Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – Etikettering - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnAcomplia
ATC-kodeA08AX01
Indholdsstofrimonabant
Producentsanofi-aventis

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

Karton for præsentationerne med 14, 28, 30, 56, 70, 84, 90 og 98 filmovertrukne tabletter i blister

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

 

 

ACOMPLIA 20 mg filmovertrukne tabletter

til

salg

rimonabant

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

 

autoriseret

 

 

Hver tablet indeholder 20 mg rimonabant.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også laktosemonohydrat.

 

Se indlægssedlen for yderligere information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

længere

 

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

14 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

28 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

30 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

56 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

70x1 filmovertrukne tabletter

 

 

 

84 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

90 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

98 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

er

 

ANVENDELSESMÅDE OGikkeADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

Oral anvendelse.

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden brug.

 

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

 

 

BØRN

 

 

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

 

 

salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til

 

 

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

 

 

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autoriseret

 

 

 

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

 

sanofi-aventis

 

 

 

 

 

 

174 avenue de France

 

 

 

 

 

 

F-75013 Paris

 

 

 

 

 

 

Frankrig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

længere

 

 

 

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

EU/1/06/344/001

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/002

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/003

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/004

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/005

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/006

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/010

 

ikke

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

 

er

 

 

 

 

 

14.

Lægemidlet

 

 

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

 

15.

 

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

16.

 

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

ACOMPLIA

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS Blister til præsentationerne på 14, 28, 56, 84 og 98 filmovertrukne tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ACOMPLIA 20 mg filmovertrukne tabletter rimonabant

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

sanofi-aventis

3.

UDLØBSDATO

 

 

 

autoriseret

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BATCHNUMMER

 

 

længere

 

Fre

ANDET

 

 

 

5.

 

 

 

 

Man

 

 

 

 

 

Tir

 

 

 

 

 

Ons

 

 

 

 

 

Tor

 

 

ikke

 

 

Lør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søn

 

 

 

 

 

Lægemidlet

er

 

 

 

 

 

 

 

til

salg

 

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS Blister til præsentationerne på 30, 70 x 1 og 90 filmovertrukne tabletter

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

 

 

ACOMPLIA 20 mg filmovertrukne tabletter

til

salg

rimonabant

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

 

 

 

autoriseret

 

 

sanofi-aventis

3. UDLØBSDATO

 

 

 

 

 

4.

BATCHNUMMER

 

 

længere

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANDET

 

 

 

 

 

er

ikke

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Pakning for præsentationerne med 28, 98 og 500 filmovertrukne tabletter i HDPE dåser/ HDPE

dåse etiket for præsentationerne med 28, 98 og 500 filmovertrukne tabletter

salg

 

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ACOMPLIA 20 mg filmovertrukne tabletter

 

til

rimonabant

 

 

 

 

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

Hver tablet indeholder 20 mg rimonabant.

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

Indeholder også laktosemonohydrat.

 

 

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDElængere (PAKNINGSSTØRRELSE) ANVENDELSESMÅDE OGikkeADMINISTRATIONSVEJ(E)5.brug.Oral anvendelse.Læs indlægssedlen inden28 filmovertrukne tabletter98 filmovertrukne tabletter500 filmovertrukne tabletterSe indlægssedlen for yderligere information.

 

6.

Lægemidlet

er

 

 

 

 

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

 

 

 

BØRN

 

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

 

 

 

 

 

8.

UDLØBSDATO

 

 

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

 

 

 

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

 

salg

 

 

 

 

 

 

til

 

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

sanofi-aventis

174 avenue de France F-75013 Paris Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

 

EU/1/06/344/007

autoriseret

 

 

 

EU/1/06/344/008

 

 

EU/1/06/344/009

 

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

længere

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING14.LotReceptpligtigt lægemiddel.

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

ikke

 

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

16.

 

er

 

 

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

 

Lægemidlet

 

 

 

ACOMPLIA

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet