ROZPOUŠTĚDLEM

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Rozpouštědlo pro Valtropin

Subkutánní podání

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST,neníOBJEMna injekci s metakresolem)1,5 ml (voda

6. JINÉ

řípavek

již

 

 

Uchovávejte v chladničce. Chraňte řed mrazem.

 

P

 

registrován

NEBO POČET

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis