Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exubera (insulin human) - A10AF01

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnExubera
ATC-kodeA10AF01
Indholdsstofinsulin human
ProducentPfizer Limited

Hvad er Exubera?

Exubera er hurtigtvirkende insulin i pulverform til inhalation (indånding). Exubera findes i to styrker,

længere Hvordan anvendes Exubera?ikke

Hvad anvendes Exubera til?

Exubera er et insulin, der anvendes til behandling af voksne med type 2 sukkersyge (diabetes), når sukkersygen ikke kan reguleres tilstrækkeligt med tabletter. Exubera kan desuden bruges til nogle voksne med type 1 sukkersyge, som kan have gavn af at bruge inhalationspulveret i stedet for indsprøjtninger af hurtigtvirkende insulin under huden, når de mulige risici tages i betragtning. Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Exubera anvendes kun ved hjælp af den tilhørende insulininhalator. Insulinpulveret er emballeret i blister (trykpakning). For at tage en dosis sætter patienten blisteren i inhalatoren og indånder den i lungerne gennem munden.erFør start af behandlingen med Exubera skal en læge eller sygeplejerske forklare patienten, hvordan inhalatoren bruges korrekt. Dette er nødvendigt, for at risikoen skal være mindst mulig og for at sikre, at patienten får størst mulig gavn af behandlingen. Lægen afgør for den enkelte patient, hvad startdosis skal være, hvornår medicinen skal tages, og hvordan dosis skal justeres. Lægen afgør dette ud fra, hvordan behandlingen virker på patienten, og ud fra patientens

Lægemidletbehov (f.eks. kost, fysisk aktivitet og livsstil). Exubera gives inden for 10 minutter før, patienten begynder på et måltid. En 1 mg enkeltdosisblister giver omtrent samme dosis som injektion af 3 IE

hurtigtvirkende insulin indgivet subkutant (under huden). En 3 mg enkeltdosisblister giver omtrent samme dosis som 8 IE hurtigtvirkende insulin indgivet subkutant. Exubera er derfor ikke velegnet, når det er nødvendigt med små justeringer (mindre end 3 IE) af dosis – for eksempel til patienter med lav kropsvægt.

Hvordan virker Exubera?

Sukkersyge er en sygdom, hvor kroppen ikke producerer tilstrækkeligt med insulin til at regulere blodsukkeret. Exubera er et erstatningsinsulin, der er identisk med det insulin, der produceres af bugspytkirtlen. Insulinet i Exubera fremstilles ved "rekombinant teknik". Det vil sige, at insulinet produceres af en bakterie, der har fået indsat et gen (dna), som gør den i stand til at producere insulin. Når insulinet inhaleres, vil noget af det blive optaget i blodet (resten nedbrydes i lungerne). Når insulinet er gået over i blodet, er det med til at transportere sukkeret ind i cellerne og regulere

blodsukkeret. Gennem regulering af blodsukkeret mindskes symptomerne og komplikationerne ved sukkersygen. Exubera virker ved type 1-sukkersyge, hvor bugspytkirtlen ikke kan producere nok insulin, og ved type 2-sukkersyge, hvor kroppen ikke kan udnytte insulinet effektivt.

Firmaet, der fremstillererExubera, skal foretage supplerende undersøgelser af midlets sikkerhed, specielt hos patienter med forhøjet risiko for bivirkninger, f.eks. patienter med astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom. Desuden skal det undersøges, om patienterne kan danne antistoffer mod insulinet (proteiner, der produceres som reaktion på behandlingen med Exubera). Firmaet skal endvidere overvåge bivirkninger, udlevere informationsmateriale og forbedre blisterpakningens udformning, så det er lettere at se forskel på 1 mg og 3 mg enkeltdosisblister.

Andre oplysninger om Exubera:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse for Exubera med gyldighed i hele Den Europæiske Union den 24. januar 2006. Indehaveren af markedsføringstilladelsen er Pfizer Limited.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 08- 2006

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet