Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vælg sprog for hjemmesiden

Alli (Orlistat GSK) (orlistat) – Etikettering - A08AB01

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnAlli (Orlistat GSK)
ATC-kodeA08AB01
Indholdsstoforlistat
ProducentGlaxo Group Limited

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTONOMSLAG, 42, 60, 84, 90 eller 120 KAPSLER

1.LÆGEMIDLETS NAVN

alli 60 mg hårde kapsler Orlistat

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver hård kapsel indeholder 60 mg orlistat.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pakningen indeholder:

1 beholder med 42 hårde kapsler

1 beholder med 60 hårde kapsler

1 beholder med 84 hårde kapsler

1 beholder med 90 hårde kapsler

1 beholder med 120 hårde kapsler

1 etui

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte kapslerne mod fugt.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/07/401/007-011

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Ikke receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Til voksne med et BMI på 28 eller derover.

Vægtreducerende

Kan hjælpe dig med at tabe mere vægt end diæt alene.

alli anvendes til vægttab kombineret med en kalorie- og fedtfattig kost. alli er til voksne overvægtige (BMI 28 eller derover) på 18 år og derover.

Det er klinisk dokumenteret, at alli kan hjælpe dig med at tabe mere vægt end diæt alene. Kapslerne virker i fordøjelsessystemet, hvor de forhindrer kroppen i at optage omkring en fjerdedel af fedtet fra kosten. Fedtet udskilles af kroppen, og dette kan medføre ændringer i dit afføringsmønster. Spis fedtfattigt for at styre disse ændringer.

Find din højde i skemaet for at se, om dit BMI er 28 eller derover. Hvis du vejer mindre end den vægt, der er angivet ud for din højde, er dit BMI under 28 – tag ikke alli.

Højde

Vægt

 

 

150 cm

63 kg

155 cm

67,25 kg

160 cm

71,75 kg

165 cm

76,25 kg

170 cm

81 kg

175 cm

85,75 kg

180 cm

90,75 kg

185 cm

95,75 kg

190 cm

101 kg

Når du er overvægtig, har du en øget risiko for at udvikle alvorlige helbredsproblemer som sukkersyge og hjertesygdomme. Du bør derfor få lavet en helbredsundersøgelse hos lægen.

Tag ikke alli, hvis du

er under 18 år.

er gravid eller ammer.

tager ciclosporin.

tager warfarin eller anden blodfortyndende medicin.

er allergisk over for orlistat eller et af de øvrige indholdsstoffer.

har kolestase (tilstand, hvor udstrømningen af galde fra leveren er blokeret).

har problemer med at optage næring fra føden (kronisk malabsorptionssyndrom).

Tal med lægen, før du tager alli, hvis du

tager amiodaron mod forstyrrelser i hjerterytmen.

tager medicin mod sukkersyge.

tager medicin mod epilepsi.

har en nyresygdom.

tager medicin for sygdomme i skoldbruskkirtlen (levothyroxin).

tager medicin mod HIV.

tager medicin mod depression, psykiske sygdomme og angst

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager alli sammen med

medicin mod for højt blodtryk.

medicin mod for højt kolesterol. Sådan skal du tage alli

Tag 1 hel kapsel med et glas vand 3 gange daglig ved hvert fedtholdigt hovedmåltid.

Du må ikke tage mere end 3 kapsler om dagen.

Tag 1 multivitaminpille (med vitamin A, D, E og K) hver dag ved sengetid.

Du må ikke tage alli i mere end 6 måneder.

www.alliplan.dk

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

alli 60 mg hårde kapsler

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

INDERKARTON, 42, 60, 84, 90 eller 120 KAPSLER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

alli 60 mg hårde kapsler Orlistat

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver hård kapsel indeholder 60 mg orlistat.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pakningen indeholder:

1 beholder med 42 hårde kapsler

1 beholder med 60 hårde kapsler

1 beholder med 84 hårde kapsler

1 beholder med 90 hårde kapsler

1 beholder med 120 hårde kapsler

1 etui

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte kapslerne mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/07/401/007-011

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Ikke receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Vægtreducerende

Kan hjælpe dig til at tabe mere vægt, end diæt alene.

alli anvendes til vægttab kombineret med en kalorie- og fedtfattig kost. alli er til voksne overvægtige på 18 år og derover.

Det er klinisk dokumenteret, at alli kan hjælpe dig med at tabe mere vægt end diæt alene. Kapslerne virker i fordøjelsessystemet, hvor de forhindrer kroppen i at optage omkring en fjerdedel af fedtet fra kosten. Fedtet udskilles af kroppen, og dette kan medføre ændringer i dit afføringsmønster. Spis fedtfattigt for at styre disse ændringer.

Sådan skal du tage alli

Tag 1 hel kapsel med et glas vand 3 gange dagligt ved hvert fedtholdigt hovedmåltid.

Du må ikke tage mere end 3 kapsler om dagen.

Tag 1 multivitaminpille (med vitamin A, D, E og K) hver dag ved sengetid.

Du må ikke tage alli i mere end 6 måneder.

Yderligere oplysninger om alli vægttabsprogram, finder du på: www.alliplan.dk.

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

BEHOLDERENS ETIKET, 42, 60, 84, 90 eller 120 KAPSLER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

alli 60 mg hårde kapsler Orlistat

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver hård kapsel indeholder 60 mg orlistat.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

42 hårde kapsler

60 hårde kapsler

84 hårde kapsler

90 hårde kapsler

120 hårde kapsler

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte kapslerne mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/401/007-011

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Ikke receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Vægtreducerende

Til voksne overvægtige på 18 år og derover.

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ETUI (SHUTTLE)

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

alli 60 mg hårde kapsler Orlistat

Oral anvendelse

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

4.BATCHNUMMER

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

Kan indeholde 3 kapsler.

6.ANDET

Læs indlægssedlen inden brug.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Anvend ikke kapslerne, hvis de har ligget i etuiet i mere end 1 måned.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTONOMSLAG, 42, 60, 84, 90 eller 120 TABLETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

alli 27 mg tyggetabletter Orlistat

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tyggetablet indeholder 27 mg orlistat.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose og saccharose. Se indlægsseddel for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pakningen indeholder:

1 beholder med 42 tyggetabletter

1 beholder med 60 typpetabletter

1 beholder med 84 tyggetabletter

1 beholder med 90 tyggetabletter

1 beholder med 120 tyggetabletter

1 etui

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte kapslerne mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/07/401/012-016

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Ikke receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Til voksne med et BMI på 28 eller derover.

Vægtreducerende

Kan hjælpe dig med at tabe mere vægt end diæt alene.

Tyg 1 tablet 3 gange daglig.

alli anvendes til vægttab kombineret med en kalorie- og fedtfattig kost. alli er til voksne overvægtige (BMI 28 eller derover) på 18 år og derover.

Det er klinisk dokumenteret, at alli kan hjælpe dig med at tabe mere vægt end diæt alene. Tabletterne virker i fordøjelsessystemet, hvor de forhindrer kroppen i at optage omkring en fjerdedel af fedtet fra kosten. Fedtet udskilles af kroppen, og dette kan medføre ændringer i dit afføringsmønster. Spis fedtfattigt for at styre disse ændringer.

Find din højde i skemaet for at se, om dit BMI er 28 eller derover. Hvis du vejer mindre end den vægt, der er angivet ud for din højde, er dit BMI under 28 – tag ikke alli.

Højde

Vægt

 

 

150 cm

63 kg

155 cm

67,25 kg

160 cm

71,75 kg

165 cm

76,25 kg

170 cm

81 kg

175 cm

85,75 kg

180 cm

90,75 kg

185 cm

95,75 kg

190 cm

101 kg

Når du er overvægtig, har du en øget risiko for at udvikle alvorlige helbredsproblemer som sukkersyge og hjertesygdomme. Du bør derfor få lavet en helbredsundersøgelse hos lægen.

Tag ikke alli, hvis du

-er under 18 år.

-er gravid eller ammer.

-tager ciclosporin.

-tager warfarin eller anden blodfortyndende medicin.

-er allergisk over for orlistat eller et af de øvrige indholdsstoffer.

-har kolestase (tilstand, hvor udstrømningen af galde fra leveren er blokeret).

-har problemer med at optage næring fra føden (kronisk malabsorptionssyndrom).

Tal med lægen, før du tager alli, hvis du

-tager amiodaron mod forstyrrelser i hjerterytmen.

-tager medicin mod sukkersyge.

-tager medicin mod epilepsi.

-har en nyresygdom.

-tager medicin for sygdomme i skoldbruskkirtlen (levothyroxin).

-tager medicin mod HIV.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager alli sammen med

-medicin mod for højt blodtryk.

-medicin mod for højt kolesterol. Sådan skal du tage alli

-Tyg 1 tablet 3 gange daglig ved hvert fedtholdigt hovedmåltid.

-Tag kun én tablet ad gangen.

-Du må ikke tage mere end 3 tabletter om dagen.

-Tag 1 multivitaminpille (med vitamin A, D, E og K) hver dag ved sengetid.

-Du må ikke tage alli i mere end 6 måneder.

www.alliplan.dk

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

alli 27 mg tyggetabletter

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

INDERKARTON, 42, 60, 84, 90 eller 120 TABLETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

alli 27 mg tyggetabletter Orlistat

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tyggetablet indeholder 27 mg orlistat.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose og saccharose. Se indlægsseddel for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pakningen indeholder:

1 beholder med 42 tyggetabletter

1 beholder med 60 tyggetabletter

1 beholder med 84 tyggetabletter

1 beholder med 90 tyggetabletter

1 beholder med 120 tyggetabletter

1 etui

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte kapslerne mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/07/401/012-016

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Ikke receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Vægtreducerende

Kan hjælpe dig til at tabe mere vægt, end diæt alene.

Tyg 1 tablet 3 gange daglig.

alli anvendes til vægttab kombineret med en kalorie- og fedtfattig kost. alli er til voksne overvægtige på 18 år og derover.

Det er klinisk dokumenteret, at alli kan hjælpe dig med at tabe mere vægt end diæt alene. Tabletterne virker i fordøjelsessystemet, hvor de forhindrer kroppen i at optage omkring en fjerdedel af fedtet fra kosten. Fedtet udskilles af kroppen, og dette kan medføre ændringer i dit afføringsmønster. Spis fedtfattigt for at styre disse ændringer.

Sådan skal du tage alli

-Tyg 1 tablet 3 gange dagligt ved hvert fedtholdigt hovedmåltid.

-Tag kun én tablet ad gangen.

-Du må ikke tage mere end 3 tabletter om dagen.

-Tag 1 multivitaminpille (med vitamin A, D, E og K) hver dag ved sengetid.

-Du må ikke tage alli i mere end 6 måneder.

Yderligere oplysninger om alli vægttabsprogram, finder du på: www.alliplan.dk.

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

BEHOLDERENS ETIKET, 42, 60, 84, 90 eller 120 TABLETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

alli 27 mg tyggetabletter Orlistat

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tyggetablet indeholder 27 mg orlistat.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose og saccharose.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

42 tyggetabletter

60 tyggetabletter

84 tyggetabletter

90 tyggetabletter

120 tyggetabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte kapslerne mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/07/401/012-016

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Ikke receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Vægtreducerende

Til voksne overvægtige på 18 år og derover.

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

ETUI (SHUTTLE)

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

alli 27 mg tyggetabletter Orlistat

Oral anvendelse

2. ADMINISTRATIONSMETODE

3. UDLØBSDATO

4. BATCHNUMMER

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

Kan indeholde 3 tabletter.

6. ANDET

Læs indlægssedlen inden brug.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Anvend ikke tabletterne, hvis de har ligget i etuiet i mere end 1 måned.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet