Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vælg sprog for hjemmesiden

Capecitabine Teva (capecitabine) – Indlægsseddel - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnCapecitabine Teva
ATC-kodeL01BC06
Indholdsstofcapecitabine
ProducentTeva Pharma B.V.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Capecitabine Teva 150 mg filmovertrukne tabletter Capecitabine Teva 500 mg filmovertrukne tabletter capecitabin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

-Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at tage Capecitabine Teva

3.Sådan skal du tage Capecitabine Teva

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Capecitabine Teva tilhører en gruppe lægemidler som kaldes “cytostatika”, som standser væksten af kræftceller. Capecitabine Teva indeholder capecitabin, som i sig selv ikke virker cytostatisk. Kun når det er optaget i kroppen ændres det til et aktivt anti-cancer stof (fortrinsvis i svulstvæv).

Capecitabine Teva anvendes til behandling af kræft i tyktarm, endetarm, mave eller bryst. Desuden anvendes Capecitabine Teva til forebyggelse af ny optræden af tyktarmskræft efter fuldstændig fjernelse af svulsten ved operation.

Capecitabine Teva kan anvendes enten alene eller i kombination med andre lægemidler.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Capecitabine Teva

Tag ikke Capecitabine Teva

-hvis du er allergisk over for capecitabin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Capecitabine Teva lægemidlet (angivet i punkt 6). Du skal fortælle din læge, hvis du er overfølsom over for eller reagerer kraftigt på dette lægemiddel,

-hvis du tidligere har oplevet svære reaktioner på ‘fluorpyrimidin’-behandling (en gruppe af lægemidler mod kræft, som f.eks. fluoruracil),

-hvis du er gravid eller ammer,

-hvis du har meget lave tal for hvide blodlegemer eller blodplader (leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni),

-hvis du har alvorlige leversygdomme eller problemer med nyrerne,

-hvis du ved, du ikke har nogen aktivitet af enzymet dihydropyrimidindehydrogenase (DPD),

-hvis du bliver behandlet på nuværende tidspunkt eller inden for de sidste 4 uger har været behandlet med brivudin, sorivudin eller lignende typer af stoffer som en del af herpes zosterbehandling (skoldkopper eller helvedesild).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Capecitabine Teva:

-hvis du ved, at du har delvis mangel på aktivitet af enzymet dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)

-hvis du har lever- eller nyrelidelser

-hvis du har eller har haft problemer med hjertet (f.eks. uregelmæssig hjerterytme eller smerter i brystet, kæben og ryggen som følge af fysisk anstrengelse og problemer med blodgennemstrømning til hjertet)

-hvis du har sygdomme i hjernen (f.eks. kræft, som har bredt sig til hjernen eller beskadigede nerver) (neuropati)

-hvis du har kalk-ubalance (ses i blodprøver)

-hvis du har diabetes

-hvis du ikke kan holde på mad eller vand pga. svær kvalme og opkastning

-hvis du har diarré

-hvis du er eller bliver dehydreret

-hvis du har ionforstyrrelser i blodet (elektrolytubalance ses i blodprøver)

-hvis du tidligere har haft problemer med øjnene, da du herved kan have brug for ekstra kontrol af dine øjne

-hvis du har en alvorlig hudreaktion.

DPD-mangel: DPD-mangel er en sjælden, medfødt tilstand, der almindeligvis ikke er forbundet med helbredsproblemer, medmindre man får bestemte lægemidler. Hvis du har DPD-mangel uden at vide det og tager Capecitabine Teva, har du en øget risiko for akut tidlig indtræden af bivirkningerne, anført i punkt 4 ”Bivirkninger”, i svær form. Kontakt din læge med det samme, hvis du er bekymret for en eller flere af bivirkningerne, eller hvis du får bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel (se punkt 4 ”Bivirkninger”).

Børn og unge

Capecitabine Teva er ikke beregnet til børn eller unge. Giv ikke Capecitabine Teva til børn eller unge.

Brug af anden medicin sammen med Capecitabine Teva

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. Det er meget vigtigt, da indtagelse af mere end et lægemiddel på samme tid kan forstærke eller forringe virkningen af lægemidlerne. Du skal være særlig forsigtig, hvis du tager:

-medicin mod urinsyregigt (allopurinol),

-blodfortyndende medicin (coumarin, warfarin),

-visse lægemidler mod virus (sorivudin og brivudin) eller,

-medicin mod kramper eller rystelser (phenytoin),

-visse lægemidler, der anvendes til at behandle forskellige kræftformer eller virusinfektioner (interferon alfa),

-strålebehandling og visse lægemidler til behandling af kræft (folinsyre, oxaliplatin, bevacizumab, cisplatin, irinotecan),

-lægemidler til behandling af folsyremangel.

Brug af Capecitabine Teva sammen med mad og drikke

Du skal tage Capecitabine Teva senest 30 minutter efter et måltid.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage Capecitabine Teva, hvis du er gravid, eller tror du er det. Du må ikke amme, hvis du tager Capecitabine Teva.

Trafik og arbejdssikkerhed

Capecitabine Teva kan forårsage svimmelhed, kvalme eller træthed. Det er derfor muligt, at Capecitabine Teva kan påvirke din evne til at køre bil og betjene maskiner.

Capecitabine Teva indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.Sådan skal du tage Capecitabine Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Capecitabine Teva bør kun ordineres af en læge med erfaring i anvendelsen af lægemidler mod kræft.

Din læge vil ordinere en dosis og en behandling som er rigtig for dig. Capecitabine Teva-dosis er baseret på arealet af din legemsoverflade. Det beregnes ud fra din højde og vægt. Den normale dosis til voksne er 1250 mg/m2 legemsoverflade to gange dagligt (morgen og aften). Her følger to eksempler: En person, som vejer 64 kg, og som er 1,64 m høj, har et legemsoverfladeareal på 1,7 m2 og skal tage 4 tabletter á 500 mg og 1 tablet á 150 mg to gange dagligt. En person, som vejer 80 kg, og som er 1,80 m høj, har et legemsoverfladeareal på 2,00 m2 og skal tage 5 tabletter á 500 mg to gange dagligt.

Din læge vil fortælle dig, hvilken dosis du skal tage, hvornår du skal tage den og hvor længe du skal tage lægemidlet.

Det kan være din læge vil have at du for hver dosis skal tage en kombination af 150 mg og 500 mg tabletter.

-Tag tabletterne morgen og aften på den måde, som din læge har ordineret til dig.

-Tag tabletterne senest 30 min efter et måltid (morgenmad og aftensmad) og slug dem hele med vand.

-Det er vigtigt at du tager al din medicin som foreskrevet af din læge.

Capecitabine Teva-tabletter tages normalt i 14 dage efterfulgt af 7 dages pause (hvor der ikke tages tabletter). Denne 21 dages periode er en behandlingsserie.

I kombination med andre lægemidler kan den almindelige dosis for en voksen være mindre end 1250 mg/m2 legemsoverfladeareal, og det kan være nødvendigt, at du tager tabletterne i et andet tidsinterval (for eksempel hver dag uden pause).

Hvis du har taget for mange Capecitabine Teva

Hvis du har taget for mange Capecitabine Teva-tabletter skal du kontakte lægen så hurtigt som muligt, før du tager næste dosis.

Du kan få følgende bivirkninger, hvis du tager meget mere capecitabin, end du skulle:

kvalme eller opkastning, diarré, betændelse eller sår i maven eller munden, smerter eller blødning fra tarmene eller knoglemarvsundertrykkelse.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Capecitabine Teva, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at tage Capecitabine Teva

Du må ikke tage den glemte dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. I stedet skal du fortsætte med din regelmæssige dosisplan og tale med din læge.

Hvis du holder op med at tage Capecitabine Teva

Der er ingen bivirkninger forbundet med at stoppe behandlingen med Capecitabine Teva. Hvis du bruger blodfortyndende medicin af coumarintypen (indeholdende f.eks. phenprocoumon), kan det blive nødvendigt, at din læge ændrer dosis af denne medicin, hvis behandlingen med Capecitabine Teva stopper.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

STOP øjeblikkeligt med at tage Capecitabine Teva og kontakt lægen, hvis du får nogle af følgende symptomer:

Diarré: hvis du har en øgning på 4 eller flere afføringer om dagen sammenlignet med det

normale antal daglige afføringer, eller hvis du får diarré om natten.

Opkastning: hvis du kaster op mere end én gang i løbet af 24 timer.

Kvalme: hvis du mister appetitten, og hvis du spiser meget mindre hver dag, end du plejer.

Mundbetændelse: hvis du har smerter, rødme, hævelse eller sår i din mund og/eller hals.

Hudsymptomer på hænder og fødder: hvis du har smerter, hævelse, rødme eller prikken i

hænder og/eller fødder.

Feber: hvis din temperatur stiger til 38 °C eller derover.

Infektion: hvis du oplever tegn på infektion forårsaget af bakterier eller virus eller andre

organismer.

Brystsmerter: hvis du får smerter i midten af brystet, specielt hvis det sker under anstrengelse.

Stevens-Johnsons syndrom: hvis du oplever smertefuldt rødt eller lilla udslæt, der spreder sig og danner blistre og/eller andre læsioner, der opstår i slimhinderne (f.eks. mund eller læber), især hvis du tidligere har været følsom over for lys, haft infektioner i luftvejene (f.eks. bronkitis) og/eller feber.

DPD-mangel: hvis du ved, at du har DPD-mangel, har du en øget risiko for akut tidlig indtræden af bivirkninger og svære, livstruende eller dødelige bivirkninger forårsaget af Capecitabine Teva (f.eks. mundbetændelse, betændelseslignende reaktion (inflammation) i slimhinder, diarré, neutropeni og neurotoksicitet)

Hvis disse bivirkninger opdages hurtigt, vil de normalt bedres i løbet af 2 til 3 dage efter, at behandlingen er stoppet. Hvis bivirkningerne alligevel fortsætter, skal du straks kontakte lægen. Lægen vil måske bede dig om at begynde behandlingen igen med en lavere dosis.

Hudsymptomer på hænder og fødder kan forårsage, at fingeraftrykket forsvinder, hvilket kan påvirke din identifikation med fingeraftryksscanner.

Ud over dette kan Capecitabine Teva når det anvendes alene have følgende meget almindelige bivirkninger, som kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer:

-mavesmerter

-udslæt, tør eller kløende hud

-træthed

-appetitløshed

Bivirkningerne kan blive alvorlige. Derfor skal du altid kontakte lægen, så snart du får en bivirkning. Lægen vil måske bede dig om at sætte dosis ned og/eller midlertidigt afbryde behandlingen med Capecitabine Teva. Dermed nedsættes sandsynligheden for, at bivirkningen fortsætter eller forværres.

Andre bivirkninger er:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) omfatter:

fald i antallet af hvide eller røde blodlegemer (ses i blodprøver)

dehydrering, vægttab

søvnløshed,

depression

hovedpine, søvnighed

svimmelhed, unormal følelse i huden (følelsesløshed eller prikkende fornemmelse) smagsforandringer

øjenirritation, øget tåreflod, røde øjne (konjunktivitis)

betændelse i venerne (thromboflebitis)

stakåndethed, næseblødninger, hoste, snue

forkølelsessår eller andre herpesinfektioner

infektioner i lungen eller åndedrætssystemet (f.eks. lungebetændelse eller bronkitis),

blødning fra tarmen, forstoppelse, smerter i den øverste del af maven, luft i maven, mundtørhed

hududslæt, hårtab (alopeci), rødme i huden, tør hud, kløe (pruritus), misfarvning af huden, tab af hud, betændelse i huden, neglesygdom

smerter i led eller i lemmerne (ekstremiteterne), bryst eller ryg

feber, hævede ben og arme, sygdomsfornemmelse

problemer med leveren (ses i blodprøver) og forhøjet bilirubin i blodet (udskilles i leveren)

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) omfatter:

infektion af blodet, urinvejsinfektion, infektion i huden, infektioner i næsen og halsen, svampeinfektioner (herunder i munden), influenza, mave-tarm-infektion, tandbyld, knuder under huden (lipom)

fald i blodlegemer, herunder blodplader, fortynding af blod (ses i blodprøver)

allergi

diabetes, fald i kalium i blodet, fejlernæring, øgede triglycerider i blodet

forvirring, panikanfald, nedtrykt sindsstemning, nedsat sexlyst

talebesvær, hukommelsessvigt, tab af bevægelseskoordination, balanceproblemer, besvimelse, nervebeskadigelse (neuropati) og føleproblemer

sløret syn eller dobbeltsyn

svimmelhed, ørepine

uregelmæssig hjerterytme og hjertebanken (arytmier), smerter i brystet og hjerteanfald (infarkt)

blodpropper i de dybe vener, højt eller lavt blodtryk, hedestigninger, kolde lemmer (ekstremiteter), lilla pletter på huden

blodpropper i venerne i lungen (lungeemboli), sammenklappet lunge, hosten af blod, astma, stakåndethed ved fysisk anstrengelse

blokering af tarmen, ophobning af væske i maven, betændelse i tynd- og tyktarm, maven eller spiserøret, smerter i den nedre del af maven, ubehag i maven, halsbrand (tilbageløb af mad fra maven), blod i afføringen

gulsot (gulfarvning af hud og øjne)

sår og blæredannelse i huden, reaktion i huden over for sollys, rødmen af håndfladerne, hævelse af eller smerter i ansigtet

hævelse af led eller stivhed, knoglesmerter, muskelsvækkelse eller stivhed

væskeophobning i nyrerne, øget vandladningshyppighed om natten, inkontinens, blod i urinen, forhøjet kreatinin i blodet (tegn på dårligt fungerende nyre)

uforklarlig blødning fra skeden

hævelse (ødem) og kulderystelser.

Nogle af disse bivirkninger er mere almindelige, når capecitabin bruges sammen med andre lægemidler til behandling af kræft. Andre bivirkninger, der ses i denne forbindelse, er følgende:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) omfatter:

fald i natrium, magnesium eller kalcium i blodet, forhøjet blodsukker

nervesmerter

ringen eller summen for ørerne (tinnitus), tab af høreevne

betændelse i vener

hikke, forandret stemme

smerter eller forandret/unormal fornemmelse i munden, smerter i kæben

svedtendens, nattesved

muskelspasmer

vandladningsbesvær, blod eller protein i urinen

blå mærker eller reaktion ved indstiksstedet (som skyldes lægemidler, der injiceres samtidig)

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

forsnævring eller blokering af tårekanalen

leversvigt

betændelse med svigtende eller blokeret udskillelse af galde til følge

specifikke forandringer i elektrokardiogram (QT-forlængelse)

visse typer arytmier (herunder ventrikelflimren, torsade de pointes og bradykardi)

inflammation i øjet, der medfører smerter i øjet og muligvis problemer med synet

inflammation i huden, der medfører røde skællende pletter på grund af en sygdom i immunsystemet.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

-svære hudreaktioner såsom hududslæt, sårdannelse og blæredannelse, som kan give sår i munden, næsen, kønsorganer, hænder, fødder og øjne (røde og opsvulmede øjne).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.

Opbevares i den originale pakning som beskyttelse mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Capecitabine Teva indeholder:

-Aktivt stof: capecitabin.

-Capecitabine Teva 150 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 150 mg capecitabin.

-Capecitabine Teva 500 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 500 mg capecitabin.

-Øvrige indholdsstoffer:

-Tabletkernen: lactose, mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat.

-Tabletovertræk: macrogol 400, hypromellose, titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Capecitabine Teva 150 mg filmovertrukne tabletter

Ovale, bikonvekse, lys ferskenfarvede filmovertrukne tabletter præget med “C” på den ene side og “150” på den anden.

Tabletterne fås i blisterpakninger med 10 filmovertrukne tabletter. Hver pakning indeholder 60 tabletter.

Capecitabine Teva 500 mg filmovertrukne tabletter

Ovale, bikonvekse, lys ferskenfarvede filmovertrukne tabletter præget med “C” på den ene side og “500” på den anden.

Tabletterne fås i blisterpakninger med 10 filmovertrukne tabletter. Hver pakning indeholder 120 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Fremstiller

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29, c.p. 305, 74770

Opava-Komarov

Tjekkiet

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem

Holland

Merckle GmbH

Ludwig Merckle Str. 3

89143 Blaubeuren

Tyskland

Teva Operations Poland Sp. z.o.o

ul. Mogilska 80., Krakow 31-546

Polen

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./A.G.

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./A.G.,

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Belgique/Belgien

 

Tél: +32 3 820 73 73

България

Magyarország

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Gyógyszergyár Zrt

Teл: +359 2 489 95 82

Tel.: +36 1 288 6400

Česká republika

Malta

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tel: +420 251 007 111

Τel: +353 51 321740

Danmark

Nederland

Teva Denmark A/S

Teva Nederland B.V.

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +31 (0) 800 0228400

Deutschland

Norge

Teva GmbH

Teva Norway AS

Tel: +49 731 402 08

Tlf: +47 66 77 55 90

Eesti

Österreich

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Eesti filiaal

Tel: +43 1 970070

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Polska

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel.: +48 22 345 93 00

España

Portugal

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +34 91 387 32 80

Tel: +351 214 767 550

France

România

Teva Santé

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +40 21 230 65 24

Hrvatska

Slovenija

Pliva Hrvatska d.o.o

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +386 1 58 90 390

Ireland

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Ireland

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +421 2 5726 7911

Ísland

Suomi/Finland

ratiopharm Oy, Finnland

ratiopharm Oy

Sími: +358 20 180 5900

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Italia

Sverige

Teva Italia S.r.l.

Teva Sweden AB

Tel: +39 028917981

Tel: +46 42 12 11 00

Κύπρος

United Kingdom

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva UK Limited

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +44 1977 628 500

Latvija

 

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

 

Tel: +371 67 323 666

 

Lietuva

 

UAB “Sicor Biotech”

 

Tel: +370 5 266 02 03

 

Denne indlægsseddel blev senest ændret

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet