Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vælg sprog for hjemmesiden

Glidipion (Pioglitazone Actavis Group) (pioglitazone hydrochloride) – Etikettering - A10BG03

Updated on site: 07-Oct-2017

Medicinens navnGlidipion (Pioglitazone Actavis Group)
ATC-kodeA10BG03
Indholdsstofpioglitazone hydrochloride
ProducentActavis Group PTC ehf   

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Æske

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Glidipion 15 mg tabletter

pioglitazon

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukket tablet indeholder 15 mg pioglitazon (som hydrochlorid)

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder laktosemonohydrat. Se indlægssedlen for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 tabletter

28 tabletter

30 tabletter

50 tabletter

56 tabletter

84 tabletter

90 tabletter

98 tabletter

100 tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjördur Island

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/12/756/001 [14 tabletter]

EU/1/12/756/002 [28 tabletter]

EU/1/12/756/003 [30 tabletter]

EU/1/12/756/004 [50 tabletter]

EU/1/12/756/005 [56 tabletter]

EU/1/12/756/006 [84 tabletter]

EU/1/12/756/007 [90 tabletter]

EU/1/12/756/008 [98 tabletter]

EU/1/12/756/009 [100 tabletter]

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Glidipion 15 mg

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

Blisterkort

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Glidipion 15 mg

pioglitazon

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf. [logo]

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET (KUN FOR KALENDERISEREDE PAKNINGSSTØRRELSER MED 14, 28, 56, 84 OG 98 TABLETTER)

Man.

Tirs.

Ons.

Tors.

Fre.

Lør.

Søn.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Æske

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Glidipion 30 mg tabletter

pioglitazon

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukket tablet indeholder 30 mg pioglitazon (som hydrochlorid)

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder laktosemonohydrat. Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 tabletter

28 tabletter

30 tabletter

50 tabletter

56 tabletter

84 tabletter

90 tabletter

98 tabletter

100 tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjördur Island

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/12/756/010 [14 tabletter]

EU/1/12/756/011 [28 tabletter]

EU/1/12/756/012 [30 tabletter]

EU/1/12/756/013 [50 tabletter]

EU/1/12/756/014 [56 tabletter]

EU/1/12/756/015 [84 tabletter]

EU/1/12/756/016 [90 tabletter]

EU/1/12/756/017 [98 tabletter]

EU/1/12/756/018 [100 tabletter]

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Glidipion 30 mg

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

Blisterkort

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Glidipion 30 mg

pioglitazon

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf. [logo]

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET (KUN FOR KALENDERISEREDE PAKNINGSSTØRRELSER MED 14, 28, 56, 84 OG 98 TABLETTER)

Man.

Tirs.

Ons.

Tors.

Fre.

Lør.

Søn.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Æske

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Glidipion 45 mg tabletter

pioglitazon

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukket tablet indeholder 45 mg pioglitazon (som hydrochlorid)

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder laktosemonohydrat. Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 tabletter

28 tabletter

30 tabletter

50 tabletter

56 tabletter

84 tabletter

90 tabletter

98 tabletter

100 tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjördur Island

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/12/756/019 [14 tabletter]

EU/1/12/756/020 [28 tabletter]

EU/1/12/756/021 [30 tabletter]

EU/1/12/756/022 [50 tabletter]

EU/1/12/756/023 [56 tabletter]

EU/1/12/756/024 [84 tabletter]

EU/1/12/756/025 [90 tabletter]

EU/1/12/756/026 [98 tabletter]

EU/1/12/756/027 [100 tabletter]

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Glidipion 45 mg

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

Blisterkort

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Glidipion 45 mg

pioglitazon

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf. [logo]

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET (KUN FOR KALENDERISEREDE PAKNINGSSTØRRELSER MED 14, 28, 56, 84 OG 98 TABLETTER)

Man.

Tirs.

Ons.

Tors.

Fre.

Lør.

Søn.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet