Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Actos (pioglitazone hydrochloride) – Etikettering - A10BG03

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnActos
ATC-kodeA10BG03
Indholdsstofpioglitazone hydrochloride
ProducentTakeda Pharma A/S

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Actos 15 mg tabletter

Pioglitazon

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 15 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactosemonohydrat. Se indlægsseddel for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 tabletter

28 tabletter

30 tabletter

50 tabletter

56 tabletter

84 tabletter

90 tabletter

98 tabletter

112 tabletter

196tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Indtages gennem munden.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danmark

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/150/007 14 tabletter

EU/1/00/150/001 28 tabletter

EU/1/00/150/016 30 tabletter

EU/1/00/150/002 50 tabletter

EU/1/00/150/009 56 tabletter

EU/1/00/150/017 84 tabletter

EU/1/00/150/018 90 tabletter

EU/1/00/150/003 98 tabletter

EU/1/00/150/025 112 tabletter

EU/1/00/150/026 196 tabletter

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Actos 15 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Actos 30 mg tabletter

Pioglitazon

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 30 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactosemonohydrat. Se indlægsseddel for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 tabletter

28 tabletter

30 tabletter

50 tabletter

56 tabletter

84 tabletter

90 tabletter

98 tabletter

112 tabletter

196tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Indtages gennem munden.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/150/008 14 tabletter

EU/1/00/150/004 28 tabletter

EU/1/00/150/019 30 tabletter

EU/1/00/150/005 50 tabletter

EU/1/00/150/010 56 tabletter

EU/1/00/150/020 84 tabletter

EU/1/00/150/021 90 tabletter

EU/1/00/150/006 98 tabletter

EU/1/00/150/027 112 tabletter

EU/1/00/150/028 196 tabletter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Actos 30 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Actos 45 mg tabletter

Pioglitazon

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 45 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactosemonohydrat. Se indlægsseddel for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 tabletter

28 tabletter

30 tabletter

50 tabletter

56 tabletter

84 tabletter

90 tabletter

98 tabletter

112 tabletter

196tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Indtages gennem munden.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/150/011 14 tabletter

EU/1/00/150/012 28 tabletter

EU/1/00/150/022 30 tabletter

EU/1/00/150/013 50 tabletter

EU/1/00/150/014 56 tabletter

EU/1/00/150/023 84 tabletter

EU/1/00/150/024 90 tabletter

EU/1/00/150/015 98 tabletter

EU/1/00/150/029 112 tabletter

EU/1/00/150/030 196 tabletter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Actos 45 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Actos 15 mg tabletter

Pioglitazon

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Takeda (logo)

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET (FORKORTELSER FOR UGEDAGE TIL KALENDERPAKNINGER)

Man

Tir

Ons

Tor

Fre

Lør

Søn

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Actos 30 mg tabletter

Pioglitazon

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Takeda (logo)

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET (FORKORTELSER FOR UGEDAGE TIL KALENDERPAKNINGER)

Man

Tir

Ons

Tor

Fre

Lør

Søn

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Actos 45 mg tabletter

Pioglitazon

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Takeda (logo)

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET (FORKORTELSER FOR UGEDAGE TIL KALENDERPAKNINGER)

Man

Tir

Ons

Tor

Fre

Lør

Søn

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet