Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exjade (deferasirox) - V03AC03

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnExjade
ATC-kodeV03AC03
Indholdsstofdeferasirox
ProducentNovartis Europharm Limited

Exjade

deferasirox

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Exjade. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om anvendelsesbetingelserne for Exjade.

Hvad er Exjade?

Exjade er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof deferasirox. Det fås som filmovertrukne tabletter (90, 180 og 360 mg) og som smeltetabletter (125, 250 og 500 mg). Det fås som smeltetabletter, der blandes med væske for at fremstille en suspension, som patienten kan drikke.

Hvad anvendes Exjade til?

Exjade anvendes til behandling af kronisk jernophobning (for meget jern i kroppen) hos følgende patientgrupper:

patienter fra seksårsalderen, der har svær beta-thalassæmi (en arvelig blodsygdom, hvor patienterne ikke har nok hæmoglobin i blodet), og som hyppigt får blodtransfusioner

børn i alderen to til fem år med svær beta-thalassæmi, som hyppigt får blodtransfusioner, når deferoxamin (et andet lægemiddel til behandling af jernophobning) ikke kan anvendes eller ikke virker

patienter fra toårsalderen med svær beta-thalassæmi, som sjældent får blodtransfusioner, når deferoxamin ikke kan anvendes eller ikke virker

patienter fra toårsalderen, der lider af forskellige former for anæmi (lavt hæmoglobinindhold i blodet), og som får blodtransfusioner, når deferoxamin ikke kan anvendes eller ikke virker

patienter fra tiårsalderen med ikke-transfusionskrævende thalassæmi-syndromer, når deferoxamin ikke kan anvendes eller ikke virker. Ikke-transfusionskrævende thalassæmi-syndromer er

blodsygdomme, der ligner svær beta-thalassæmi, men hvor der ikke er behov for blodtransfusioner. Optagelsen af for store mængder jern fra tarmen er årsag til jernophobningen hos disse patienter.

Da antallet af patienter med kronisk jernophobning er lavt, betragtes sygdommen som "sjælden", og Exjade blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 13. marts 2002.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Exjade?

Behandling med Exjade bør indledes og overvåges af en læge med erfaring i behandling af kronisk jernophobning.

I forbindelse med kronisk jernophobning som følge af blodtransfusioner indledes behandlingen med Exjade, så snart patienten har fået omkring 100 ml pakkede blodlegemer pr. kg kropsvægt, eller når der tegn på jernophobning (dvs. når blodet indeholder mere end 1 mg/l ferritin, som er det protein, der opbevarer jern i kroppen). Hos patienter med ikke-transfusionskrævende thalassæmi-syndromer indledes behandlingen, når der er tegn på jernophobning. Startdosen afhænger af patientens kropsvægt, om patienten tager den filmovertrukne tablet eller smeltetabletten og af, hvor mange tranfusioner, patienten har fået i alt. Derefter kan doseringen efter behov justeres hver tredje til sjette måned alt efter patientens reaktion på behandlingen.

Exjade tages én gang dagligt. Smeltetabletten skal tages på tom mave (mindst 30 minutter inden indtagelse af mad), hvorimod den filmovertrukne tablet kan tages sammen med et let måltid. Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Exjade?

Det aktive stof i Exjade, deferasirox, er et "jernkelaterende" stof. Det bindes til jernet i kroppen og danner derved en forbindelse ved navn "kelat", som kroppen kan udskille, hovedsagelig i afføringen. Dette medvirker til at afhjælpe jernophobningen og forebygge skader på organer som f.eks. hjertet eller leveren på grund af overskud af jern.

Hvordan blev Exjade undersøgt?

I forbindelse med kronisk jernophobning som følge af blodtransfusioner blev Exjade undersøgt i én hovedundersøgelse med deferoxamin hos 591 patienter med svær beta-thalassæmi. Omkring halvdelen af patienterne var under 16 år, og 56 var under seks år. Virkningen blev målt ved at undersøge jernindholdet i leveren før og efter et års behandling med lægemidlerne. I en anden undersøgelse blev der set nærmere på virkningen af Exjade hos 184 patienter, der ikke kunne behandles med deferoxamin, herunder patienter med svær beta-thalassæmi og med andre former for anæmi.

Exjade blev desuden undersøgt i en hovedundersøgelse med 166 patienter (herunder 21 patienter i alderen 10 til 18 år) fra tiårsalderen med ikke-transfusionskrævende thalassæmi-syndromer og jernophobning. I denne undersøgelse blev Exjade sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling), og virkningen blev hovedsageligt bedømt på ændringerne i jernindholdet i leveren efter 12 måneders behandling.

Hvilken fordel viste undersøgelserne, at der er ved Exjade?

Ved slutningen af hovedundersøgelsen vedrørende kronisk jernophobning som følge af blodtransfusioner havde behandlingen haft tilstrækkelig virkning hos 53 % af de patienter, der fik Exjade, i forhold til 66 % af de patienter, som fik deferoxamin. Dette viser, at Exjade muligvis ikke var lige så effektivt som det lægemiddel, det blev sammenlignet med. De to lægemidler var dog lige effektive, når man ser på de 381 patienter, der havde særligt højt jernindhold i leveren ved undersøgelsens begyndelse, og som havde fået Exjade eller deferoxamin i doser svarende til hinanden. Antallet af patienter under seks år i denne undersøgelse var ikke tilstrækkeligt til at påvise Exjades sikkerhed og virkning på denne aldersgruppe. I den anden undersøgelse havde over halvdelen af de patienter, der ikke kunne behandles med deferoxamin, responderet på behandlingen med Exjade efter et år, herunder patienter i alderen to til fem år.

I undersøgelsen af patienter med ikke-transfusionskrævende thalassæmi-syndromer viste Exjade sig at være mere effektivt end placebo til at mindske jernindholdet i leveren. Hos patienter behandlet med Exjade (med en startdosis på 10 mg/kg/pr.dag) faldt indeholdet af jern i leveren med 3,8 mg pr. gram lever sammenlignet med et gennemsnit på 0,4 mg pr. gram lever hos patienter behandlet med placebo.

Hvilken risiko er der forbundet med Exjade?

De hyppigste bivirkninger ved Exjade (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er forhøjet kreatininindhold i blodet (et tegn på nyreproblemer).

Exjade må ikke anvendes af patienter, hvis kreatininclearance (kreatininclearance er et mål for nyrernes evne til at fjerne kreatinin fra blodet)er under 60 ml pr. minut. Det må ikke anvendes sammen med andre jernkelaterende midler.

Det er meget vigtigt, at patientens nyrer og lever kontrolleres ved hjælp af blodprøver, både inden behandlingen med Exjade indledes og regelmæssigt under behandlingen. Dosen bør nedsættes, eller behandlingen afbrydes, hvis patienten får nyre- eller leverproblemer. Det anbefales ikke at anvende Exjade til patienter med alvorlige leverproblemer, da det ikke er blevet afprøvet hos denne patientgruppe.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Exjade fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Exjade godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Exjade opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en markedsføringstilladelse.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri anvendelse af Exjade?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Exjade anvendes så sikkert som muligt. På baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og på indlægssedlen for Exjade, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale bør følge.

Desuden skal virksomheden, som fremstiller Exjade udarbejde en informationspakke til sundhedspersoner. Denne pakke skal informere dm om risici og anbefalede behandlingsmetoder i forbindelse med Exjade, herunder den rigtige dosis skal vælges, at doserne er forskellige for de filmovertrukne tabletter og smeltetabletterne, og at det er nødvendigt at overvåge patientens helbred,

især nyrefunktionen. Virksomheden skal desuden udarbejde en tilsvarende informationspakke til patienterne.

Endelig vil virksomheden fortage følgende undersøgelser: en undersøgelse, der sammenligner fordelene ved de filmovertrukne tabletter med smeltetabletterne, en undersøgelse af børn på 10 år og derover med ikke-transfusionskrævende thalassæmi for at få mere information om langsigtede virkninger hos disse patienter, og en undersøgelse for at vurdere de filmovertrukne tabletters sikkerhed (især når de er knuste) hos børn.

Andre oplysninger om Exjade

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Union for Exjade den 28. august 2006.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Exjade findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Den fuldstændige EPAR for Exjade findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling med Exjade, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 03-2016.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet