Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vaniqa (eflornithine) – Označení na obalu - D11AX

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Vaniqa
Kód ATCD11AX
Látkaeflornithine
VýrobceAlmirall, S.A.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

TEXT NA VNĚJŠÍM OBALU

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Krém Vaniqa 11,5%

Eflornithinum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jeden gram krému obsahuje 115 mg eflornithinu (jako monohydrátu eflornithin-hydrochloridu).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje dále: cetylstearylalkohol; cetostearomakrogol; dimetikon; glycerol-stearát; makrogol-stearát; methylparaben (E218); tekutý parafin; fenoxyethanol; propylparaben (E216); čištěnou vodu; stearylalkohol; hydroxid sodný (k úpravě pH).

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Krém 15 g 30 g 60g

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Kožní podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE NUTNÉ

8.POUŽITELNOST

Použitelné do: EXP

6 měsíců po prvním otevření tubu zlikvidujte.

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona

Španělsko

12.ČÍSLO/ČÍSLA ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EU/1/01/173/001

EU/1/01/173/002

EU/1/01/173/003

13.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Vaniqa

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU TUBY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Vaniqa 11,5% krém

Eflornithin

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Kožní podání

3.POUŽITELNOST

Použitelné do: EXP

6 měsíců po prvním otevření tubu zlikvidujte.

4.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

15 g

30 g

60 g

6.JINÉ

Almirall, S.A.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis