Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HBVaxPro (hepatitis B, recombinant surface antigen) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - J07BC01

Updated on site: 07-Oct-2017

Medicinens navnHBVaxPro
ATC-kodeJ07BC01
Indholdsstofhepatitis B, recombinant surface antigen
ProducentMSD VACCINS

A. FREMSTILLER AF DET (DE) BIOLOGISK AKTIVE STOF(FER) OG FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren af det biologisk aktive stof

Merck Sharp & Dohme Corp.

Sumneytown Pike

West POINT, Pennsylvania 19486

USA

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

MERCK Sharp & Dohme B.V.

Waaderweg 39,

2031 BN Haarlem

Nederlandene

B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Lægemidlet er receptpligtigt.

Officiel batchfrigivelse

Den officielle batchfrigivelse vil blive foretaget af et statsligt laboratorium eller et laboratorium udpeget hertil i henhold til paragraf 114 i Rådets direktiv 2001/83/EØF.

C. ANDRE BETINGELSER FOR OG KRAV TIL MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Periodiske sikkerhedsopdateringsrapporter

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal indsende periodiske sikkerhedsopdateringer for dette produkt i henhold til de krav, der er fastsat i listen over EU-referencedatoer (EURD-liste) i paragraf 107c(7) i Rådets direktiv 2001/83/EØF og publiceret via den europæiske webportal om lægemidler.

D. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE LÆGEMIDLETS SIKRE OG EFFEKTIVE ANVENDELSE

Risikostyringsplan (RMP)

Ikke relevant.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet