Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel Acino Pharma GmbH (clopidogrel) – Indlægsseddel - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnClopidogrel Acino Pharma GmbH
ATC-kodeB01AC04
Indholdsstofclopidogrel
ProducentAcino Pharma GmbH

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Clopidogrel Acino Pharma GmbH 75 mg filmovertrukne tabletter

Clopidogrel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

-Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere De vil vide.

-Lægen har ordineret Clopidogrel Acino Pharma GmbH til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

-Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 

 

salg

1.

Virkning og anvendelse

 

 

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Clopidogrel Acino Pharma GmbH

3.

Sådan skal De tage Clopidogrel Acino Pharma GmbH

autoriseret

til

 

 

 

4.

Bivirkninger

 

 

5.

Opbevaring

 

 

6.

Yderligere oplysninger

 

 

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

 

 

 

 

 

 

Clopidogrel Acino Pharma GmbH indeholder det aktive indholdsstof clopidogrel, som tilhører en

 

længere

 

 

 

gruppe medicin, der kaldes blodforyndende medicin. Blodplader (såkaldte trombocytter) er meget små bestanddele, som klumper sig sammen, når blodet størkner. Ved at forhindre denne sammenklumpning nedsætter et blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper (en proces, der kaldes trombose).

Clopidogrel Acino Pharma GmbH tagesikkefor at forebygge dannelse af blodpropper (trombi) i blodårer (arterier), som er blevet stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks. apopleksi, hjerteanfald og død (aterotrombotiskeer hændelser).

De har fået recept på Clopidogrel Acino Pharma GmbH til forebyggelse af blodpropper og nedsættelse af risikoen for disse alvor ige hændelser, fordi:

-De lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og

-De tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller en tilstand kaldet perifer arteriel sygdom (kr dsløbsforstyrrelser i arme eller ben, forårsaget af vaskulær okklusion)

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE CLOPIDOGREL ACINO PHARMA GMBH

Tag ikke Clopidogrel Acino Pharma GmbH:

Hvis De er overfølsom (allergisk) over for clopidogrel eller et af de øvrige indholdsstoffer i Clopidogrel Acino Pharma GmbH.

Hvis De har en aktiv blødning såsom et mavesår eller en blødning i hjernen;

Hvis De lider af alvorlig leversygdom.

Hvis De mener, at ovenstående gælder for Dem, eller hvis De overhovedet er i tvivl, så rådfør Dem med Deres læge, inden De tager Clopidogrel Acino Pharma GmbH.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Clopidogrel Acino Pharma GmbH:

Hvis nogen af følgende situationer gælder for Dem, skal De oplyse det til Deres læge, før De tager Clopidogrel Acino Pharma GmbH: Hvis de har risiko for blødninger f.eks. på grund af:

-en medicinsk lidelse, der medfører risiko for indre blødninger (såsom et mavesår)

-en blødningslidelse, der giver Dem tendens til indre blødning (blødning inde i et af kroppens væv, organer eller led)

-en nylig alvorlig kvæstelse

-et nyligt kirurgisk indgreb (gælder også tandoperationer)

-et planlagt kirurgisk indgreb (gælder også tandoperationer) inden for de næste 7 dage

hvis De har haft en blodprop i en åre (arterie) i hjernen (iskæmisk apopleksi), inden for de seneste 7 dage

De lider af en nyre- eller leversygdomsalgMens De er i behandling med Clopidogrel Acino Pharma GmbH:

Bør De fortælle Deres læge, at De er i behandling med Clopidogrel Acino Pharma GmbH hvis De skal have foretaget en planlagt operation (også hos tandlægen) til

 

træthed, forvirring, gulning af huden eller øjnene (gulsot)autoriseret(se afsnit 4’BIVIRKNINGER’)

Skal De også fortælle det til Deres læge med det samme, hvis De udvikl n medicinsk

 

tilstand (trombocytisk trombocytopenisk purpura eller TTP), der giv r f ber og blå mærker

 

under huden, der kan fremstå som små røde prikker, med eller uden uforklarlig ekstrem

Kan det tage lidt længere end normalt, før blødningen stopper, hvis De skærer Dem eller kommer til skade. Dette skyldes medicinens virkemåde, da den forhindrer blodet i at størkne. Ved mindre sår og skader, som hvis De f.eks. skærer Dem under barbering, er dette som regel ikke noget problem. Hvis De er bekymret ov r Deres blødning, skal De omgående kontakte Deres læge (se afsnit 4’BIVIRKNINGER’)

Kan Deres læge bede om blodprøver længere

Børn og unge

Clopidogrel Acino Pharma GmbH må ikke gives til børn og unge.

Visse andre typer medicin kan påvirke brugen af Clopidogrel Acino Pharma GmbH eller omvendt. Det er særlig vigtigt, at De fortæller det til Deres læge, hvis De tager

Brug af anden medicin:

 

ikke

 

 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Lægemidlet

er

 

 

 

blodfortynd nde medicin, der tages gennem munden for at nedsætte dannelse af blodpropper,

en type smertestillende medicin (nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler, NSAID’er) som normalt gives til behandling af smertefulde og/eller betændelseslignende tilstande i muskler eller led

heparin eller anden medicin til indsprøjtning for at nedsætte dannelse af blodpropper

omeprazol, esomeprazol eller cimetidin til behandling af for meget mavesyre

fluconazol, voriconazol, ciprofloxacin eller chloramphenicol, der anvendes til behandling af bakterie- og svampeinfektioner

fluoxetin, fluvoxamin eller moclobemid, medicin der anvendes mod depression

carbamazepin eller oxcarbazepin, medicin der anvendes mod bestemte former for epilepsi ticlopidin, der er anden medicin mod blodpropper.

Acetylsalicylsyre er et stof, der indgår i mange typer medicin til smertelindring og febersænkning. Lejlighedsvis brug af acetylsalicylsyre (højst 1000 mg i løbet af et døgn) skulle generelt ikke give problemer. Under andre omstændigheder skal langvarig brug overvejes i samråd med Deres læge.

Brug af Clopidogrel Acino Pharma GmbH sammen med mad og drikke

Clopidogrel Acino Pharma GmbH kan tages med eller uden mad.

Graviditet og amning

Det er bedst ikke at tage denne medicin under graviditet og amning.

Hvis De er gravid eller har mistanke om, at De kan være gravid, skal De fortælle det til Deres læge eller apoteket, før De tager Clopidogrel Acino Pharma GmbH. Hvis De bliver gravid, mens De tager Clopidogrel Acino Pharma GmbH, skal De omgående kontakte Deres læge, da det frarådes at tage Clopidogrel Acino Pharma GmbH under graviditet.

De må ikke amme, når De tager denne medicin.

Hvis De ammer eller planlægger at amme, skal De tale med Deres læge, før De tager denne medicin. Spørg Deres læge eller apoteket til råds,inden De tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Clopidogrel Acino Pharma GmbH vil påvirke Deres evne til at køre eller

betjene maskiner.

autoriseret

til

salg

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Clopidogrel Acino Pharma GmbH

Clopidogrel Acino Pharma GmbH indeholder hydrogeneret ricinusolie, d kan forårsage mavetilfælde eller diarré

3. SÅDAN SKAL DE TAGE CLOPIDOGREL ACINO PHARMA GMBH

dag.

længere

Tag/brug altid Clopidogrel Acino Pharma GmbH nøjagtigt fter lægens anvisninger. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den normale dosis er 1 tablet Clopidogrel Acino Pharma GmbH à 75 mg daglig, som indtages gennem munden alene eller i forbindelse med et må tid. Medicinen tages regelmæssigt og på samme tid hver

 

ikke

 

De skal fortsætte med at tage Clop dogrel Acino Pharma GmbH, så længe Deres læge udskriver det til

Dem.

Lægemidlet

 

 

Acino Pharma GmbH

Hvis De har taget for meget Clopidogreler

Kontakt Deres læge eller tag på den nærmeste skadestue på grund af den øgede blødningsrisiko.

Hvis De har gle t at tage Clopidogrel Acino Pharma GmbH

Hvis De glemm r at tage en dosis Clopidogrel Acino Pharma GmbH til sædvanlig tid, men kommer i tanke om det i løbet af 12 timer, skal De omgående tage tabletten og dernæst tage den næste tablet til sædvanlig tid. Hvis De glemmer at tage en tablet i over 12 timer, skal De blot tage den næste enkeltdosis til sædvanlig tid. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser.

Hvis De holder op med at tage Clopidogrel Acino Pharma GmbH

De må ikke ophøre med behandlingen medmindre Deres læge fortæller Dem, at De skal gøre det.. Kontakt Deres læge eller apoteket, før De holder op.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Clopidogrel Acino Pharma GmbH kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hyppigheden af bivirkninger anført nedenfor er defineret ud fra følgende konvention:

Meget almindelig (påvirker flere end 1 ud af 10 patienter)

Almindelig (påvirker mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

Ikke-almindelig (påvirker 1 til 10 ud af 1.000 patienter)

Sjælden (påvirker 1 til 10 ud af 10.000 patienter)

Meget sjælden (påvirker færre end 1 ud af 10.000 patienter)

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke fastlægges ud fra de tilgængelige data)

Kontakt Deres læge med det samme, hvis De oplever:

- Feber, tegn på infektion eller alvorlig kraftesløshed (asteni). Dette kan ske på grund af et sjældent fald i visse blodlegemer

-

tegn på leverproblemer såsom gulning af huden og/eller øjnene (gulsot), uanset om det

 

sker i forbindelse med blødninger, som viser sig under huden som små røde prikker,

 

og/eller forvirring (se afsnit 2 ’Vær ekstra forsigtig med at tage Clopidogrel Acino

-

Pharma GmbH)

 

salg

 

 

hævelser i munden eller hudproblemer såsom udslæt og kløe, blister på huden. Dette kan

 

være tegn på en allergisk reaktion.

til

 

 

 

 

blodudtrædning i underhuden), næseblod, blod i urinen,. I nogle enkelte tilfælde er der indberettet blødning i øjne, hoved, lunger eller led.

Den mest almindelige bivirkning der er set med clopidogrelautorisereter blødning. Blødning kan forekomme i form af blødninger fra mave eller tarm, blå mærker, hæmatom (usædvanlig blødning eller

Hvis De får langvarige blødninger, mens De tager Clopidogrel Acino Pharma GmbH. Hvis De

bekymret over Deres blødning, skal De omgående kontakte Deres læge (se afsnit 2 ’Vær ekstra forsigtig med at tage Clopidogrel Acino Pharma GmbH’).

skærer Dem eller kommer til skade, kan det tage lidt længere end normalt, før blødningen stopper. Dette skyldes medicinens virkemåde, da denlængereforhindrer blod t i at størkne. Ved mindre sår og skader, som hvis De f.eks. skærer Dem under barbering, er d tte som regel ikke noget problem. Hvis De er

Øvrige bivirkninger ved Clopidogrel Acino Pharma GmbH:

-Almindelige bivirkninger:

Diaré, mavesmerter fordøjelsesbesvær eller halsbrand.

-Ikke almindelige bivirkning :

Hovedpine, mavesår, opkastninger, kvalme, forstoppelse, luft i maven eller tarmene, udslæt, kløe, svimmelhed, prikkende fornemmelse og følelsesløshed.

-Sjældne bivirkn nger: Svimmelhed (vertigo).

-Meget sjældne bivirkninger:

Gulsot; alvorlige mavesmerter med eller uden rygsmerter; feber, åndedrætsbesvær ind imellem i ledsaget af hoste; generelle allergiske reaktioner; hævelse i munden; blister på huden; allergi på huden; betændelse i munden (stomatitis); blodtryksfald; forvirring; hallucinationer; ledsmerter;

muskelsmerter; smagsforstyrrelser. I øvrigt kan Deres læge eventuelt finde ændringer i resultaterne af Deres blod- eller urinprøver.ikke

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

5. OPBEVARING

Opbevares i den originale blisterpakning for at beskytte mod fugt.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Clopidogrel Acino Pharma GmbH efter den udløbsdato, som er angivet på æsken og blisterpakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke Clopidogrel Acino Pharma GmbH hvis De bemærker synlige tegn på skade på blisterpakningen eller de filmovertrukne tabletter.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

 

 

til

salg

Clopidogrel Acino Pharma GmbH indeholder:

 

Aktivt stof: clopidogrel. Hver tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som b silat).

 

 

Øvrige indholdsstoffer:

 

 

autoriseret

 

 

Tabletkerne:

 

 

 

 

Makrogol 6000

 

længere

 

 

mikrokrystallinsk cellulose (E460)

 

 

 

 

 

 

 

crospovidon type A

 

 

 

 

ricinusolie, hydrogeneret

 

 

 

 

Filmovertræk:

 

 

 

 

Makrogol 6000

ikke

 

 

 

ethylcellulose (E462)

 

 

 

 

 

 

 

titandioxid (E171)

 

 

 

 

Udseende og pakningsstørr ls r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

blisterpakninger af alu inium. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

ClopidogrelLægemidletAcino Pharma GmbH 75 mg filmovertrukne tabletter er hvide til råhvide, marmorerede, runde og bikonvekse. De udleveres i papæsker der indeholder 14, 28, 30, 50, 84, 90 og 100 tabletter i

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Acino Pharma GmbH

Am Windfeld 35

83714 Miesbach

Tyskland

Fremstiller

Acino AG

Am Windfeld 35

83714 Miesbach

Tyskland

Hvis De vil have yderligere oplysninger om Clopidogrel Acino Pharma GmbH, skal De henvende Dem til indehaveren af markedsføringstilladelsen.

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

 

 

til

salg

 

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

længere

 

 

 

 

ikke

 

 

 

 

er

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet