Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vælg sprog for hjemmesiden

Capecitabine SUN (capecitabine) – Etikettering - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnCapecitabine SUN
ATC-kodeL01BC06
Indholdsstofcapecitabine
ProducentSun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Capecitabin SUN 150 mg filmovertrukne tabletter capecitabin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukket tablet indeholder 150 mg capecitabin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også lactose, vandfri. Se indlægssedlen for yderligere autoriseretinformation.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

længere60 filmovertrukne tabletter.

Oral anvendelse.

 

ikke

Læs indlægssedlen inden brug.

er

 

 

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

Opbevares utilgængeli for børn.

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

 

 

 

8.

UDLØBSDATO

 

 

EXP

 

 

 

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 25°C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL ELLER AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nederlandene

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

(-NUMRE)

EU/1/13/831/001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autoriseret

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

længere

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

Receptpligtigt lægemiddel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikke

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

er

 

 

 

16.

Lægemidlet

 

 

 

 

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

 

 

Capecitabin SUN 150 mg filmovertrukne tabletter

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Capecitabin SUN 150 mg filmovertrukne tabletter capecitabin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

Lægemidlet

 

 

længere

autoriseret

 

ikke

 

er

 

 

 

 

 

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Capecitabin SUN 500 mg filmovertrukne tabletter capecitabin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukket tablet indeholder 500 mg capecitabin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også lactose, vandfri. Se indlægssedlen for yderligere autoriseretinformation.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)længere120 filmovertrukne tabletter.

Oral anvendelse.

 

ikke

Læs indlægssedlen inden brug.

er

 

 

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

Opbevares utilgængeli for børn.

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

 

 

 

8.

UDLØBSDATO

 

 

EXP

 

 

 

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 25°C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD FRA HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nederlandene

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/831/002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autoriseret

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

længere

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

Receptpligtigt lægemiddel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikke

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

er

 

 

 

16.

Lægemidlet

 

 

 

 

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

 

 

Capecitabin SUN 500 mg filmovertrukne tabletter

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Capecitabin SUN 500 mg filmovertrukne tabletter capecitabin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

Lægemidlet

 

 

længere

autoriseret

 

ikke

 

er

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet