Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel 1A Pharma (clopidogrel) - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnClopidogrel 1A Pharma
ATC-kodeB01AC04
Indholdsstofclopidogrel
ProducentAcino Pharma GmbH  

Hvad er Clopidogrel 1A Pharma?

Clopidogrel 1A Pharma er et lægemiddel,længereder indeholder d t aktive stof clopidogrel. Det fås som hvide, runde tabletter (75 mg).

Clopidogrel 1A er et ‘generisk lægemiddel’. Det betyde , at Clopidogrel 1A Pharma er identisk med et referencelægemiddel, der allerede er godkendt i Den Europæiske Union, kaldet Plavix. Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske læ emidler i dokumentet med spørgsmål og svar her.

Hvad anvendes Clopidogrel 1A Pharma ti ?

Clopidogrel 1A Pharma anvendes til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne (problemer forårsaget af blodpropp r og åreforkalkning). Clopidogrel 1A Pharma kan gives til følgende patientgrupper:

• patienter, som for nylig har haft et myokardieinfarkt (hjertetilfælde). Behandling med Clopidogrel

en stent (et kort rør, der anbringes i arterien for at forhindre den i at tillukkes). Clopidogrel 1A Pharma kan anvendes til patienter, som har myokardieinfarkt med ”forhøjelse af ST-

s gmentet” (ST-elevation), dvs. en unormal visning på elektrokardiogrammet (EKG), når lægen vurderer, at patienterne kan have gavn af denne behandling. Det kan også anvendes til patienter, der ikke har denne unormale visning på EKG’et, hvis de har ustabil angina (en alvorlig form for brystsmerter) eller myokardieinfarkt uden forekomst af Q-takker.

Hvordan anvendes Clopidogrel 1A Pharma?

Standarddosis af Clopidogrel 1A Pharma er 75 mg en gang dagligt med eller uden et måltid. Ved akut koronarsyndrom anvendes Clopidogrel 1A Pharma sammen med aspirin, og behandlingen indledes

almindeligvis med en startdosis på fire 75 mg-tabletter. Dette efterfølges af en standarddosis på 75 mg en gang dagligt i mindst 4 uger (ved myokardieinfarkt med forhøjelse af ST-segmentet) eller i op til 12 måneder (ved syndrom uden ST-segmentforhøjelse).

Hvordan virker Clopidogrel 1A Pharma?

Det aktive stof i Clopidogrel 1A Pharma, clopidogrel, er et blodpladeaggregationshæmmende middel. Det betyder, at det medvirker til at forebygge dannelse af blodpropper. Når blodet koagulerer, skyldes det, at de særlige celler i blodet kaldet blodplader klæber sammen (aggregerer). Clopidogrel forhindrer

Hvilken fordel og risiko er der forbundet med Clopidogrel 1A Pharma?

Da Clopidogrel 1A Pharma er et generisk lægemiddel, der er bioækvivalent med r f r ncelægemidlet, anses benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægem dlet.

Hvorfor blev Clopidogrel 1A Pharma godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) konkluderede, at Clopidogrel 1A Pharma i overensstemmelse med EU-kravene har vist sig at være af sammenlignelig kvalitet og at være bioækvivalent med Plavix. Det var derfor CHMP's opfatt ls , t fordelene opvejer de identificerede risici ligesom for Plavix. Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Clopidogrel 1A Pharma.

Andre oplysninger om Clopidogrel 1A Pharma:

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet