Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vælg sprog for hjemmesiden

Clopidogrel Teva Pharma B.V. (clopidogrel hydrobromide) – Indlægsseddel - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnClopidogrel Teva Pharma B.V.
ATC-kodeB01AC04
Indholdsstofclopidogrel hydrobromide
ProducentTeva Pharma B.V.  

Indlægsseddel: Information til brugeren

Clopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg filmovertrukne tabletter clopidogrel

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

 

 

 

 

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

 

 

 

- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

 

 

 

- Lægen har ordineret Clopidogrel Teva Pharma B.V. til dig personligt. Lad derfor være med at

 

give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

 

du har.

 

 

 

 

- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

 

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

 

salg

Oversigt over indlægssedlen:

 

til

1.

Virkning og anvendelse

 

 

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Clopidogrel Teva Pharma B.V.

 

3.

Sådan skal du tage Clopidogrel Teva Pharma B.V.

autoriseret

 

 

4.

Bivirkninger

 

 

5.

Opbevaring

 

 

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

 

 

1. Virkning og anvendelse

Clopidogrel Teva Pharma B.V. indeholder clopidogrlængereog tilhører en lægemiddelgruppe, der kaldes blodfortyndende medicin. Det virker ved at forhindre at visse partikler i dit blod ("blodplader") klumper sig sammen og danner blodpropper, som kan blokere blodomløbet til vigtige dele af din krop, herunder dit hjerte og din hjerne.

Hvis du lider af åreforkalkning ("aterosikkel rose"), er der en øget risiko for, at der dannes blodpropper i dine blodårer. Clopidogrel Teva Pharma B.V. tages af voksne og nedsætter risikoen for dannelse af blodpropper, som igen nedsættererisikoen for alvorlige hændelser, såsom hjerteanfald og slagtilfælde.

Du har fåetLægemidletrecept på Clopidogrel Teva Pharma B.V. fordi:

du lider af åreforkalkning og for nylig har haft et hjerteanfald, slagtilfælde eller har en sygdom, der kaldes "perifer arteriesygdom" (sygdom i blodkarrene med undtagelse af dem i hjernen og hjertet).

du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller hjerteanfald (myokardieinfarkt). Til behandling af denne tilstand kan din læge have indsat en stent i den blokerede eller forsnævrede arterie for at genoprette en effektiv blodgennemstrømning. Du bør også få acetylsalicylsyre (et stof, som anvendes til at afhjælpe smerter og sænke feber såvel som til at forebygge dannelse af blodpropper).

du har uregelmæssig hjerterytme (en sygdom kaldet ”atrieflimren”) og ikke må tage medicin kendt som orale antikoagulantia (vitamin K-antagonister), der kan forebygge dannelsen af nye blodpropper og forhindre eksisterende blodpropper i at vokse. Du bør være blevet informeret om, at ”orale antikoagulantia” er mere effektive mod denne sygdom end acetylsalicylsyre eller kombinationen af Clopidogrel Teva Pharma B.V. og acetylsalicylsyre. Din læge bør have udskrevet Clopidogrel Teva Pharma B.V. plus acetylsalicylsyre, hvis du ikke må tage ”orale antikoagulantia”, og du ikke har risiko for alvorlig blødning

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clopidogrel Teva Pharma B.V.

Tag ikke Clopidogrel Teva Pharma B.V.

hvis du er allergisk over for clopidogrel eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (se afsnit 6).

hvis du lider af alvorlig leversygdom.

hvis du lider af en anden sygdom, der forårsager blødning, såsom et mavesår eller blødning i

hjernen.

Hvis du mener, at ovenstående gælder for dig, eller hvis du overhovedet er i tvivl, skal du kontakte din læge, inden du tager Clopidogrel Teva Pharma B.V.

Advarsler og forsigtighedsregler

 

 

Fortæl det til din læge inden du begynder at tage denne medicin, hvis:

 

 

hvis du har risiko for blødninger f.eks. på grund af:

 

salg

 

o en nylig alvorlig kvæstelse

 

 

 

 

 

o

et nyligt kirurgisk indgreb eller et planlagt kirurgisk indgreb (gælder også tandoper tioner)

 

o

en blødningslidelse, der giver dig tendens til indre blødning (blødning inde kroppen)

 

 

øjet)

til

 

 

o en medicinsk lidelse, der medfører risiko for indre blødninger (såsom et mavesår eller sår i

Mens du er i behandling med Clopidogrel Teva Pharma B.V.:autoriseret

 

 

hvis du har haft en blodprop i en åre (arterie) i hjernen (iskæmisk slagtilfælde) inden for de

seneste syv dage.

hvis du lider af en nyre- eller leversygdom.

hvis du har haft allergi over for eller en reaktion på et lægemiddel, der anvendes til at behandle din sygdom.

skal du fortælle din læge, hvis du skal have foretaget en planlagt operation (også hos tandlægen)

skal du også fortælle det til din læge med det samm , hvis du udvikler en medicinsk tilstand (kendt som trombotisk trombocytopenisk purpura), der giver ændret adfærd, hovedpine, koma, synsforstyrrelser, anfald, nyresvigt, feber, ekstrem træthed, svaghed eller blødning i mave, tarm

eller huden (herunder små røde prikker e store områder med blå mærker) (se pkt. 4

"Bivirkninger")

ikke

længere

 

kan det tage lidt længere end normalt, før blødningen stopper, hvis du skærer dig eller kommer til

skade. Dette skyldes medicinens virkemåde, da den forhindrer blodet i at størkne. Ved mindre sår er

og skader, som hvis du f. ks. skærer dig under barbering, er dette som regel ikke noget problem.

Hvis du er bekymret over din blødning, skal du omgående kontakte din læge (se pkt. 4

"Bivirkninger")Lægemidlet

kan din læge bede om blodprøver

Børn og unge

Anvend ikke tte lægemiddel til børn, da det er uden effekt på dem.

Brug af anden medicin sammen med Clopidogrel Teva Pharma B.V.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nyligt. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Visse andre lægemidler kan påvirke brugen af Clopidogrel Teva Pharma B.V. eller omvendt.

Fortæl det til din læge, hvis du bruger eller har brugt noget af følgende medicin:

orale antikoagulantia (medicin der tages gennem munden til forebyggelse af blodpropper), såsom warfarin. Anvendelse heraf sammen med Clopidogrel Teva Pharma B.V. anbefales ikke.

glycoprotein IIb/IIIa-hæmmere (medicn til forebyggelse af blodpropper), f.eks. abciximab, eptifibatid eller tirofiban.

heparin (medicin, der bruges til at forebygge dannelse af blodpropper).

medicin, der bruges til at opløse blodpropper (f.eks. alteplase og streptokinase).

non-steroide antiinflammatorisk medicin (NSAID'er) (anvendes til behandling af smertefulde inflammatoriske tilstande i led eller muskler). F.eks. ibuprofen, diclofenac og meloxicam.

omeprazol, esomeprazol eller cimetidin til behandling af for meget mavesyre

fluconazol, voriconazol, ciprofloxacin eller chloramphenicol, der anvendes til behandling af bakterie- og svampeinfektioner.

carbamazepin eller oxcarbazepin, medicin der anvendes mod bestemte former for epilepsi.

ticlopidin, der er anden medicin mod blodpropper.

selektive serotoningenoptagelseshæmmere (inklusive, men ikke begrænset til fluoxetin eller fluvoxamin), medicin der normalt anvendes mod depression

moclobemid, medicin mod depression.

Hvis du har haft alvorlige smerter i brystet (hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller hjerteanfald), kan din læge ordinere Clopidogrel Teva Pharma B.V. i kombination med acetylsalicylsyre, som er et

stof, der indgår i mange typer medicin til smertelindring og febersænkning. Lejlighedsvis brug af

 

 

salg

acetylsalicylsyre (højst 1000 mg i løbet af et døgn) skulle generelt ikke give problemer. Under andre

omstændigheder skal langvarig brug overvejes i samråd med din læge.

til

 

Brug af Clopidogrel Teva Pharma B.V. sammen med mad og drikke

 

 

 

Graviditet og amning

Clopidogrel Teva Pharma B.V. kan tages med eller uden mad.autoriseret

Det er bedst ikke at tage denne medicin under graviditet og amning.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du t ger Clopidogrel Teva Pharma B.V.

læge, da det frarådes at tage Clopidogrel TevalængerePharma B.V., under graviditet.

Hvis du bliver gravid, mens du tager Clopidogrel Teva Pharma B.V., skal du omgående kontakte din

Du må ikke amme, når du tager denne medicin.

Hvis du ammer eller planlægger at amme, skal du tale med din læge, før du tager denne medicin. Spørg din læge eller apoteket til råds, inden du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Clopidogrel Teva Pharma B.V. vil påvirke din evne til at køre eller betjene

maskiner.

er

ikke

 

Lægemidlet

 

 

Clopidogrel Teva Pharma B.V. indeholder lactose:

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter

Clopidogrel Teva Phar a B.V. indeholder hydrogeneret ricinusolie. Dette kan forårsage mavetilfælde og diarré.

3. Sådan skal du tage Clopidogrel Teva Pharma B.V.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisninger. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sanbefalede dosis er én 75 mg tablet pr. dag, som skal synkes med vand eller en anden væske. Medicinen tages regelmæssigt og på samme tid hver dag. Du kan tage den med eller uden mad.

Hvis du desuden har haft alvorlige brystsmerter (hjertekrampe (ustabil angina) eller hjertetilfælde), vil din læge måske indlede behandlingen ved at give dig 300 mg Clopidogrel Teva Pharma B.V. på en gang (4 tabletter a 75 mg). Derefter er den anbefalede dosis 1 tablet Clopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg daglig.

Du skal fortsætte med at tage Clopidogrel Teva Pharma B.V., så længe din læge udskriver det til dig.

Hvis du har taget for mange Clopidogrel Teva Pharma B.V.

Kontakt straks lægen eller skadestuen, hvis du (eller en anden) har taget flere Clopidogrel Teva Pharma B.V.-tabletter på en gang, eller hvis du tror, at et barn har indtaget nogen af tabletterne. En overdosis vil sandsynligvis medføre en øget blødningsrisiko. Medbring denne indlægsseddel, eventuelt resterende tabletter samt beholderen til hospitalet eller lægen, så de kan se hvilke tabletter, der blev indtaget.

Hvis du har glemt at tage Clopidogrel Teva Pharma B.V.

Hvis du glemmer at tage en dosis Clopidogrel Teva Pharma B.V. til sædvanlig tid, men kommer i tanke om det i løbet af 12 timer, skal du omgående tage tabletten og dernæst tage den næste tablet til sædvanlig tid.

Hvis du glemmer at tage en dosis Clopidogrel Teva Pharma B.V., men ikke husker det inden for salg

12 timer efter den glemte dosis, skal du springe den glemte dosis over og tage den næste tab et til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Clopidogrel Teva Pharma B.V.til

Du må ikke stoppe med at tage Clopidogrel Teva Pharma B.V. uden først at tale med din læge om det. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er autoriserettvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle af bivirkningerne kan være alvorlige. Hvis du lid af nogen af de følgende symptomer, skal du straks kontakte din læge:

• feber, tegn på infektion (f.eks. ondt i ha sen), bleg hud eller ekstrem træthed. Dette kan skyldes, at

Blødning

 

niveauet af nogle blodlegemer er bl v t for lavt

længere

ændret adfærd, hovedpine, koma, synsforstyrrelser, anfald, nyresvigt, feber, ekstrem træthed,

 

svaghed eller blødning i mave, tarm eller hud (herunder små røde prikker eller store områder med

 

ikke

 

blå mærker). Dette kan væ tegn på, at du lider af en alvorlig tilstand, der kaldes trombotisk

 

trombocytisk purpura (en sjælden lidelse, der påvirker blodets evne til at størkne, hvilket

 

er

forårsager, at der dann s flere blodpropper rundt omkring i kroppen)

tegn på leverproblem r, såsom gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot), uanset om det

 

er relateret til blø n ng, som forekommer under huden som små røde prikker og/eller forvirring

(se afsnit 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”)

hævelser munden eller hudlidelser, såsom udslæt, kløe og blærer på huden. Dette kan være tegn

 

på en overfølsomhedsreaktion (allergisk reaktion)

 

Lægemidlet

Den almindeligste bivirkning (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede), indberettet for medicin indeholdende clopidogrel, er blødning. Blødninger kan forekomme som blødninger i mave eller tarm, blå mærker, hæmatom (usædvanlig blødning eller blodudtrædning under huden), næseblod eller blod i urinen. I nogle enkelte tilfælde er der indberettet blødning i øjne, hoved, underliv, lunger eller led.

Hvis du skærer dig eller kommer til skade, kan det tage lidt længere end normalt, før blødningen stopper. Dette skyldes medicinens virkemåde. Ved mindre sår og skader (hvis du f.eks. skærer dig under barbering), er dette som regel ikke noget problem. Hvis du er bekymret over din blødning, hvis blødningen bliver alvorlig, eller hvis du oplever uventet blødning fra usædvanlige kropsdele, skal du omgående kontakte din læge (se afsnit 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

De følgende bivirkninger er blevet indberettet.

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter):

Blå mærker, hæmatom (usædvanlig blødning under huden), næseblod, blødning i mave eller tarm, øget blødning på stedet for et stiksår

Diarré, mavesmerter, fordøjelsesbesvær eller halsbrand.

Ikke almindelige bivírkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter):

• Hovedpine og svimmelhed

• Langvarig blødning, blødning i hovedet, blødning i øjet, blod i urinen og/eller purpura (røde prikker på huden, der skyldes blødning under huden)

• Udslæt, kløe, unormale følefornemmelser

• Sår i maven og tyndtarmen, kvalme, opkastning, forstoppelse, flatulens (luft i maven) og

 

betændelse i maven, der fører til kvalme, appetitløshed og ubehag efter spisning

 

• Reduktion af blodplader, som gør blødning og blå mærker mere sandsynlige

 

salg

 

 

Blodsygdomme, herunder en reduktion i antallet af hvide blodlegemer, hvilket gør infektioner

 

mere sandsynlige.

til

 

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 patienter):

 

 

 

• Reducerede niveauer af visse hvide blodlegemer, hvilket øger risikoen for infektion (neutropeni)

• Vertigo (svimmelhed ledsaget af en svimlende fornemmelse)

Blødning i maven

 

Meget sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 pa ienter):

En alvorlig tilstand kaldet trombotisk trombocytisk purp ra (sjælden sygdom i

 

blodstørkningssystemet, som forårsager flere blodpropper rundt omkring kroppen).

 

eller store områder med blå mærker)

længere

 

Symptomerne kan omfatte ændret adfærd, hovedpine, koma,autorisersynsforstyrrelser,et anfald, nyresvigt,

feber, ekstrem træthed, svaghed eller blødning i mav , tarm eller hud (herunder små røde prikker

Alvorlig reduktion af visse blodplader, der fører til øget risiko for blødning eller blå mærker, øget risiko for infektioner, bleg hud og ekstrem tr thed

Generelle allergiske reaktioner (f.eks. varmefølelse over hele kroppen med pludselig almen utilpashed og eventuel besvimelse), v jrtrækningsbesvær, hævelse eller betændelse i munden, overfølsomhed på huden, blærer på huden

Forvirring eller hallucinationerer

Smagsforvirring

ØmhedLægemidletmunden

Betændelse i blodkarr n , lavt blodtryk

Gulfarvning af hu en og det hvide i øjnene (gulsot)

Blødning lunger, hals, mave eller tarm, underliv eller led

Blødning i sår fter operation ellen anden alvorlig blødning

Alvorli e mavesmerter med eller uden rygsmerter, ledsmerter og muskelsmerter

Diarré

Feber

Ændringer i niveauer af visse stoffer i dit blod eller din urin. Dette kan ses i blodprøver eller

urinprøver.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.

30 tabletter i HDPE-flasker:

Eventuelt resterende tabletter skal kasseres 30 dage efter åbning af flasken.

100 tabletter i HDPE-flasker:salg

Eventuelt resterende tabletter skal kasseres 100 dage efter åbning af flasken.

Af hensyn til miljøettilmå du ikke smide

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clopidogrel Teva Pharma B.V. indeholder:

autoriseret

 

• Det aktive stof er clopidogrel. Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som

hydrobromid).

 

længere

De øvrige indholdsstoffer i tabletkernen (se afsnit 2 ”Clopidogrel Teva Pharma B.V. indeholder

 

lactose” og ”Clopidogrel Teva Pharma B.V. ind holder hydrogeneret ricinusolie”):

 

lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, hydroxypropylcellulose (E463), crospovidon

 

(type A), hydrogeneret ricinusolie og natriumlaurylsulfat, og er i filmovertrækket

 

lactosemonohydrat, hypromellose (E464), titandioxid (E171), macrogol 4000, rød jernoxid

 

(E172), gul jernoxid (E172), indigocarmin (E132).

Udseende og pakningsstørrelser

 

 

 

er

 

De filmovertrukne tabletter lyserødeikke til pink, filmovertrukne kapselformede tabletter. Den ene

 

side af tabletten er præg t m d "C75". Den anden side af tabletten er glat.

Lægemidlet

 

 

Clopidogrel Teva Pharma B.V. leveres i perforerede blistere af aluminium/aluminium, hvor folien

 

kan trækkes af, in eho d nde 14x1, 28x1, 30x1, 50x1, 84x1, 90x1 eller 100x1 tablet; perforerede

 

blistere af alum n um/aluminium indeholdende 14x1, 28x1, 30x1, 50x1, 84x1, 90x1 eller

 

100x1 tablet eller HDPE-flasker med polypropylenlåg eller børnesikrede polypropylenlåg og

 

silicageltørr middel indeholdende 30 eller 100 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Bemærk, at anvisning hvordan tabletten fjernes fra blisterfolien, kan ses på æsken til blisterne,

 

hvor folien kan trækkes af.

 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva Pharma B.V.,

Computerweg 10,

3542 DR Utrecht,

Holland

TEVA UK Ltd
Brampton Road,
Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG Storbritannien
Fremstiller:
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13,
4042 Debrecen, Ungarn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pharmachemie B.V.

 

Swensweg 5,

 

 

 

 

til

2031 GA Haarlem,

 

Holland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEVA Santé SA,

 

 

Rue Bellocier,

 

 

 

 

89107 Sens,

 

 

 

 

Frankrig

 

 

 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Clopidogrel Teva Ph rma B.V., skal du henvende dig til

 

 

 

autoriseret

den lokale repræsentant for indehaveren af markedsfø ingstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

 

 

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A/A.G..

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

 

 

Tel: +370 5 266 02 03

България

 

 

længereLuxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

er

ikke

Allemagne/Deutschland

 

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

 

Magyarország

 

 

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

 

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel: +420 251 007 111

 

 

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

 

 

Malta

Teva Denmark A/S

 

 

L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

 

 

Teva Pharmaceuticals Ireland

Lægemidlet

 

 

Tel: +353 51 321740

 

 

 

Deutschland

 

 

Nederland

ratiopharm GmbH

 

 

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

 

 

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

 

 

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

 

 

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 661 801

 

 

 

Ελλάδα

 

 

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

 

 

ratiopharm Arzneimittel VertriebsGmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España

 

 

Polska

 

 

 

Teva Pharma, S.L.U

 

 

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

 

Tél: +(34) 91 387 32 80

 

 

Tel.: +(48) 22 345 93 00

 

 

France

 

 

Portugal

 

 

 

Teva Santé

 

 

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

 

 

Tel: (351) 21 476 75 50

 

 

Hrvatska

 

 

România

 

 

 

Pliva Hrvatska d.o.o.

 

 

Teva Pharmaceuticals S.R.L

 

 

Tel:+ 385 1 37 20 000

 

 

Tel: +4021 230 65 24

 

salg

Ireland

 

 

Slovenija

 

til

 

 

 

 

Teva Pharmaceuticals Ireland

 

Pliva Ljubljana d.o.o.

 

 

 

 

Tel: +353 (0) 51 321 740

 

 

Tel: +386 1 58 90 390

 

 

Ísland

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

Slovenská republika

 

 

Ratiopharm Oy

 

 

Teva Pharmaceuticals Slovakia .r.o.

 

Sími: +358 20 180 5900.

 

 

Tel: +(421) 2 5726 7911

 

 

Italia

 

 

Suomi/Finland

 

 

Teva Italia S.r.l.

 

 

ratiopharm Oy

 

 

Tel: +(39) 028917981

 

 

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

 

Κύπρος

 

 

længere

 

 

 

 

 

Sverige

 

 

 

Teva Ελλάς Α.Ε.

 

 

Teva Sweden AB

 

 

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

 

Tel: +(46) 42 12 11 00

 

 

Latvija

 

ikke

United Kingdom

 

 

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

 

 

 

 

 

Tel: +371 67 323 666

 

 

Tel: +44 (0) 1977 628500

 

 

Lægemidlet

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne indlægsseddel blev sidst ændret måned/ÅÅÅÅ

 

 

 

Du kan finde yderligere information om Clopidogrel Teva Pharma B.V. på Det europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet