Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lamivudine Teva (lamivudine) – Indlægsseddel - J05AF05

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnLamivudine Teva
ATC-kodeJ05AF05
Indholdsstoflamivudine
ProducentTeva B.V.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lamivudin Teva 100 mg filmovertrukne tabletter lamivudin

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at tage Lamivudin Teva

3.Sådan skal du tage Lamivudin Teva

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Det aktive lægemiddelstof i Lamivudin Teva er lamivudin.

Lamivudin Teva bruges til behandling af langvarig (kronisk) hepatitis B-infektion hos voksne.

Lamivudin Teva er et antiviralt lægemiddel, der undertrykker hepatitis B-virus i kroppen. Det tilhører en gruppe af lægemidler kaldet nukleosidanalog revers transkriptase-hæmmere (NRTI’er)

Hepatitis B er et virus, som inficerer leveren og forårsager langvarig (kronisk) infektion, hvilket kan medføre leverskader.

Lamivudin Teva kan bruges til patienter, hvis lever er skadet, men stadig fungerer (kompenseret leversygdom).

Behandling med Lamivudin Teva kan nedsætte mængden af hepatitis B-virus i kroppen. Derved kan leverskaden mindskes og

leverfunktionen forbedres. Ikke alle reagerer på behandling med Lamivudin Teva på samme måde. Lægen vil følge effekten af din behandling med regelmæssige blodprøver.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lamivudin Teva

Tag ikke Lamivudin Teva

-hvis du er allergisk over for lamivudin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lamivudin Teva

(angivet i punkt 6).

Kontakt lægen, hvis du mener dette gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Nogle personer, som tager Lamivudin Teva eller andre lignende lægemidler, har større risiko for at få alvorlige bivirkninger. Du skal derfor være opmærksom på en øget risiko:

hvis du nogensinde har haft andre typer leversygdom, såsom hepatitis C

hvis du er svært overvægtig (især hvis du er en kvinde).

Tal med lægen, hvis noget af dette gælder for dig. Du kan have behov for ekstra kontrolbesøg, inklusive blodprøver, mens du tager medicinen. Se punkt 4 for mere information omkring risikoen.

Stop ikke med at tage Lamivudin Teva uden lægens anvisning, da der er en risiko for, at din hepatitis forværres. Når du er færdig med behandlingen med Lamivudin Teva, vil lægen følge dig i mindst 4 måneder for at holde øje med eventuelle problemer. Det betyder, at der vil blive taget blodprøver for at kontrollere, om der er forhøjet niveau af leverenzymer, som kan tyde på leverskade. Se punkt 3 for mere information om, hvordan du skal tage Lamivudin Teva.

Vær opmærksom på vigtige symptomer

Nogle personer, som tager medicin mod hepatitis B-infektion, udvikler andre tilstande, som kan være alvorlige. Du skal derfor vide, hvilke vigtige tegn og symptomer du skal holde øje med, mens du tager Lamivudin Teva.

Læs informationen ’Andre bivirkninger ved behandling af hepatitis B’ i punkt 4 i denne indlægsseddel.

Beskyt andre personer

Hepatitis B-infektion spredes ved seksuel kontakt med nogen, der har infektionen, eller ved overførsel af inficeret blod (f.eks. ved at dele kanyler). Lamivudin Teva vil ikke forhindre, at du kan overføre hepatitis B-infektion til andre. For at beskytte andre personer mod at blive smittet med hepatitis B:

Brug kondom ved oralsex, analsex eller samleje

Undgå overførsel af blod – lad f.eks. være med at dele nåle.

Brug af anden medicin sammen med Lamivudin Teva

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Husk at informere lægen eller apotekspersonalet, hvis du begynder at tage et nyt lægemiddel, mens du tager Lamivudin Teva.

Disse lægemidler må ikke tages sammen med Lamivudin Teva:

Andre lægemidler indeholdende lamivudin, der bruges til behandling af hiv-infektion (nogle gange kaldet aids-virus)

emtricitabin, der bruges til behandling af hiv eller hepatitis B-infektion)

cladribin. Der bruges til behandling af hårcelleleukæmi.

Fortæl det til lægen, hvis du bliver behandlet med nogen af disse.

Graviditet

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid:

Tal med lægen omkring risici og fordele ved at tage Lamivudin Teva under graviditeten.

Stop ikke med at tage Lamivudin Teva uden lægens anvisning.

Amning

Lamivudin Teva kan udskilles i mælken. Hvis du ammer, eller overvejer at amme: Tal med lægen, før du tager Lamivudin Teva.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lamivudin Teva kan gøre dig træt, hvilket kan påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Kør ikke bil og betjen ikke maskiner, med mindre du er sikker på, at du ikke er påvirket.

3.Sådan skal du tage Lamivudin Teva

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

Hold jævnligt kontakt med lægen

Lamivudin Teva hjælper med til at få kontrol over din hepatitis B-infektion. Du skal tage Lamivudin Teva hver dag for at få kontrol over din infektion og for at forhindre, at din sygdom forværres.

Hold kontakt til lægen og afbryd ikke behandlingen med Lamivudin Teva uden lægens anvisning.

Hvor meget skal du tage

Den sædvanlige dosis Lamivudin Teva er 1 tablet (100 mg lamivudin) 1 gang dagligt.

Lægen kan ordinere en lavere dosis, hvis du har problemer med nyrerne. Der findes en oral opløsning til personer, som har behov for en lavere dosis end den sædvanlige, eller som ikke kan sluge tabletter.

Tal med lægen, hvis dette gælder for dig.

Hvis du allerede tager anden medicin, der indeholder lamivudin, for hiv-infektion, vil lægen fortsætte med at behandle dig med en højere dosis (sædvanligvis 150 mg 2 gange daglig), fordi dosis af lamivudin i Lamivudin Teva (100 mg) ikke er tilstrækkelig høj til at behandle en hiv-infektion. Hvis du planlægger at ændre din hiv-behandling, skal du tale med lægen først.

Tabletten skal synkes hel med vand. Lamivudin Teva kan tages sammen med eller på tom mave.

Hvis du har taget for meget Lamivudin Teva

Der opstår sandsynligvis ikke alvorlige problemer, hvis du ved et uheld har taget for meget medicin. Hvis du ved et uheld har taget for meget, skal du kontakte lægen, apoteket eller nærmeste skadestue for nærmere rådgivning.

Hvis du har glemt at tage Lamivudin Teva

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du husker det, og derefter fortsætte din behandling som før.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

Hvis du holder op med at tage Lamivudin Teva

Stop aldrig med at tage Lamivudin Teva, uden først at spørge lægen til råds. Der er risiko for, at din hepatitis bliver værre (se punkt 2). Når du stopper med at tage Lamivudin Teva, vil lægen følge dig i mindst 4 måneder for at holde øje med eventuelle problemer. Det betyder, at der vil blive taget blodprøver for at kontrollere, om der er forhøjet niveau af leverenzymer, som kan tyde på leverskade.

4.Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ud over de bivirkninger ved Lamivudin Teva, der er nævnt nedenfor, kan andre tilstande udvikle sig under behandling mod hepatitis B.

Det er vigtigt at læse informationen under ‘Andre bivirkninger ved behandling af hepatitis B’.

I kliniske studier blev følgende bivirkninger rapporteret som almindelige: træthed, luftvejsinfektioner, ondt i halsen, hovedpine, mavepine eller - ubehag, kvalme, opkastning og diarré, stigning i leverenzymer og enzymer produceret i musklerne (se nedenfor).

Allergiske reaktioner

Disse er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer). Symptomerne inkluderer:

hævelser i ansigtet, hævede øjenlåg eller læber

besvær med at synke eller trække vejret.

Kontakt omgående læge, hvis du får disse symptomer. Stop med at tage Lamivudin Teva.

Bivirkninger, der muligvis er forårsaget af lamivudin:

En meget almindelig bivirkning(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer), som kan vise sig i blodprøver, er:

stigning i indholdet af leverenzymer (aminotransferaser). Dette kan være tegn på betændelse eller leverskade.

En almindelig bivirkning

kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) er:

kramper og muskelsmerter

udslæt eller nældefeber på et hvilket som helst sted på kroppen.

En almindelig bivirkning, som kan vise sig i blodprøver, er:

stigning i indholdet af enzymer, som dannes i musklerne (kreatinfosfokinase), som kan være tegn på ødelæggelse af muskelvæv.

Andre bivirkninger

Andre bivirkninger er set hos et meget lille antal personer, og deres nøjagtige hyppighed kendes ikke.

nedbrydning af muskelvæv

forværring af leversygdom, efter behandlingen med Lamivudin Teva er stoppet eller under behandlingen, hvis hepatitis B-virus bliver resistens over for Lamivudin Teva. Dette kan blive livstruende hos nogle personer.

laktacidose (se næste afsnit ’Andre bivirkninger ved behandling af hepatitis B’).

En bivirkning, som kan vise sig i blodprøver, er:

nedsat antal af de celler, der er involveret, når blod størkner (trombocytopeni).

Hvis du får bivirkninger

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Andre bivirkninger ved behandling af hepatitis B

Lamuvidin Teva og tilsvarende lægemidler (NRTI’er) kan forårsage, at der opstår visse bivirkninger under behandling af hepatitis B.

Laktacidose er en sjælden, men alvorlig bivirkning

Nogle personer, der tager Lamivudin Teva eller andre tilsvarende lægemidler (NRTI’er), udvikler en tilstand, der kaldes laktacidose, samtidig med en forstørret lever.

Laktacidose skyldes ophobning af mælkesyre i kroppen. Det sker sjældent. Hvis det opstår, udvikler det sig normalt efter et par måneders behandling. Det kan være livstruende og forårsage svigt af indre organer.

Det er mere sandsynligt, at laktacidose udvikles hos personer, der har en leversygdom, eller hos personer, der er meget overvægtige, især kvinder.

Tegn på laktacidose inkluderer:

dyb, hurtig og besværet vejrtrækning

døsighed

følelsesløshed eller svækkelse i arme og ben

kvalme, opkastning

mavesmerter.

Under behandlingen vil lægen overvåge dig for tegn på laktacidose. Hvis du har nogen af ovennævnte symptomer eller andre symptomer, der bekymrer dig:

Kontakt lægen så hurtigt som muligt

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke Lamivudin Teva, hvis du bemærker ændringer i tablettens udseende.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lamivudin Teva indeholder:

-Aktivt stof: Lamivudin. Hver filmovertrukket tablet indeholder 100 mg lamivudin.

-Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat, magnesiumstearat. Filmovertræk: Hypromellose, titandioxid (E171), macrogol, polysorbat 80, gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172)

Udseende og pakningsstørrelser

Orange, kapselformet, bikonveks filmovertrukket tablet – præget med “L100” på den ene side og uden prægning på den anden side.

Lamivudin Teva kan fås i aluminiumblistere indeholdende 28, 30, 84 eller 100 tabletter eller HDPE- beholdere indeholdende 60 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

Fremstiller

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Ungarn

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

Storbritannien

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Teva Operations Poland Sp.z o. o. Mogilska 80 Str.

31-546 Kraków Polen

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A. Tel/Tél:

UAB “Sicor Biotech”

+32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/ Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filial

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43(0)1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos

Tél: +33 1 55 91 7800

Lda

 

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +421 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67323666

Tel: +44 1977628500

Denne indlægsseddel blev senest ændret { MM/ÅÅÅÅ }.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet