Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adrovance (alendronate sodium trihydrate / colecalciferol) – Etikettering - M05BB03

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnAdrovance
ATC-kodeM05BB03
Indholdsstofalendronate sodium trihydrate / colecalciferol
ProducentMerck Sharp

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL ADROVANCE 70 mg/2.800 IE

1.LÆGEMIDLETS NAVN

ADROVANCE 70 mg/2.800 IE tabletter alendronsyre/cholecalciferol

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat) og 70 mikrogram (2.800 IE) cholecalciferol (D3-vitamin)

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder desuden: Lactose og saccharose. Se indlægssedlen for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

2 tabletter

4 tabletter

6 tabletter

12 tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Ugetablet.

Til oral anvendelse.

Tag 1 tablet 1 gang ugentligt

Markér den ugedag, der passer dig bedst:

MA

TI

ON

TO

FR

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Udløbsdato

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale blisterpakning for at beskytte mod fugt og lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/364/001 (2 tabletter)

EU/1/06/364/002 (4 tabletter)

EU/1/06/364/003 (6 tabletter)

EU/1/06/364/004 (12 tabletter)

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

ADROVANCE 70 mg

2800 IE

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP BLISTERTEKST TIL ADROVANCE 70 mg/2.800 IE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ADROVANCE

70 mg/2800 IE tabletter

alendronsyre/cholecalciferol

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL ADROVANCE 70 mg/5.600 IE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ADROVANCE 70 mg/5.600 IE tabletter alendronsyre/cholecalciferol

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat) og 140 mikrogram (5.600 IE) cholecalciferol (D3-vitamin)

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder desuden: Lactose og saccharose. Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

2 tabletter

4 tabletter

12 tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Ugetablet.

Til oral anvendelse.

Tag 1 tablet 1 gang ugentligt

Markér den ugedag, der passer dig bedst:

MA

TI

ON

TO

FR

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale blisterpakning for at beskytte mod fugt og lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/364/006 (2 tabletter)

EU/1/06/364/007 (4 tabletter)

EU/1/06/364/008 (12 tabletter)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

ADROVANCE 70 mg

5600 IE

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP BLISTERTEKST TIL ADROVANCE 70 gm/5.600 IE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ADROVANCE

70 mg/5600 IE tabletter

alendronsyre/cholecalciferol

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE (KARTON)

Instruktionskort

Vigtig information

Sådan skal du tage ADROVANCE tabletterne

1.Tag én tablet én gang om ugen.

2.Vælg den ugedag, der passer dig bedst. Når du står op på den valgte ugedag, og før du indtager dagens første måltid, drikkevarer eller anden medicin, skal du sluge én ADROVANCE tablet (du må ikke knuse eller tygge tabletten eller opløse den i munden) med et helt glas postevand (ikke mineralvand).

3.Fortsæt med dine morgenaktiviteter. Du kan sidde, stå eller gå – blot du forbliver oprejst. Du må ikke lægge dig ned eller spise, drikke eller tage anden medicin i mindst 30 minutter efter, at du har taget tabletten. Du må ikke lægge dig ned, før du har fået dagens første måltid.

4.Husk at tage ADROVANCE én gang om ugen på den samme ugedag, så længe din læge foreskriver det.

Hvis du glemmer en tablet, skal du blot tage en ADROVANCE tablet om morgenen efter, du er kommet i tanke om det. Tag ikke to tabletter på samme dag. Fortsæt med at tage én tablet om ugen på den ugedag, du oprindeligt har valgt.

I indlægssedlen er der yderligere vigtige informationer om, hvordan du skal tage ADROVANCE. Læs den omhyggeligt.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet