Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advagraf (tacrolimus) – Etikettering - L04AD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnAdvagraf
ATC-kodeL04AD02
Indholdsstoftacrolimus
ProducentAstellas Pharma Europe B.V.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON Advagraf 0,5 mg depotkapsler, hårde

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Advagraf 0,5 mg depotkapsler, hårde

Tacrolimus

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver kapsel indeholder 0,5 mg tacrolimus (som monohydrat).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også lactose og spor af sojalecithin. Læs indlægssedlen for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depotkapsler, hårde

30x1 depotkapsler, hårde

50 depotkapsler, hårde

50x1 depotkapsler, hårde

100 depotkapsler, hårde

100x1 depotkapsler, hårde

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

En gang daglig

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Tørremidlet må ikke indtages

8.UDLØBSDATO

EXP:

Brug alle kapslerne inden for 1 år efter åbning af aluminiumposen og før udløbsdatoen.

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/387/001 30 kapsler

EU/1/07/387/002 50 kapsler

EU/1/07/387/009 100 kapsler

EU/1/07/387/014 30x1 kapsler

EU/1/07/387/015 50x1 kapsler

EU/1/07/387/016 100x1 kapsler

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch:

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Advagraf 0,5 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER Advagraf 0,5 mg depotkapsler, hårde

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Advagraf 0,5 mg depotkapsler, hårde

Tacrolimus

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Astellas Pharma Europe B.V.

3.UDLØBSDATO

EXP:

4.BATCHNUMMER

Batch:

5.ANDET

En gang daglig

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ALUMINIUMPOSER Advagraf 0,5 mg depotkapsler, hårde (30, 50, 100 ALUMINIUMPOSER)

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ (E)

Advagraf 0,5 mg depotkapsler, hårde

Tacrolimus

Oral anvendelse

2.ADMINISTRATIONSMETODE

Læs indlægssedlen inden brug

3. UDLØBSDATO

EXP:

Brug alle kapslerne inden for 1 år efter åbning af aluminiumsposen og før udløbsdatoen.

4. BATCHNUMMER

Batch:

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

30 depotkapsler, hårde

30x1 depotkapsler, hårde

50 depotkapsler, hårde

50x1 depotkapsler, hårde

100 depotkapsler, hårde

100x1 depotkapsler, hårde

6.ANDET

En gang daglig

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON Advagraf 1 mg depotkapsler, hårde

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Advagraf 1 mg depotkapsler, hårde

Tacrolimus

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver kapsel indeholder 1 mg tacrolimus (som monohydrat).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også lactose og spor af sojalecithin. Læs indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depotkapsler, hårde

30x1 depotkapsler, hårde

50 depotkapsler, hårde

50x1 depotkapsler, hårde

60 depotkapsler, hårde

60x1 depotkapsler, hårde

100 depotkapsler, hårde

100x1 depotkapsler, hårde

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ (E)

En gang daglig

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Tørremidlet må ikke indtages

8. UDLØBSDATO

EXP:

Brug alle kapslerne inden for 1 år efter åbning af aluminiumposen og før udløbsdatoen.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holland

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/387/003 30 kapsler

EU/1/07/387/004 50 kapsler

EU/1/07/387/005 60 kapsler

EU/1/07/387/006 100 kapsler

EU/1/07/387/017 30x1 kapsler

EU/1/07/387/018 50x1 kapsler

EU/1/07/387/019 60x1 kapsler

EU/1/07/387/020 100x1 kapsler

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Advagraf 1 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER Advagraf 1 mg depotkapsler, hårde

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Advagraf 1 mg depotkapsler, hårde

Tacrolimus

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Astellas Pharma Europe B.V.

3. UDLØBSDATO

EXP:

4. BATCHNUMMER

Batch:

5. ANDET

En gang daglig

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ALUMINIUMPOSER Advagraf 1 mg depotkapsler, hårde (30, 50, 60, 100 ALUMINIUMPOSER)

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ (E)

Advagraf 1 mg depotkapsler, hårde

Tacrolimus

Oral anvendelse

2. ADMINISTRATIONSMETODE

Læs indlægssedlen inden brug

3. UDLØBSDATO

EXP:

Brug alle kapslerne inden for 1 år efter åbning af aluminiumsposen og før udløbsdatoen.

4. BATCHNUMMER

Batch:

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

30 depotkapsler, hårde

30x1 depotkapsler, hårde

50 depotkapsler, hårde

50x1 depotkapsler, hårde

60 depotkapsler, hårde

60x1 depotkapsler, hårde

100 depotkapsler, hårde

100x1 depotkapsler, hårde

6. ANDET

En gang daglig

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON Advagraf 3 mg depotkapsler, hårde

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Advagraf 3 mg depotkapsler, hårde

Tacrolimus

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver kapsel indeholder 3 mg tacrolimus (som monohydrat).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også lactose og spor af sojalecithin. Læs indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depotkapsler, hårde

30x1 depotkapsler, hårde

50 depotkapsler, hårde

50x1 depotkapsler, hårde

100 depotkapsler, hårde

100x1 depotkapsler, hårde

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

En gang daglig

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Tørremidlet må ikke indtages

8. UDLØBSDATO

EXP:

Brug alle kapslerne inden for 1 år efter åbning af aluminiumposen og før udløbsdatoen.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holland

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/387/011 30 kapsler

EU/1/07/387/012 50 kapsler

EU/1/07/387/013 100 kapsler

EU/1/07/387/021 30x1 kapsler

EU/1/07/387/022 50x1 kapsler

EU/1/07/387/023 100x1 kapsler

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Advagraf 3 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER Advagraf 3 mg depotkapsler, hårde

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Advagraf 3 mg depotkapsler, hårde

Tacrolimus

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Astellas Pharma Europe B.V.

3. UDLØBSDATO

EXP:

4. BATCHNUMMER

Batch:

5. ANDET

En gang daglig

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ALUMINIUMPOSER Advagraf 3 mg depotkapsler, hårde (30, 50, 100 ALUMINIUMPOSER)

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ (E)

Advagraf 3 mg depotkapsler, hårde

Tacrolimus

Oral anvendelse

2. ADMINISTRATIONSMETODE

Læs indlægssedlen inden brug

3. UDLØBSDATO

EXP:

Brug alle kapslerne inden for 1 år efter åbning af aluminiumsposen og før udløbsdatoen.

4. BATCHNUMMER

Batch:

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

30 depotkapsler, hårde

30x1 depotkapsler, hårde

50 depotkapsler, hårde

50x1 depotkapsler, hårde

100 depotkapsler, hårde

100x1 depotkapsler, hårde

6. ANDET

En gang daglig

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON Advagraf 5 mg depotkapsler, hårde

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Advagraf 5 mg depotkapsler, hårde

Tacrolimus

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver kapsel indeholder 5 mg tacrolimus (som monohydrat).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også lactose og spor af sojalecithin. Læs indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depotkapsler, hårde

30x1 depotkapsler, hårde

50 depotkapsler, hårde

50x1 depotkapsler, hårde

100 depotkapsler, hårde

100x1 depotkapsler, hårde

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ (E)

En gang daglig

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Tørremidlet må ikke indtages

8. UDLØBSDATO

EXP:

Brug alle kapslerne inden for 1 år efter åbning af aluminiumposen og før udløbsdatoen.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holland

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/387/007 30 kapsler

EU/1/07/387/008 50 kapsler

EU/1/07/387/010 100 kapsler

EU/1/07/387/024 30x1 kapsler

EU/1/07/387/025 50x1 kapsler

EU/1/07/387/026 100x1 kapsler

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Advagraf 5 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER Advagraf 5 mg depotkapsler, hårde

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Advagraf 5 mg depotkapsler, hårde

Tacrolimus

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Astellas Pharma Europe B.V.

3. UDLØBSDATO

EXP:

4. BATCHNUMMER

Batch:

5. ANDET

En gang daglig

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ALUMINIUMPOSER Advagraf 5 mg depotkapsler, hårde (30, 50, 100 ALUMINIUMPOSER)

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ (E)

Advagraf 5 mg depotkapsler, hårde

Tacrolimus

Oral anvendelse

2. ADMINISTRATIONSMETODE

Læs indlægssedlen inden brug

3. UDLØBSDATO

EXP:

Brug alle kapslerne inden for 1 år efter åbning af aluminiumsposen og før udløbsdatoen.

4. BATCHNUMMER

Batch:

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

30 depotkapsler, hårde

30x1 depotkapsler, hårde

50 depotkapsler, hårde

50x1 depotkapsler, hårde

100 depotkapsler, hårde

100x1 depotkapsler, hårde

6. ANDET

En gang daglig

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet