Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vybrat jazyk stránek

Zoledronic Acid Hospira (zoledronic acid monohydrate) – Označení na obalu - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Název léku Zoledronic Acid Hospira
Kód ATCM05BA08
Látkazoledronic acid monohydrate
VýrobceHospira UK Limited

Obsahy článků

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA NA 1 INJEKČNÍ LAHVIČKU JAKO KUSOVÉ BALENÍ (VČETNĚ “BLUE BOX”)

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zoledronic Acid Hospira 4 mg/5 ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. Acidum zoledronicum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční lahvička obsahuje acidum zoledronicum 4 mg (ve formě acidum zoledronicum monohydricum).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje rovněž mannitol, dihydrát natrium-citrátu a vodu na injekci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 4 mg/5 ml

1 injekční lahvička

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Pouze intravenózní použití.

Před použitím nařeďte.

Pouze pro jednorázové použití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP.:

Po naředění stabilní po 24 hodin při 2 °C – 8 °C.

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Velká Británie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/12/800/001

EU/1/12/800/002

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK INJEKČNÍ LAHVIČKY

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Zoledronic Acid Hospira 4 mg/5 ml, sterilní koncentrát i.v.

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP.:

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

6.JINÉ

Před použitím nařeďte.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABICE NA 1 VAK JAKO KUSOVÉ BALENÍ (VČETNĚ “BLUE BOX”)

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zoledronic Acid Hospira 4 mg/100 ml infuzní roztok.

Acidum zoledronicum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden vak obsahuje acidum zoledronicum 4 mg (ve formě acidum zoledronicum monohydricum).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje rovněž mannitol, dihydrát natrium-citrátu, vodu na injekci a roztok chloridu sodného.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Infuzní roztok

4 mg/100 ml(uvést na kroužku)

1 intravenózní vak

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Pouze intravenózní použití.

Pouze pro jednorázové použití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP.:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Velká Británie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/12/800/003

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK VAKU

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Zoledronic Acid Hospira 4 mg/100 ml (uvést na kroužku) infuzní roztok Acidum zoledronicum

Pouze intravenózní použití

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP.:

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

(zahrnuto v textu v bodě 1)

6.JINÉ

Hospira UK Limited

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABICE NA 1 VAK JAKO KUSOVÉ BALENÍ (VČETNĚ “BLUE BOX”)

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zoledronic Acid Hospira 5 mg/100 ml infuzní roztok

Acidum zoledronicum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden vak o objemu 100 ml obsahuje acidum zoledronicum 5 mg (ve formě acidum zoledronicum monohydricum).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Mannitol, dihydrát natrium-citrátu a voda na injekci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Infuzní roztok

1 intravenózní vak

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Pouze intravenózní použití.

Pouze pro jednorázové použití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP.:

Po otevření: 24 hodin při 2 °C – 8 °C.

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Velká Británie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/12/800/004

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK VAKU

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Zoledronic Acid Hospira 5 mg/100 ml (uvést na kroužku) infuzní roztok Acidum zoledronicum

Pouze intravenózní použití.

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP.:

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

(zahrnuto v textu v bodě 1)

6.JINÉ

Hospira UK Limited

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis