Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emselex (darifenacin hydrobromide) – Etikettering - G04BD10

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnEmselex
ATC-kodeG04BD10
Indholdsstofdarifenacin hydrobromide
ProducentMerus Labs Luxco S.à R.L.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL ENKELT PAKNING

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Emselex 7,5 mg depottabletter

Darifenacin

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 7,5 mg darifenacin (som hydrobromid).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

7 tabletter

14 tabletter

28 tabletter

49 tabletter

56 tabletter

98tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6.ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Udløbsdato

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevar blisterpakningen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/04/294/001

7 tabletter (PVC/CTFE/ALU blister)

 

 

EU/1/04/294/002

14 tabletter (PVC/CTFE/ALU blister)

 

 

EU/1/04/294/003

28 tabletter (PVC/CTFE/ALU blister)

 

EU/1/04/294/004

49 tabletter (PVC/CTFE/ALU blister)

 

EU/1/04/294/005

56 tabletter (PVC/CTFE/ALU blister)

 

EU/1/04/294/006

98 tabletter (PVC/CTFE/ALU blister)

 

EU/1/04/294/015

7 tabletter (PVC/PVDC/ALU blister)

 

EU/1/04/294/016

14 tabletter (PVC/PVDC/ALU blister)

 

EU/1/04/294/017

28 tabletter (PVC/PVDC/ALU blister)

EU/1/04/294/018

49 tabletter (PVC/PVDC/ALU blister)

EU/1/04/294/019

56 tabletter (PVC/PVDC/ALU blister)

EU/1/04/294/020

98 tabletter (PVC/PVDC/ALU blister)

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Emselex 7,5 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON TIL MULTIPAKNINGER (INKLUSIV ”BLUE BOX”)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Emselex 7,5 mg depottabletter

Darifenacin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 7,5 mg darifenacin (som hydrobromid).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

140 tabletter

Multipakning bestående af 10 pakker, hver indeholdende 14 tabletter.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevar blisterpakningen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/04/294/013

 

 

(PVC/CTFE/alu blister)

 

EU/1/04/294/027

(PVC/PVDC/alu blister)

 

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Emselex 7,5 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON FOR DELPAKNING AF MULTIPAKNINGER (UDEN ”BLUE BOX”)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Emselex 7,5 mg depottabletter

Darifenacin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 7,5 mg darifenacin (som hydrobromid).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 tabletter

Del af en multipakning bestående af 10 pakninger, der hver indeholder 14 tabletter.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevar blisterpakningen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/04/294/013

 

 

(PVC/CTFE/ALU blister)

 

EU/1/04/294/027

(PVC/PVDC/ALU blister)

 

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Emselex 7,5 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Emselex 7,5 mg depottabletter

Darifenacin

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merus Labs Luxco S.à R.L.

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL ENKELT PAKNING

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Emselex 15 mg depottabletter

Darifenacin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 15 mg darifenacin (som hydrobromid).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

7 tabletter

14 tabletter

28 tabletter

49 tabletter

56 tabletter

98tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevar blisterpakningen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/04/294/007

7 tabletter (PVC/CTFE/ALU blister)

 

 

EU/1/04/294/008

14 tabletter (PVC/CTFE/ALU blister)

 

 

EU/1/04/294/009

28 tabletter (PVC/CTFE/ALU blister)

 

EU/1/04/294/010

49 tabletter (PVC/CTFE/ALU blister)

 

EU/1/04/294/011

56 tabletter (PVC/CTFE/ALU blister)

 

EU/1/04/294/012

98 tabletter (PVC/CTFE/ALU blister)

 

EU/1/04/294/021

7 tabletter (PVC/PVDC/ALU blister)

 

EU/1/04/294/022

14 tabletter (PVC/PVDC/ALU blister)

 

EU/1/04/294/023

28 tabletter (PVC/PVDC/ALU blister)

EU/1/04/294/024

49 tabletter (PVC/PVDC/ALU blister)

EU/1/04/294/025

56 tabletter (PVC/PVDC/ALU blister)

EU/1/04/294/026

98 tabletter (PVC/PVDC/ALU blister)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Emselex 15 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON TIL MULTIPAKNINGER (INKLUSIV ”BLUE BOX”)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Emselex 15 mg depottabletter

Darifenacin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 15 mg darifenacin (som hydrobromid).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

140 tabletter

Multipakning bestående af 10 pakker, hver indeholdende 14 tabletter.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevar blisterpakningen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/04/294/014

 

 

(PVC/CTFE/alu blister)

 

EU/1/04/294/028

(PVC/PVDC/alu blister)

 

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Emselex 15 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON FOR DELPAKNING AF MULTIPAKNINGER (UDEN ”BLUE BOX”)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Emselex 15 mg depottabletter

Darifenacin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 15 mg darifenacin (som hydrobromid).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 tabletter

Del af en multipakning bestående af 10 pakninger, der hver indeholder 14 tabletter.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevar blisterpakningen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/04/294/014

 

 

(PVC/CTFE/ALU blister)

 

EU/1/04/294/028

(PVC/PVDC/ALU blister)

 

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Emselex 15 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Emselex 15 mg depottabletter

Darifenacin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merus Labs Luxco S.à R.L.

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet