Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vælg sprog for hjemmesiden

Clopidogrel Teva Generics B.V. (clopidogrel hydrochloride) – Indlægsseddel - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnClopidogrel Teva Generics B.V.
ATC-kodeB01AC04
Indholdsstofclopidogrel hydrochloride
ProducentTeva Pharma B.V.

 

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

 

 

 

Clopidogrel Teva Generics B.V. 75 mg filmovertrukne tabletter

 

 

Clopidogrel

 

 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 

 

-

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

 

 

-

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

 

 

-

Lægen har ordineret Clopidogrel Teva Generics B.V. til dig personligt. Lad derfor være med at

 

give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

 

du har.

 

 

 

-

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

 

ikke er nævnt her.

 

 

salg

Oversigt over indlægssedlen:

 

til

1.

Virkning og anvendelse

 

 

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Clopidogrel Teva Generics B.V.

 

3.

Sådan skal du tage Clopidogrel Teva Generics B.V.

autoriseret

 

 

 

4.

Bivirkninger

 

 

5.

Opbevaring

 

 

6.

Yderligere oplysninger

 

 

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Clopidogrel Teva Generics B.V. tilhører en længeregruppe medicin, der kaldes blodfortyndende medicin.

Blodplader er meget små bestanddele i blodet, som klumper sig sammen, når blodet størkner. Ved at forhindre denne sammenklumpning nedsætter et blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper (en proces, der kaldes trombose).

Clopidogrel Teva Generics B.V. tages for at forebygge dannelse af blodpropper (trombi) i blodårer (arterier), som er blevet stive ved enikkeproc s kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til aterotrombotiske hændelser (f.eks. slagtilfælde, hjerteanfald og død).

Du har fået recept på Clopidogerl Teva Generics B.V. til forebyggelse af blodpropper og nedsættelse af risikoen for disse alvorlige hændelser, fordi:

-Du lider af åreforka kning (også kaldet aterosklerose) - og

-Du tidligere har haft et hjerteanfald, slagtilfælde eller kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller

-Du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller hjerteanfald (myokardieinfarkt). Til behandling af denne tilstand kan din læge have indsat en st nt i den blokerede eller forsnævrede arterie for at genoprette en effektiv blodgennemstrømning. Din læge bør også give dig acetylsalicylsyre (et stof, som indgår i mange l gemidler, og som anvendes til at afhjælpe smerter og sænke feber såvel som til at forebygge dannelse af blodpropper).

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CLOPIDOGREL TEVA GENERICS B.V.

Lægemidlet

Tag ikke Clopidogrel Teva Generics B.V.:

hvis du er overfølsom (allergisk) over for clopidogrel eller et af de øvrige indholdsstoffer i Clopidogrel Teva Generics B.V.

hvis du har en aktiv blødning såsom et mavesår eller en blødning i hjernen

hvis du lider af alvorlig leversygdom.

Hvis du mener, at ovenstående gælder for dig, eller hvis du overhovedet er i tvivl, så rådfør dig med din læge, inden du tager Clopidogrel Teva Generics B.V.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Clopidogrel Teva Generics B.V.:

Hvis nogen af følgende situationer gælder for dig, skal du oplyse det til din læge, før du tager Clopidogrel Teva Generics B.V.:

du har risiko for blødninger f.eks. på grund af:

 

 

-

en medicinsk lidelse, der medfører risiko for indre blødninger (såsom et mavesår)

 

-

en blødningslidelse, der giver dig tendens til indre blødning (blødning inde i et af kroppens væv,

 

organer eller led)

 

 

-

en nylig alvorlig kvæstelse

 

 

-

et nyligt kirurgisk indgreb (gælder også tandoperationer)

 

salg

-

et planlagt kirurgisk indgreb (gælder også tandoperationer) inden for de næste 7 dage

hvis du har haft en blodprop i en åre (arterie) i hjernen (iskæmisk slagtilfælde), inden for de

seneste 7 dage

til

 

du lider af en nyre- eller leversygdom.

 

 

 

Mens du er i behandling med Clopidogrel Teva Generics B.V.:

bør du fortælle det til din læge, hvis du skal have foretaget en planlagt operation (også hos tandlægen).

skal du også fortælle det til din læge med det samme, hvis du udv kler en medicinsk tilstand

(trombocytisk trombocytopenisk purpura eller TTP), derautoriseretgiver feber og blå mærker under huden, der kan fremstå som små røde prikker, med eller den uforklarlig ekstrem træthed,

forvirring, gulning af huden eller øjnene (gulsot) (se fsnit 4 ’BIVIRKNINGER’).

kan det tage lidt længere end normalt, før blødning n stopper, hvis du skærer dig eller kommer til skade. Dette skyldes medicinens vi k måde, da den forhindrer blodet i at størkne. Ved mindre sår og skader, som hvis du f.eks. skærer dig under barbering, er dette som regel ikke noget problem. Hvis du er bekymret over blødningen, skal du omgående kontakte din læge (se afsnit 4 ’BIVIRKNINGER’).

kan din læge bede om blodprøver. længere

 

 

ikke

skal du fortælle det til din læge ll r på apoteket, hvis du oplever bivirkninger, der ikke står i

 

afsnit 4 ’BIVIRKNINGER’ i denne indlægsseddel, eller hvis du oplever, at en bivirkning

 

bliver alvorlig.

er

 

 

 

 

Clopidogrel Teva Generics B.V. må ikke gives til børn og unge.

 

Lægemidlet

 

 

Brug af anden medicin:

 

 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også

edicin, som ikke er købt på recept.

Visse andre typ r

edicin kan påvirke brugen af Clopidogrel Teva Generics B.V. eller omvendt.

Det er s rlig vigtigt, at du fortæller det til din læge, hvis du tager

blodfortyndende medicin, der tages gennem munden for at nedsætte dannelse af blodpropper

en type smertestillende medicin (nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler, NSAID’er), som normalt gives til behandling af smertefulde og/eller betændelseslignende tilstande i muskler eller led

heparin eller anden medicin til at nedsætte dannelse af blodpropper

en syrepumpehæmmer (f.eks. omeprazol) mod for meget mavesyre

fluconazol, voriconazol, ciprofloxacin eller chloramphenicol, der anvendes til behandling af bakterie- og svampeinfektioner

cimetidin mod for meget mavesyre,

fluoxetin, fluvoxamin eller moclobemid, medicin der anvendes mod depression

carbamazepin eller oxcarbazepin, medicin der anvendes mod bestemte former for epilepsi

ticlopidin, der er anden medicin mod blodpropper.

Graviditet og amning
Det er bedst ikke at tage dette produkt under graviditet og amning.
Hvis du har haft alvorlige smerter i brystet (hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller hjerteanfald), kan din læge ordinere clopidogrel i kombination med acetylsalicylsyre, som er et stof, der indgår i mange typer medicin til smertelindring og febersænkning. Lejlighedsvis brug af acetylsalicylsyre (højst 1.000 mg i løbet af et døgn) skulle generelt ikke give problemer. Under andre omstændigheder skal langvarig brug overvejes i samråd med din læge.
Brug af Clopidogrel Teva Generics B.V. sammen med mad og drikke
Clopidogrel Teva Generics B.V. kan tages med eller uden mad.

Hvis du er gravid eller har mistanke om, at du kan være gravid, skal du fortælle det til din læge eller

apoteket, før du tager Clopidogrel Teva Generics B.V.. Hvis du bliver gravid, mens du tager

 

 

til

Clopidogrel Teva Generics B.V., skal du omgående kontakte din læge, da det frarådes atsalgtage

Clopidogrel Teva Generics B.V., hvis du er gravid.

autoriseret

 

 

 

Under behandlingen med Clopidogrel Teva Generics B.V. skal du tale m d din læge om amning.

Spørg om råd hos din læge eller på apoteket inden du tager anden med c n.

 

Trafik og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Clopidogrel Teva Generics B.V. vil påvirke din evne til at køre eller betjene maskiner.

Vigtig information om visse af indholdsstofferne i Clopidogrel Teva Generics B.V.:

 

 

 

længere

3. SÅDAN SKAL DU TAGE CLOPIDOGREL TEVA GENERICS B.V.

 

 

ikke

 

Tag altid Clopidogrel Teva G n ics B.V. nøjagtigt efter lægens anvisninger. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

er

 

 

Clopidogrel Teva Generics B.V. indeholder også hydrogeneret ricinusolie, der kan forårsage mavetilfælde eller diarré

HvisLægemidletdu har haft alvor ige brystsmerter (hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller hjertetilfælde), vil din læge måske indlede behandlingen med at give dig 300 mg Clopidogrel Teva Generics B.V. på en

gang (4 tabletter à 75 mg). Derefter er den normale dosis 1 tablet Clopidogrel Teva Generics B.V. à 75 mg daglig, som indtages gennem munden alene eller i forbindelse med et måltid. Medicinen tages regelmæssi t og på samme tid hver dag.

Du skal fortsætte med at tage Clopidogrel Teva Generics B.V., så længe din læge udskriver det til dig.

Hvis du har taget for meget Clopidogrel Teva Generics B.V.:

Kontakt din læge eller tag på den nærmeste skadestue på grund af den øgede blødningsrisiko.

Hvis du har glemt at tage Clopidogrel Teva Generics B.V.:

Hvis du glemmer at tage en dosis Clopidogrel Teva Generics B.V. til sædvanlig tid, men kommer i tanke om det i løbet af 12 timer, skal du omgående tage tabletten og dernæst tage den næste tablet til sædvanlig tid.

Hvis du glemmer at tage en tablet i over 12 timer, skal du blot tage den næste enkeltdosis til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser.

For pakning med 28x1 tabletter kan du tjekke, på hvilken dag du sidst tog en tablet ved at se på kalenderen trykt på blisterpakningen.

Hvis du holder op med at tage Clopidogrel Teva Generics B.V.:

Du må ikke ophøre med behandlingen. Kontakt din læge eller apoteket, før du holder op.

Spørg din læge eller på apoteket, hvis du har yderligere spørgsmål.

4. BIVIRKNINGER

Som al anden medicin kan Clopidogrel Teva Generics B.V. have bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger.

Kontakt din læge med det samme, hvis du oplever:

 

til

- feber, tegn på infektion eller udtalt træthed. Dette kan ske på grund af et sjæ dentsalgfald i visse

blodlegemer

autoriseret

 

- tegn på leverproblemer, såsom gulning af huden og/eller øjnene (gulsot), uanset om det sker i forbindelse med blødninger, som viser sig under huden som små røde p ikker, og/eller forvirring (se afsnit 2 ’Vær ekstra forsigtig med at tage Clopidogr l T va Generics B.V.’)

- hævelser i munden eller hudproblemer såsom udslæt og kløe, bl ster på huden. Dette kan være tegn på en allergisk reaktion.

Den mest almindelige bivirkning (hos 1 til 10 patienter ud af 100) der er set med Clopidogrel Teva

Generics B.V. er blødning

længere

 

Blødning kan forekomme i form af blødninger fra mave ller tarm, blå mærker, hæmatom (usædvanlig blødning eller blodudtrædning i underhuden), næseblod, blod i urinen. I nogle enkelte tilfælde er der indberettet blødning i øjne, hoved, lunger eller led.

Hvis du får langvarige blødninger, m ns du tager Clopidogrel Teva Generics B.V.

Hvis du skærer dig eller kommer til s

ad , kan det tage lidt længere end normalt, før blødningen

stopper. Dette skyldes medicinens v r

emåde, da den forhindrer blodet i at størkne. Ved mindre sår og

er

 

skader, som hvis du f.eks. skæ erikked g under barbering, er dette som regel ikke noget problem. Hvis du

er bekymret over blødningen, skal du omgående kontakte din læge (se afsnit 2 ’Vær ekstra forsigtig

med at tage Clopidogrel Teva Generics B.V.’).

Lægemidlet

 

Øvrige bivirkninger rapporteret for Clopidogrel Teva Generics B.V.:

Almindelige bivirkn nger (hos 1 til 10 patienter ud af 100 patienter): Diaré, mavesmerter fordøjelsesbesvær eller halsbrand,

Ikke almindeli e bivirkninger (hos 1 til 10 patienter ud af 1.000 patienter): Hovedpine, mavesår, opkastninger, kvalme, forstoppelse, luft i maven eller tarmene, udslæt, kløe, svimmelhed, prikkende fornemmelse og følelsesløshed.

Sjældne bivirkninger (hos 1 til 10 patienter ud af 10.000 patienter): Svimmelhed (vertigo).

Meget sjældne bivirkninger (hos færre end 1 patient ud af 10.000 patienter): Gulsot; alvorlige mavesmerter med eller uden rygsmerter; feber, åndedrætsbesvær ind imellem ledsaget af hoste; generelle allergiske reaktioner; hævelse i munden; blister på huden; allergi på huden; betændelse i munden (stomatitis); blodtryksfald; forvirring; hallucinationer; ledsmerter; muskelsmerter; smagsforstyrrelser.

I øvrigt kan din læge eventuelt finde ændringer i resultaterne af dine blod- eller urinprøver.

Hvis en bivirkning bliver alvorlig, eller du bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i

denne indlægsseddel, bør du fortælle det til din læge eller på apoteket.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Clopidogrel Teva Generics B.V. efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt og lys.

Medicinen må ikke afskaffes via spildevand eller husholdningsaffald. Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

 

til

salg

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

 

 

 

Hvad Clopidogrel Teva Generics B.V. indeholder

 

 

- Det aktive stof er clopidogrel. En filmovertrukken tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som

hydrochlorid).

 

 

- De øvrige indholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, vandfri kolloid silica, crospovidon

(type A), macrogol 6000, hydrogeneret ricinusolie i tabletkernen og hydroxypropylcellulose

 

autoriseret

 

Produktets udseende og pakningsstørrelse

De filmovertrukne tabletter er lyserøde, runde og let hvælvede.

(E463), titandioxid (E171), rødt jernoxidlængere(E172), talcum og propylenglycol i filmovertrækket.

Æsker med 28, 30, 50, 56, 84, 90 eller 100 fi movertrukne tabletter i blisterpakning eller æsker med

 

ikke

28x1, 28x1 (kalenderpakning), 30x1, 50x1, 56x1, 84x1, 90x1 og 100x1 filmovertrukne tabletter i

perforerede enhedsdosisblistere.

 

er

 

Ikke alle pakningsstørrelser r nødvendigvis markedsført.

IndehaverLægemidletaf markedsføringstilladelsen og fremstiller

Teva Generics B.V., Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, Holland.

Fremstillere:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holland

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Clopidogrel Teva Generics B.V., skal du henvende dig til

den lokale repræsentant:

 

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

Teva Pharma Belgium S.A.

Tél/Tél: +32 3 820 73 73

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

България

Magyarország

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Magyarország Zrt

Teл: +359 2 489 95 82

Tel.: +36 1 288 64 00

 

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Danmark

Teva Denmark A.S.

Tlf: +45 44 98 55 11

Deutschland

Teva Generics GmbH

Tel: (49) 351 834 0

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 611 2409

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

España

TEVA PHARMA, S.L.U.

Tél: +(34) 91 387 32 80

France

Teva Santé

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Ireland

 

ikke

 

 

Teva Pharmaceuticals Ireland

 

Tel: +353 (0)42 9395 892

er

 

Ísland

 

TevaLægemidletUK Limited

Sími: +(44) 1323 501 111.

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +(39) 0289179805

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Latvija

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā Tel: +371 67 784 980

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 02 03

Malta

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τel: +30 210 72 79 099

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 800 0228400

Norge

 

 

Teva Sweden AB

 

 

Tlf: (46) 42 12 11 00

 

salg

Österreich

 

 

 

Teva Generics GmbH

til

 

Tel: (49) 351 834 0

 

 

 

Polska autoriseret

Teva Pharmaceuticals Pol ka Sp. z o.o.

Tel.: +(48) 22 345 93 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda længereTel: (351) 214 235 910

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +4021 212 08 90

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +(421) 2 5726 7911

Suomi/Finland

Teva Sweden AB

Puh/Tel: +(46) 42 12 11 00

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +(46) 42 12 11 00

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +(44) 1323 501 111

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den MM/ÅÅÅÅ

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

 

 

til

salg

 

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

længere

 

 

 

 

ikke

 

 

 

 

er

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet