Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adempas (riociguat) – Etikettering - C02KX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnAdempas
ATC-kodeC02KX05
Indholdsstofriociguat
ProducentBayer AG

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Adempas 0,5 mg filmovertrukne tabletter Adempas 1 mg filmovertrukne tabletter Adempas 1,5 mg filmovertrukne tabletter Adempas 2 mg filmovertrukne tabletter Adempas 2,5 mg filmovertrukne tabletter riociguatum

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF

Hver filmovertrukket tablet indeholder 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg eller 2,5 mg riociguat.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose. Læs indlægssedlen inden brug.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

42 filmovertrukne tabletter

84 filmovertrukne tabletter

90 filmovertrukne tabletter

294 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Bayer AG

51368 Leverkusen

Tyskland

Bayer (logo)

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

Adempas 0,5 mg – pakning med 42 filmovertrukne tabletter - EU/1/13/907/001 Adempas 0,5 mg – pakning med 84 filmovertrukne tabletter - EU/1/13/907/002 Adempas 0,5 mg – pakning med 90 filmovertrukne tabletter - EU/1/13/907/003 Adempas 0,5 mg – pakning med 294 filmovertrukne tabletter - EU/1/13/907/016 Adempas 1 mg – pakning med 42 filmovertrukne tabletter - EU/1/13/907/004 Adempas 1 mg – pakning med 84 filmovertrukne tabletter - EU/1/13/907/005 Adempas 1 mg – pakning med 90 filmovertrukne tabletter - EU/1/13/907/006 Adempas 1 mg – pakning med 294 filmovertrukne tabletter - EU/1/13/907/017 Adempas 1,5 mg – pakning med 42 filmovertrukne tabletter - EU/1/13/907/007 Adempas 1,5 mg – pakning med 84 filmovertrukne tabletter - EU/1/13/907/008 Adempas 1,5 mg – pakning med 90 filmovertrukne tabletter - EU/1/13/907/009 Adempas 1,5 mg – pakning med 294 filmovertrukne tabletter - EU/1/13/907/018 Adempas 2 mg – pakning med 42 filmovertrukne tabletter - EU/1/13/907/010 Adempas 2 mg – pakning med 84 filmovertrukne tabletter - EU//13/907/011 Adempas 2 mg – pakning med 90 filmovertrukne tabletter - EU/1/13/907/012 Adempas 2 mg – pakning med 294 filmovertrukne tabletter - EU/1/13/907/019 Adempas 2,5 mg – pakning med 42 filmovertrukne tabletter - EU/1/13/907/013 Adempas 2,5 mg – pakning med 84 filmovertrukne tabletter - EU1/13/907/014 Adempas 2,5 mg – pakning med 90 filmovertrukne tabletter - EU/1/13/907/015 Adempas 2,5 mg – pakning med 294 filmovertrukne tabletter - EU/1/13/907/020

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Adempas 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg eller 2,5 mg

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER – PAKNINGER PÅ 42, 84, 90, 294 FILMOVERTRUKNE TABLETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Adempas 0,5 mg tabletter Adempas 1 mg tabletter Adempas 1,5 mg tabletter Adempas 2 mg tabletter Adempas 2,5 mg tabletter riociguatum

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Bayer (Logo)

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet