Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) – Etikettering - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Medicinens navnFablyn
ATC-kodeG03
Indholdsstoflasofoxifene tartrate
ProducentDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL BLISTERPAKNING (30 filmovertrukne tabletter)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

 

FABLYN 500 mikrogram Filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

lasofoxifen

 

 

salg

 

 

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver tablet indeholder lasofoxifentartrat, svarende til 500 mikrogram lasofoxifen.

til

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

 

 

 

Indeholder lactose

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

 

Se indlægssedlen for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDElængere (PAKNINGSSTØRRELSE) ANVENDELSESMÅDE OGikkeADMINISTRATIONSVEJ(E)5.Oral anvendelse.30 filmovertrukne tabletter

 

Læs indlægssedlen inden brug.er

 

6.

Lægemidlet

 

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

 

BØRN

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Forseglet pakning.

Må ikke anvendes, hvis pakningen har været åbnet.

8. UDLØBSDATO

EXP:

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

salgtilDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbHAm Bahnhof 2

92289 Ursensollen

 

 

 

autoriseret

Tyskland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

 

EU/1/08/500/001

 

 

 

 

EU/1/08/500/002

 

 

længere

 

EU/1/08/500/003

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

ikke

 

 

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

Lot:

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Lægemidlet

 

 

 

 

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægem ddel.

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

 

FABLYN

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL BLISTERPAKNING (7 filmovertrukne tabletter)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

 

FABLYN 500 mikrogram Filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

lasofoxifen

 

 

salg

 

 

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver tablet indeholder lasofoxifentartrat, svarende til 500 mikrogram lasofoxifen.

til

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

 

 

 

Indeholder lactose

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

 

Se indlægssedlen for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDElængere (PAKNINGSSTØRRELSE) ANVENDELSESMÅDE OGikkeADMINISTRATIONSVEJ(E)5.Oral anvendelse.7 filmovertrukne tabletter

 

Læs indlægssedlen inden brug.er

 

6.

Lægemidlet

 

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

 

BØRN

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Forseglet pakning.

Må ikke anvendes, hvis pakningen har været åbnet.

8. UDLØBSDATO

EXP:

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSENsalgtilDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbHAm Bahnhof 2

92289 Ursensollen

 

 

 

autoriseret

Tyskland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

 

EU/1/08/500/001

 

 

 

 

EU/1/08/500/002

 

 

længere

 

EU/1/08/500/003

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

ikke

 

 

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

Lot:

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Lægemidlet

 

 

 

 

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægem ddel.

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

 

FABLYN

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL BEHOLDER (90 filmovertrukne tabletter)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

 

FABLYN 500 mikrogram Filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

lasofoxifen

 

 

salg

 

 

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver tablet indeholder lasofoxifentartrat, svarende til 500 mikrogram lasofoxifen.

til

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

 

 

 

Indeholder lactose

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

 

Se indlægssedlen for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDElængere (PAKNINGSSTØRRELSE) ANVENDELSESMÅDE OGikkeADMINISTRATIONSVEJ(E)5.Oral anvendelse.90 filmovertrukne tabletter

 

Læs indlægssedlen inden brug.er

 

6.

Lægemidlet

 

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

 

BØRN

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Forseglet pakning.

Må ikke anvendes, hvis pakningen har været åbnet.

8. UDLØBSDATO

EXP:

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSENsalgtilDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbHAm Bahnhof 2

92289 Ursensollen

 

 

 

autoriseret

Tyskland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

 

EU/1/08/500/001

 

 

 

 

EU/1/08/500/002

 

 

længere

 

EU/1/08/500/003

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

ikke

 

 

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

Lot:

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Lægemidlet

 

 

 

 

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægem ddel.

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

 

FABLYN

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL BLISTERPAKNING (28 filmovertrukne tabletter)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

 

FABLYN 500 mikrogram Filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

lasofoxifen

 

 

salg

 

 

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver tablet indeholder lasofoxifentartrat, svarende til 500 mikrogram lasofoxifen.

til

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

 

 

 

Indeholder lactose

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

 

Se indlægssedlen for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDElængere (PAKNINGSSTØRRELSE) ANVENDELSESMÅDE OGikkeADMINISTRATIONSVEJ(E)5.Oral anvendelse.28 filmovertrukne tabletter

 

Læs indlægssedlen inden brug.er

 

6.

Lægemidlet

 

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

 

BØRN

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Forseglet pakning.

Må ikke anvendes, hvis pakningen har været åbnet.

8. UDLØBSDATO

EXP:

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSENsalgtilDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbHAm Bahnhof 2

92289 Ursensollen

 

 

 

autoriseret

Tyskland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

 

EU/1/08/500/001

 

 

 

 

EU/1/08/500/002

 

 

længere

 

EU/1/08/500/003

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

ikke

 

 

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

Lot:

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Lægemidlet

 

 

 

 

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægem ddel.

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

 

FABLYN

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

BEHOLDER ETIKET

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

FABLYN 500 mikrogram filmovertrukne tabletter

lasofoxifen

Oral anvendelse

2. ANVENDELSESMÅDE

Læs indlægssedlen før brug.

3. UDLØBSDATO

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5.INDHOLDSMÆNGDE ANGIVETikke

90 filmovertrukne tabletter

er

Lægemidlet

 

6. ANDET

 

 

 

til

salg

 

autoriseret

 

længere

 

 

 

 

 

SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS BLISTER – 7 tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

FABLYN 500 mikrogram filmovertrukne tabletter

lasofoxifen

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eberth

3. UDLØBSDATO

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. ANDET

Man

 

Tir

 

Ons

Lægemidlet

Tor

 

Fre

 

Lør

 

Søn

 

 

 

længere

autoriseret

 

ikke

 

er

 

 

 

 

 

til

salg

 

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS BLISTER – 30 tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

FABLYN 500 mikrogram filmovertrukne tabletter

lasofoxifen

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eberth

3. UDLØBSDATO

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. ANDET

Lægemidlet

 

 

længere

autoriseret

 

ikke

 

er

 

 

 

 

 

til

salg

 

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS BLISTER – 28 tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

FABLYN 500 mikrogram filmovertrukne tabletter

lasofoxifen

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eberth

3. UDLØBSDATO

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. ANDET

Man

 

Tir

 

Ons

Lægemidlet

Tor

 

Fre

 

Lør

 

Søn

 

 

 

længere

autoriseret

 

ikke

 

er

 

 

 

 

 

til

salg

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet