Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel 1A Pharma (clopidogrel) – Indlægsseddel - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnClopidogrel 1A Pharma
ATC-kodeB01AC04
Indholdsstofclopidogrel
ProducentAcino Pharma GmbH  

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Clopidogrel 1A Pharma 75 mg filmovertrukne tabletter

Clopidogrel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere De vil vide.

- Lægen har ordineret Clopidogrel 1A Pharma til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

-

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger,

 

som ikke er nævnt her.

 

 

salg

Oversigt over indlægssedlen:

 

til

 

 

1.

Virkning og anvendelse

 

 

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Clopidogrel 1A Pharma

 

3.

Sådan skal De tage Clopidogrel 1A Pharma

autoriseret

 

 

 

 

 

4.

Bivirkninger

 

 

 

5.

Opbevaring

 

 

 

6.

Yderligere oplysninger

 

 

 

Clopidogrel 1A Pharma indeholder det aktive indholdsstof Clopidogrel, som tilhører en gruppe medicin, der kaldes blodforyndende medicin. Blodplad r (såkaldte trombocytter) er meget små bestanddele, som klumper sig sammen, når blodet størkner. Ved at forhindre denne sammenklumpning nedsætter et blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper (en proces, der kaldes trombose).

Clopidogrel 1A Pharma tages for at for bygge dannelse af blodpropper (trombi) i blodårer (arterier),

 

længere

som er blevet stive ved en proces kald t at rotrombose, hvilket kan føre til f.eks. slagtilfælde,

hjerteanfald og død (aterotrombot s e hændelser).

ikke

De har fået recept på Clopidog l 1A Pharma til forebyggelse af blodpropper og nedsættelse af

risikoen for disse alvorlige hændelser,er

fordi:

-De lider af åreforka kning (også kaldet aterosklerose) - og

-De tidligere har haft et hjerteanfald, slagtilfælde eller en tilstand kaldet perifer arteriel sygdom (kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben, forårsaget af vaskulær okklusion), eller

-De har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes hjertekrampe (ustabil angina

Lægemidletpectoris) ller hjerteanfald (myokardieinfarkt). Til behandling af denne tilstand kan Deres læ e have indsat en stent i den blokerede eller forsnævrede arterie for at genoprette en

effektiv blodgennemstrømning. De bør også få acetylsalicylsyre (et stof, som indgår i mange lægemidler, og som anvendes til at afhjælpe smerter og sænke feber såvel som til at forebygge dannelse af blodpropper).

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE CLOPIDOGREL 1A PHARMA

Tag ikke Clopidogrel 1A Pharma:

Hvis De er overfølsom (allergisk) over for Clopidogrel eller et af de øvrige indholdsstoffer i Clopidogrel 1A Pharma.

Hvis De har en aktiv blødning såsom et mavesår eller en blødning i hjernen;

Hvis De lider af alvorlig leversygdom.

Hvis De mener, at ovenstående gælder for Dem, eller hvis De overhovedet er i tvivl, så rådfør Dem med Deres læge, inden De tager Clopidogrel 1A Pharma.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Clopidogrel 1A Pharma:

 

 

:

 

 

 

 

Hvis nogen af følgende situationer gælder for Dem, skal De oplyse det til Deres læge, før

 

De tager Clopidogrel 1A Pharma: Hvis de har risiko for blødninger f.eks. på grund af:

 

- en medicinsk lidelse, der medfører risiko for indre blødninger (såsom et mavesår)

 

- en blødningslidelse, der giver Dem tendens til indre blødning (blødning inde i et af

 

kroppens væv, organer eller led)

 

 

 

- en nylig alvorlig kvæstelse

 

 

 

- et nyligt kirurgisk indgreb (gælder også tandoperationer)

 

 

 

- et planlagt kirurgisk indgreb (gælder også tandoperationer) inden for de næste 7 dage

 

 

 

salg

hvis De har haft en blodprop i en åre (arterie) i hjernen (iskæmisk slagtilfælde), inden for

 

de seneste 7 dage

til

 

De lider af en nyre- eller leversygdom

 

 

 

Mens De er i behandling med Clopidogrel 1A Pharma:

Bør De fortælle Deres læge, at De er i behandling med Clopidogrel 1A Pharma hvis De skal have foretaget en planlagt operation (også hos tandlægen),.

Skal De også fortælle det til Deres læge med det samme, hvis De udvikler en medicinsk tilstand (trombocytisk trombocytopenisk purpura eller TTP), der giver feber og blå mærker under huden, der kan fremstå som små røde prikker, med eller uden uforklarlig ekstrem træthed, forvirring, gulning af huden eller øjnene (gulsot) (se afsnit 4’BIVIRKNINGER’)

Kan det tage lidt længere end normalt, før blødningen stopper, hvis De skærer Dem eller kommer til skade. Dette skyldes medicinens virk måde, da den forhindrer blodet i at størkne. Ved mindre sår og skader, som hvis De f.eks. skærer Dem under barbering, er dette som regel ikke noget problem. Hvis De er bekymret over Deres blødning, skal De omgående kontakte Deres læge (se afsnit 4’BIVIRKNINGER’).

Kan Deres læge bede om blodprøv r længere autoriseret

Dette gælder også me icin, som ikke er købt på recept.

Børn og unge

 

 

Clopidogrel 1A Pharma må ikke ikkeg ves til børn og unge.

Brug af anden medicin:

 

er

Fortæl det altid til læg n

ll r på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Lægemidlet

 

Visse andre typer med cin kan påvirke brugen af Clopidogrel 1A Pharma eller omvendt. Det er særlig vigtigt, at De fortæller det til Deres læge, hvis De tager

blodfortyndende medicin, der tages gennem munden for at nedsætte dannelse af blodpropper,

en type smertestillende medicin (nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler, NSAID’er), som normalt gives til behandling af smertefulde og/eller betændelseslignende tilstande i muskler eller led,

heparin eller anden medicin til at nedsætte dannelse af blodpropper

en syrepumpehæmmer (f.eks. omeprazol) mod for meget mavesyre,

fluconazol, voriconazol, ciprofloxacin eller chloramphenicol, der anvendes til behandling af bakterie- og svampeinfektioner,

cimetidin mod for meget mavesyre,

fluoxetin, fluvoxamin eller moclobemid, medicin der anvendes mod depression,

carbamazepin eller oxcarbazepin, medicin der anvendes mod bestemte former for epilepsi ticlopidin, der er anden medicin mod blodpropper.

Hvis De har haft alvorlige smerter i brystet (hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller hjerteanfald), kan Deres læge ordinere Clopidogrel 1A Pharma i kombination med acetylsalicylsyre, som er et stof, der indgår i mange typer medicin til smertelindring og febersænkning. Lejlighedsvis brug af acetylsalicylsyre (højst 1000 mg i løbet af et døgn) skulle generelt ikke give problemer. Under andre omstændigheder skal langvarig brug overvejes i samråd med Deres læge.

Brug af Clopidogrel 1A Pharma sammen med mad og drikke

Clopidogrel 1A Pharma kan tages med eller uden mad.

Graviditet og amning

Det er bedst ikke at tage dette produkt under graviditet og amning.

Hvis De er gravid eller har mistanke om, at De kan være gravid, skal De fortælle det til Deres læge eller apoteket, før De tager Clopidogrel 1A Pharma. Hvis De bliver gravid, mens De tager C opidogrel 1A Pharma, skal De omgående kontakte Deres læge, da det frarådes at tage Clopidogrel 1A Ph rma

hvis De er gravid.

 

 

salg

 

 

 

Under behandlingen med Clopidogrel 1A Pharma skal De tale med Deres læge om amning.

 

 

til

 

Spørg om råd hos Deres læge eller på apoteket inden De tager anden medicin.

 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

autoriseret

 

 

 

 

 

Det er usandsynligt, at Clopidogrel 1A Pharma vil påvirke Deres evne til at køre eller betjene

maskiner.

 

 

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Clopidogrel 1A Pharma

Clopidogrel 1A Pharma indeholder hydrogeneret ricinusoli , der kan forårsage mavetilfælde eller diarré

3. SÅDAN SKAL DE TAGE CLOPIDOGREL 1A PHARMA

 

 

længere

Tag/brug altid Clopidogrel 1A Pharma nøjagtigt efter lægens anvisninger. Er De i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

ikke

 

 

 

Hvis De har haft alvorlige brystsmerter (hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller hjertetilfælde), vil

Deres læge måske indlede b erhandlingen med at give Dem 300 mg Clopidogrel 1A Pharma på en gang (4 tabletter à 75 mg). D r f r er den normale dosis 1 tablet Clopidogrel 1A Pharma à 75 mg daglig,

De skal fortsætte med at tage Clopidogrel 1A Pharma, så længe Deres læge udskriver det til Dem.

somLægemidletindtages gennem mund n alene eller i forbindelse med et måltid. Medicinen tages regelmæssigt og på samme tid hver ag.

Hvis De har taget for meget Clopidogrel 1A Pharma

Kontakt Deres læge eller tag på den nærmeste skadestue på grund af den øgede blødningsrisiko.

Hvis De har glemt at tage Clopidogrel 1A Pharma

Hvis De glemmer at tage en dosis Clopidogrel 1A Pharma til sædvanlig tid, men kommer i tanke om det i løbet af 12 timer, skal De omgående tage tabletten og dernæst tage den næste tablet til sædvanlig tid. Hvis De glemmer at tage en tablet i over 12 timer, skal De blot tage den næste enkeltdosis til sædvanlig tid. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser.

Hvis De holder op med at tage Clopidogrel 1A Pharma

De må ikke ophøre med behandlingen. Kontakt Deres læge eller apoteket, før De holder op.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Clopidogrel 1A Pharma kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt Deres læge med det samme, hvis De oplever:

-

Feber, tegn på infektion eller alvorlig kraftesløshed (asteni). Dette kan ske på grund af et

-

sjældent fald i visse blodlegemer

 

tegn på leverproblemer såsom gulning af huden og/eller øjnene (gulsot), uanset om det

 

sker i forbindelse med blødninger, som viser sig under huden som små røde prikker,

-

og/eller forvirring (se afsnit 2 ’Vær ekstra forsigtig med at tage Clopidogrel 1A Pharma)

hævelser i munden eller hudproblemer såsom udslæt og kløe, blister på huden. Dette kan

 

være tegn på en allergisk reaktion.

salg

 

 

Den mest almindelige bivirkning (hos 1 til 10 patienter ud af 100) der er set med Clopidogrel er blødning. Blødning kan forekomme i form af blødninger fra mave eller tarm, blå mærker, hæmatom

(usædvanlig blødning eller blodudtrædning i underhuden), næseblod, blod i urinen,. I nogle enkelte

tilfælde er der indberettet blødning i øjne, hoved, lunger eller led.

til

autoriseret

 

Hvis De får langvarige blødninger, mens De tager Clopidogrel 1A Pharma. Hvis De skærer Dem eller kommer til skade, kan det tage lidt længere end normalt, før blødn ng n stopper. Dette skyldes medicinens virkemåde, da den forhindrer blodet i at størkne. Ved mind e sår og skader, som hvis De f.eks. skærer Dem under barbering, er dette som regel ikke noget pr blem. Hvis De er bekymret over Deres blødning, skal De omgående kontakte Deres læge (se afsnit 2 ’Vær ekstra forsigtig med at tage Clopidogrel 1A Pharma’).

Bivirkninger kan opstå med visse frekvenser, som defin s som følger:

meget almindelig; hos mere end 1 ud

almindelig: hos 1 til 10 brugere ud af

forhåndenværende data.længereaf 10 brug re100ikke almindelig: hos 1 til 10 brugere ud af 1.000sjælden: hos 1 til 10 brugere end af 10.000meget sjælden: hos færre endikke1 brug r ud af 10.000ikke kendt: kan ikke estimeres ud fra

Øvrige bivirkninger ved Clopidogrel:

 

-

Almindelige bivirkning r:

 

 

Lægemidlet

 

 

Diaré, mavesmerter fordøjelsesbesværer

eller halsbrand.

-

Ikke almindel ge bivirkninger:

 

 

Hovedpine,

avesår, opkastninger, kvalme, forstoppelse, luft i maven eller tarmene, udslæt,

 

kløe, svi

elhed, prikkende fornemmelse og følelsesløshed.

-Sjældne bivirkninger: Svimmelhed (vertigo).

-Meget sjældne bivirkninger:

Gulsot; alvorlige mavesmerter med eller uden rygsmerter; feber, åndedrætsbesvær ind imellem i ledsaget af hoste; generelle allergiske reaktioner; hævelse i munden; blister på huden; allergi på huden; betændelse i munden (stomatitis); blodtryksfald; forvirring; hallucinationer; ledsmerter; muskelsmerter; smagsforstyrrelser.

I øvrigt kan Deres læge eventuelt finde ændringer i resultaterne af Deres blod- eller urinprøver.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

5. OPBEVARING

Opbevares i den originale blisterpakning for at beskytte mod fugt.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Clopidogrel 1A Pharma efter den udløbsdato, som er angivet på æsken og blisterpakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke Clopidogrel 1A Pharma hvis De bemærker synlige tegn på skade på blisterpakningen eller de filmovertrukne tabletter.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

 

 

 

til

salg

Clopidogrel 1A Pharma indeholder:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivt stof: Clopidogrel. Hver tablet indeholder 75 mg Clopidogrel (som b

ilat).

 

 

Øvrige indholdsstoffer:

 

 

 

autoriseret

 

 

Tabletkerne:

 

 

 

 

 

Makrogol 6000

 

 

længere

 

 

mikrokrystallinsk cellulose (E460)

 

 

 

 

 

 

crospovidon type A

 

 

 

 

 

 

ricinusolie, hydrogeneret

 

 

 

 

 

 

Filmovertræk:

 

 

 

 

 

 

Makrogol 6000

 

ikke

 

 

 

 

ethylcellulose (E462)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

titandioxid (E171)

 

 

 

 

 

 

Udseende og pakningsstørr ls

 

 

 

 

 

Lægemidlet

er

 

 

 

 

 

 

Clopidogrel 1A Pharma 75 mg filmovertrukne tabletter er hvide til råhvide, marmorerede, runde og bikonvekse. De udlever s i papæsker der indeholder 14, 28, 30, 50, 84, 90 og 100 tabletter i blisterpakninger af aluminium. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Acino Pharma GmbH

Am Windfeld 35

83714 Miesbach

Tyskland

Fremstiller

Acino AG

Am Windfeld 35

83714 Miesbach

Tyskland

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Tyskland

Hvis De vil have yderligere oplysninger om {navn}, skal De henvende dig til den lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Allemagne/Duitsland

Tél/Tel: + 49 89 6138825 – 0

България

1 A Pharma GmbH Keltenring 1 + 3 D-82041 Oberhaching

Германия

Teл.: + 49 89 6138825 – 0

Česká republika

1 A Pharma GmbH Keltenring 1 + 3 D-82041 Oberhaching Německo

Tel: + 49 89 6138825 – 0

Danmark

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S info.sandoz-dk@sandoz.com

Deutschland

er

 

1 A Pharma GmbH

 

Lægemidlet

 

Keltenring 1 + 3

 

D-82041 Oberhaching

 

Tel: + 49 89 6138825 - 0

 

medwiss@1aphar a.com

 

Eesti

 

1 A Pharma GmbH

 

Keltenring 1 + 3

 

D-82041 Oberhaching

 

Saksamaa

 

Tel: + 49 89 6138825 – 0

 

Ελλάδα

 

1 A Pharma GmbH

 

Keltenring 1 + 3

 

D-82041 Oberhaching

 

Γερμανία

 

Τηλ: + 49 89 6138825 – 0

 

ikke

Luxembourg/Luxemburg

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: + 49 89 6138825 - 0

Magyarország

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Németországautoriseret

Tel.: + 49 89 6138825 - 0

Malta

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Il-Ġerm nja længereTel: + 49 89 6138825 - 0

Nederland

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Duitsland

Tel: + 49 89 6138825 – 0

Norge

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Tyskland

Tlf: + 49 89 6138825 - 0

Österreich

1A Pharma GmbH Eduard-Kittenberger-Gasse 56 A-1235 Wien

Tel: + 43 (0)1 480 56 03

Polska

1A Pharma GmbH Sp. Z.o.o. ul. Grojecka 22/24 lok. 49/50 02-021 Warszawa

Tel: + 48 22 213 11 45

til

salg

 

España

ACOST Comercial Generic C/ Ferraz 10, 1º izdq E-28008 Madrid

Tel.: + 34 91 548 84 04

France

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Allemagne

Tél: + 49 89 6138825 - 0

Ireland

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Germany

Tel: + 49 89 6138825 - 0

Ísland

1 A Pharma GmbH Keltenring 1 + 3 D-82041 Oberhaching Þýskaland

Sími: + 49 89 6138825 - 0

Italia

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Germania

Tel: + 49 89 6138825 - 0

Κύπρος

Γερμανία Τηλ: + 49 89 6138825 - 0

1 A Pharma GmbH

KeltenringLægemidlet1 + 3

D-82041 Oberhaching

Latvija

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Vācija

Tel: + 49 89 6138825 - 0

Lietuva

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Vokietija

Tel: + 49 89 6138825 - 0

Pharma, S.L

er

ikke

 

Portugal

1Apharma – Produtos Farmacêuticos S.A Alameda da Beloura

Edifício 1, 2º andar - Escritório 15 P-2710-693 Sintra

Tel: + 351 21 924 19 19

România

 

 

1 A Pharma GmbH

 

 

Keltenring 1 + 3

 

 

D-82041 Oberhaching

 

 

Germania

 

 

Tel: + 49 89 6138825 – 0

 

salg

Keltenring 1 + 3

 

Slovenija

 

 

1 A Pharma GmbH

til

 

D-82041 Oberhaching

 

Nemčija

autoriseret

 

 

 

 

 

Tel: + 49 89 6138825 – 0

 

 

Slovenská republ ka

 

 

1 A Pharma GmbH

 

 

Keltenring 1 + 3

 

 

D-82041 Oberhaching

 

 

Nemecko

 

 

længere

 

 

 

Tel: + 49 89 6138825 – 0

 

 

Suomi/Finland

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Saksa

Puh/Tel: + 49 89 6138825 – 0

Sverige

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Tyskland

Tel: + 49 89 6138825 – 0

United Kingdom

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Germany

Tel: + 49 89 6138825 – 0

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

 

 

til

salg

 

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

længere

 

 

 

 

ikke

 

 

 

 

er

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet