Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnAcomplia
ATC-kodeA08AX01
Indholdsstofrimonabant
Producentsanofi-aventis

A. FREMSTILLER(E) ANSVARLIG(E) FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

Sanofi Winthrop Industrie, 30-36 Avenue Gustave Eiffel, BP 27166, F-37071 Tours Cedex 2, Frankrig sanofi-aventis S.p.A., Strada Statale 17, Km 22, 67019 Scoppito (AQ), Italien

På lægemidlets trykte indlægsseddel skal der anføres navn og adresse på den fremstiller, som er

ansvarlig for frigivelsen af den pågældende batch.

 

til

salg

 

 

 

B.

BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

 

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER PÅLAGT INDEHAVEREN AF

 

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Lægemidlet er receptpligtigt.

autoriseret

 

 

 

 

 

 

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL EN SIKKER OG VIRKNINGSFULD ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET

Ikke relevant.

ANDRE BETINGELSER

Indehaver af markedsføringstilladelsen skal sikre at pharmacovigilancesystemet er til stde og fungerer før produktet markedføres.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen forpligter sig til at udføre de forsøg og pharmacovigilace aktiviteter som er beskrevet i Pharmacovigilance planen.

længere

 

 

ikke

Et opdateret risk management plan, skal forefindes som beskrevet i CHMP guideline on risk

management systems for medicinal products for human use.

Lægemidlet

er

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet