Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mekinist (trametinib) – Indlægsseddel - L01XE25

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnMekinist
ATC-kodeL01XE25
Indholdsstoftrametinib
ProducentNovartis Europharm Limited

Indlægsseddel: Information til patienten

Mekinist 0,5 mg filmovertrukne tabletter Mekinist 2 mg filmovertrukne tabletter trametinib

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at tage Mekinist

3.Sådan skal du tage Mekinist

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Mekinist er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof trametinib. Det anvendes enten alene eller i kombination med et lægemiddel, der indeholder dabrafenib, til at behandle en form for hudkræft, der kaldes malignt melanom, som har spredt sig til andre dele af kroppen eller ikke kan fjernes ved operation. Mekinist i kombination med dabrafenib anvendes også til at behandle en type lungekræft, der kaldes ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

Begge kræfttyper har en bestemt ændring (mutation) ved position V600 i et gen, der kaldes BRAF. Denne ændring i genet kan have været årsagen til udviklingen af kræften. Dit lægemiddel er rettet mod proteiner, der er lavet fra dette muterede gen, og hæmmer eller stopper udviklingen af din kræft.

2.Det skal du vide, før du begynder at tage Mekinist

Mekinist må kun anvendes til behandling af melanomer og NSCLC med BRAF-mutation. Lægen vil derfor teste for denne mutation, inden behandlingen bliver startet.

Hvis lægen beslutter, at du skal behandles med en kombination af Mekinist og dabrafenib, skal du læse både denne indlægsseddel og indlægssedlen for dabrafenib omhyggeligt.

Spørg lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Tag ikke Mekinist:

hvis du er allergisk over for trametinib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mekinist (angivet i

punkt 6).

Tal med lægen, hvis du tror, dette gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel. Lægen skal vide, om du:

har leverproblemer. Lægen vil måske tage blodprøver for at kontrollere din leverfunktion, mens du tager dette lægemiddel.

har eller har haft nyreproblemer.

har eller nogensinde har haft lunge- eller vejrtrækningsproblemer.

har hjerteproblemer, såsom hjertesvigt (som kan forårsage åndenød, vejrtrækningsbesvær, når du ligger ned, og hævede fødder eller ben) eller problemer med den måde, dit hjerte slår på. Din læge bør undersøge din hjertefunktion før og under behandling.

har øjenproblemer, herunder blokering af den vene, der leder væske fra øjet (retinal veneokklusion) eller hævelse i øjet, som kan være forårsaget af væskeophobning (korioretinopati).

Inden du tager Mekinist i kombination med dabrafenib, skal lægen vide, om du:

har haft en anden kræftform end malignt melanom eller NSCLC, da du vil have en større risiko for at udvikle andre kræftformer end hudkræft, når du tager Mekinist.

Tal med lægen, hvis du tror, at noget af dette gælder for dig.

Tilstande, som du skal holde øje med

Nogle personer, der tager Mekinist, udvikler andre tilstande, der kan være alvorlige. Det er nødvendigt, at du kender til vigtige symptomer, som du skal holde øje med.

Blødning

Indtagelse af Mekinist eller kombinationen af Mekinist og dabrafenib kan forårsage alvorlig blødning i hjernen, fordøjelsessystemet (såsom maven, endetarmen eller tarmen), lungerne og andre organer og kan medføre døden. Symptomerne kan være:

hovedpine, svimmelhed eller svaghed

blod i afføringen eller sort afføring

blod i urinen

mavesmerter

ophostning/opkastning af blod

Fortæl det straks til lægen, hvis du får nogen af disse symptomer.

Feber

Behandling med Mekinist eller med kombination af Mekinist og dabrafenib kan forårsage feber, men risikoen er størst, hvis du tager kombinationsbehandlingen (se også punkt 4). I nogle tilfælde kan personer med feber udvikle lavt blodtryk, svimmelhed eller andre symptomer.

Fortæl det straks til lægen, hvis du får feber over 38,5 ºC, mens du tager dette lægemiddel.

Hjerteproblemer

Mekinist kan give hjerteproblemer eller forværre allerede eksisterende hjerteproblemer (se også “Hjerteproblemer” i punkt 4) hos personer, der tager Mekinist i kombination med dabrafenib.

Fortæl det til lægen, hvis du har problemer med hjertet. Lægen vil foretage nogle undersøgelser for at kontrollere, om dit hjerte fungerer, som det skal, før og under behandlingen med dette lægemiddel. Fortæl det straks til lægen, hvis du føler hjertebanken, galopperende hjerte, uregelmæssige hjerteslag, eller hvis du oplever svimmelhed, træthed, ørhed, åndenød eller hævelse i benene. Hvis det bliver nødvendigt, kan lægen beslutte at afbryde din behandling midlertidigt eller stoppe den helt.

Ændringer i din hud, som kan være tegn på ny hudkræft

Lægen vil undersøge din hud, inden du begynder at tage dette lægemiddel, og derefter regelmæssigt, så længe du tager det. Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker nogen ændringer i din hud, mens du tager dette lægemiddel eller efter behandlingen (se også punkt 4).

Øjenproblemer

Du skal have undersøgt dine øjne af lægen, mens du tager dette lægemiddel.

Fortæl det omgående til lægen, hvis du får røde eller irriterede øjne, sløret syn, øjensmerter eller andre ændringer i synet under behandlingen (se også punkt 4).

Mekinist kan give øjenproblemer, herunder blindhed. Mekinist anbefales ikke, hvis du har haft blokade af den vene, som leder væske fra øjet (retinal veneokklusion). Fortæl det straks til lægen, hvis du under behandlingen får følgende symptomer på øjenproblemer: sløret syn, nedsat syn eller andre ændringer i synet, farvede prikker i synsfeltet eller ser haloer (uskarpe konturer omkring genstande). Hvis det bliver nødvendigt, kan lægen beslutte at afbryde behandlingen midlertidigt eller stoppe den helt.

Leverproblemer

Mekinist alene eller i kombination med dabrafenib kan forårsage leverproblemer, som kan udvikle sig til alvorlige tilstande, såsom leverbetændelse og leversvigt, som kan være dødeligt. Lægen vil tjekke dig regelmæssigt. Tegn på, at din lever ikke fungerer ordentligt, kan være:

manglende appetit

kvalme

opkastning

mavesmerter

gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot)

mørk urin

hudkløe

Fortæl det straks til lægen, hvis du får nogen af disse symptomer.

Lunge- eller vejrtrækningsproblemer

Fortæl det til lægen, hvis du har lunge- eller vejrtrækningsproblemer, herunder vejrtrækningsbesvær, som ofte er ledsaget af en tør hoste, åndenød og træthed. Lægen vil eventuelt sørge for, at du får kontrolleret din lungefunktion, inden du begynder at tage din medicin.

Muskelsmerter

Mekinist kan medføre nedbrydning af muskelvæv (rabdomyolyse). Fortæl det straks til lægen, hvis du får nogen af disse symptomer:

muskelsmerter

mørk urin (som følge af nyreskader)

Hvis det bliver nødvendigt, kan lægen beslutte at afbryde din behandling midlertidigt eller stoppe den helt.

Læs oplysningerne under “Alvorlige bivirkninger” i punkt 4 i denne indlægsseddel.

Hul i maven eller tarmen (perforation)

At tage Mekinist eller kombinationen af Mekinist og dabrafenib kan øge risikoen for at udvikle huller i tarmvæggen. Fortæl det straks til lægen, hvis du får kraftige mavesmerter.

Børn og unge

Mekinist anbefales ikke til børn og unge, da virkningerne af Mekinist hos personer, der er yngre end 18 år, ikke kendes.

Brug af anden medicin sammen med Mekinist

Før du starter behandlingen, skal du fortælle lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Hav en liste over de lægemidler, du tager, med dig, så du kan vise den til lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, når du får et nyt lægemiddel.

Brug af Mekinist sammen med mad og drikke

Det er vigtigt at tage Mekinist tom mave, da mad påvirker den måde, som medicinen optages i kroppen på (se punkt 3).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Mekinist anbefales ikke under graviditet.

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Mekinist kan skade det ufødte barn.

Hvis du er kvinde og kan blive gravid, skal du bruge en sikker præventionsmetode (svangerskabsforebyggende middel), mens du tager Mekinist, og i 4 måneder efter at du er holdt op med at tage det.

Svangerskabsforebyggende lægemidler, der indeholder hormoner (fx tabletter, injektioner eller plastre), vil muligvis ikke være sikre, hvis du tager Mekinist eller kombinationsbehandlingen (både Mekinist og dabrafenib). Det er nødvendigt, at du bruger en anden sikker svangerskabsforebyggende metode som fx en barrieremetode (fx kondom), så du ikke bliver gravid, mens du tager dette lægemiddel. Spørg lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet til råds.

Fortæl det straks til lægen, hvis du bliver gravid, mens du tager Mekinist.

Mekinist anbefales ikke under amning

Det vides ikke, om indholdsstofferne i Mekinist går over i modermælken.

Hvis du ammer eller planlægger at amme, skal du fortælle det til lægen. Det anbefales, at du ikke ammer, mens du tager Mekinist. Du og din læge vil sammen afgøre, om du skal tage Mekinist eller amme.

Frugtbarhed – både mænd og kvinder

Mekinist kan nedsætte frugtbarheden hos både mænd og kvinder.

Indtagelse af Mekinist sammen med dabrafenib: Dabrafenib kan muligvis nedsætte mænds frugtbarhed permanent. Derudover kan mænd, som tager dabrafenib, have nedsat sædkvalitet (nedsat antal sædceller), og deres sædkvalitet bliver muligvis ikke normal igen, efter de er holdt op med at tage dette lægemiddel.

Inden du påbegynder behandlingen med dabrafenib, så tal med lægen om dine muligheder for at forbedre dine chancer for at få børn i fremtiden.

Spørg lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis du har flere spørgsmål om virkningen af dette lægemiddel på fertiliteten.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mekinist kan give bivirkninger, der kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Undgå at føre motorkøretøj og betjene maskiner, hvis du føler dig træt eller svag, hvis du har problemer med dit syn, eller hvis dit energiniveau er lavt.

Beskrivelser af disse bivirkninger kan findes i andre afsnit (se punkt 2 og 4). Læs alle oplysninger i denne indlægsseddel for at få vejledning.

Spørg lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis du er i tvivl om noget. Selv din sygdom, dine symptomer og din behandlingssituation kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

3.Sådan skal du tage Mekinist

Tag altid Mekinist nøjagtigt efter lægens, sundhedspersonalets eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet.

Dosis

Den sædvanlige dosis af Mekinist, enten alene eller i kombination med dabrafenib, er én tablet på 2 mg en gang daglig. Den anbefalede dosis af dabrafenib, når det anvendes i kombination med Mekinist, er 150 mg to gange dagligt.

Lægen kan beslutte at nedsætte dosis, hvis du får bivirkninger.

Tag ikke mere Mekinist, end lægen har foreskrevet, da det kan øge risikoen for at få bivirkninger.

Sådan skal du tage Mekinist

Synk tabletten hel med et helt glas vand.

Tag Mekinist en gang om dagen på tom mave (mindst 1 time før et måltid eller mindst 2 timer efter et måltid). Dette betyder, at:

du skal vente mindst 1 time, før du spiser efter du har taget Mekinist

eller du skal vente mindst 2 timer efter du har spist, før du tager Mekinist.

Tag Mekinist på omtrent samme tidspunkt hver dag.

Hvis du har taget for meget Mekinist

Kontakt lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis du har taget for mange Mekinist- tabletter. Vis Mekinist-pakningen og denne indlægsseddel, hvis det er muligt.

Hvis du har glemt at tage Mekinist

Hvis den glemte dosis skulle være taget for mindre end 12 timer siden, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det.

Hvis den glemte dosis skulle være taget for mere end 12 timer siden, skal du springe den dosis over og tage din næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Fortsæt herefter med at tage dine tabletter på de sædvanlige tidspunkter, som du plejer.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Mekinist

Tag Mekinist, så længe som lægen foreskriver. Hold ikke op med at tage Mekinist, medmindre lægen foreskriver det.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Sådan skal du tage Mekinist i kombination med dabrafenib

Tag Mekinist i kombination med dabrafenib nøjagtigt efter lægens, sundhedspersonalets eller apotekspersonalets anvisning. Du må ikke ændre din dosis eller stoppe med at tage Mekinist eller dabrafenib, medmindre lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet beder dig om det.

Tag Mekinist en gang dagligt, og tag dabrafenib to gange dagligt. Det kan være en god idé, at du vænner dig til at tage begge lægemidler på samme tid hver dag. Mekinist skal enten tages sammen med morgendosen af dabrafenib eller aftendosen af dabrafenib. Der skal være ca.

12 timer mellem dabrafenib-doserne.

Tag Mekinist og dabrafenib på tom mave mindst en time før eller to timer efter et måltid. Tabletterne skal synkes hele med et helt glas vand.

Hvis du glemmer at tage en dosis af Mekinist eller dabrafenib, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Erstat ikke glemte doser, og tag blot din næste dosis på det sædvanlige tidspunkt:

o Hvis der er mindre end 12 timer til din næste planlagte dosis af Mekinist, som tages en

gang dagligt.

oHvis der er mindre end 6 timer til din næste planlagte dosis af dabrafenib, som tages to gange dagligt.

Hvis du har taget for meget Mekinist eller dabrafenib, skal du straks kontakte lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet. Tag Mekinist-tabletterne og dabrafenib-kapslerne med dig, hvis det er muligt. Vis dem om muligt Mekinist- og dabrafenib-pakningerne med hver sin indlægsseddel.

Hvis du får bivirkninger, kan lægen beslutte, at du skal tage en lavere dosis af Mekinist og dabrafenib. Tag doserne af Mekinist og dabrafenib nøjagtigt efter lægens, sundhedspersonalets eller apotekspersonalets anvisning.

4.Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger hos patienter, der tager Mekinist alene

Alvorlige bivirkninger

Hjerteproblemer

Mekinist kan påvirke, hvor godt dit hjerte pumper blod. Der er større sandsynlighed for, at dette påvirker personer, der i forvejen har et hjerteproblem. Det vil løbende blive kontrolleret, om du har hjerteproblemer, mens du tager Mekinist. Tegn og symptomer på hjerteproblemer omfatter:

hjertebanken, galopperende hjerte eller uregelmæssige hjerteslag

svimmelhed

træthed

følelse af ørhed

åndenød

hævelse i benene.

Fortæl det hurtigst muligt til lægen, hvis du får nogen af disse symptomer – både hvis de optræder for første gang, eller hvis de bliver værre.

Forhøjet blodtryk

Mekinist kan give eller forværre allerede eksisterende højt blodtryk (hypertension). Lægen eller sundhedspersonalet vil måle dit blodtryk under din behandling med Mekinist. Kontakt straks lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får forhøjet blodtryk, hvis dit høje blodtryk forværres eller hvis du har alvorlig hovedpine, føler dig svimmel eller ør.

Blødningsproblemer

Mekinist kan give alvorlige blødningsproblemer, specielt i din hjerne eller mave. Hvis du oplever unormale tegn på blødning skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet. Tegn på blødning kan omfatte:

hovedpine, svimmelhed eller svaghed

ophostning af blod eller blodklumper

opkastning med blod eller som ligner ”kaffegrums”

rød afføring eller sort afføring, som kan ligne tjære.

Øjenproblemer (synsproblemer)

Mekinist kan give øjenproblemer. Mekinist anbefales ikke, hvis du har eller har haft en blokering af den vene, der fører blodet væk fra øjet (retinal veneokklusion). Lægen vil måske henvise dig til en øjenundersøgelse, før du begynder at tage Mekinist, og mens du tager det. Lægen vil måske stoppe din behandling med Mekinist eller henvise dig til en specialist, hvis du udvikler tegn og symptomer på øjenproblemer, der omfatter:

nedsat syn

røde eller irriterede øjne

farvede prikker i dit synsfelt

haloer (ser uskarpe konturer omkring genstande)

sløret syn.

Forandringer i huden

Hvis du bemærker nogen ændringer i din hud, imens du tager dette lægemiddel, skal du straks tale med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Op til 3 ud af 100 personer, der tager Mekinist i kombination med dabrafenib, kan udvikle en anden form for hudkræft, der kaldes kutant pladecellekarcinom (cuSCC). Andre kan udvikle en form for hudkræft, der kaldes basalcellekarcinom (BCC). Normalt forbliver disse hudændringer på et begrænset område og kan fjernes ved operation, og behandlingen med Mekinist og dabrafenib kan fortsættes uden afbrydelse.

Nogle personer, der tager Mekinist i kombination med dabrafenib, bemærker muligvis også, at der er opstået nye melanomer. Disse melanomer fjernes normalt ved operation, og behandlingen med Mekinist og dabrafenib kan fortsættes uden afbrydelse.

Lægen vil undersøge din hud, inden du begynder at tage dabrafenib, og derefter undersøge den igen en gang om måneden, så længe du tager dette lægemiddel, og i 6 måneder efter, at du er holdt op med at tage det. Det er for at se, om der er nye forekomster af hudkræft.

Lægen vil også undersøge dit hoved, hals, mund og lymfekirtler, og du vil regelmæssigt få foretaget scanninger af bryst- og maveområdet (kaldet CT-scanninger). Du vil muligvis også få taget blodprøver. Disse undersøgelser har til formål at kontrollere, om der udvikles andre former for kræft, herunder pladecellekarcinom, inde din krop. En gynækologisk undersøgelse (for kvinder) og en anal undersøgelse anbefales også ved behandlingens start og afslutning.

Mekinist, som monoterapi eller i kombination med dabrafenib, kan give udslæt eller aknelignende udslæt. Følg lægens anvisninger for, hvad du kan gøre for at hjælpe med at undgå udslæt. Fortæl det hurtigst muligt til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får nogen af disse symptomer for første gang, eller hvis de bliver værre.

Kontakt straks lægen, hvis du får et alvorligt hududslæt med nogen af følgende symptomer: blærer på huden, blærer eller sår i munden, afskalning af huden, feber, rødme eller hævelse af dit ansigt eller dine fodsåler.

Fortæl det hurtigst muligt til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får nogen form for hududslæt, eller hvis du har et udslæt, der bliver værre.

Muskelsmerter

Mekinist kan medføre nedbrydning af musklerne (rabdomyolyse). Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får nye eller forværrede symptomer, herunder:

muskelsmerter

mørk urin (på grund af skader i nyrerne).

Lunge- og vejrtrækningsproblemer

Mekinist kan give betændelse i lungerne (pneumonitis eller interstitiel lungesygdom). Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet hvis du oplever nye eller forværringer af symptomer på lunge- eller vejrtrækningsproblemer, herunder:

åndenød

hoste

træthed

Andre bivirkninger, som du kan få, når du tager Mekinist alene:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

forhøjet blodtryk (hypertension)

blødninger forskellige steder i kroppen, som kan være lette eller alvorlige

hoste

åndenød

diarré

kvalme, opkastning

forstoppelse

mavesmerter

mundtørhed

hududslæt, aknelignende udslæt, rødme i ansigtet, tør eller kløende hud (se også “Forandringer i hudentidligere i punkt 4)

usædvanligt hårtab eller udtynding af håret

manglende energi eller en følelse af svaghed eller træthed

hævede hænder eller fødder (perifert ødem)

feber

Meget almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver

unormale blodprøveresultater for leverfunktionen

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

betændelse i hårsækkene i huden

neglelidelser, fx forandringer i neglelejet, neglesmerter, betændte og hævede neglebånd

hudinfektion (cellulitis)

hududslæt med pusfyldte blærer (se også Forandringer i hudentidligere i punkt 4)

allergisk reaktion (overfølsomhed)

dehydrering (vand- eller væskemangel)

sløret syn

hævelse omkring øjnene

synsproblemer (se også Øjenproblemer (synsproblemer)tidligere i punkt 4)

ændringer i, hvordan hjertet pumper blod (dårlig funktion af venstre hjertekammer) (se også Hjerteproblemertidligere i punkt 4)

puls (hjertefrekvens), der er under det normale interval, og/eller nedsat puls

lokal vævshævelse

inflammation (betændelseslignende reaktion) i lungerne (pneumonitis eller interstitiel

lungesygdom)

ømhed eller blærer i munden, inflammation i slimhinderne

hudrødme, sprukken eller revnet hud

røde, smertefulde hænder og fødder

hævelse af ansigtet

betændelse i slimhinder

følelse af svaghed

Almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver

nedsat antal røde blodlegemer (anæmi), unormalt niveau af kreatinkinase, som er et enzym, der primært findes i hjertet, hjernen og skeletmusklerne

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

hævelse i øjet forårsaget af væskeophobning (korioretinopati) (se også Øjenproblemer (synsproblemer)tidligere i punkt 4)

hævelse af nerverne i øjets bagre del (papilødem) (se også Øjenproblemer (synsproblemer)tidligere i punkt 4)

løsgørelse af den lysfølsomme membran på bagsiden af øjet (nethinden) fra dens understøttende lag (nethindeløsning) (se også Øjenproblemer (synsproblemer)tidligere i punkt 4)

blokering af den vene, der fører blodet væk fra øjet (retinal veneokklusion) (se også Øjenproblemer (synsproblemer)tidligere i punkt 4)

hjertet pumper mindre effektivt, hvilket giver åndenød, udtalt træthed og hævede ankler og ben (hjertesvigt)

et hul i maven eller tarmene

inflammation i tarmene (colitis)

nedbrydning af muskelvæv, hvilket kan give muskelsmerter og nyreskade (rabdomyolyse)

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Bivirkninger, når Mekinist og dabrafenib tages sammen

Når du tager Mekinist og dabrafenib sammen, kan du måske få en hvilken som helst af de bivirkninger, der er angivet ovenfor, omend hyppigheden kan ændre sig (hyppigere eller sjældnere).

Du kan også få yderligere bivirkninger, fordi du tager dabrafenib samtidig med Mekinist, se nedenfor.

Fortæl det hurtigst muligt til lægen, hvis du får nogen af disse symptomer – enten for første gang, eller hvis de bliver værre.

Læs indlægssedlen for dabrafenib med oplysninger om de bivirkninger, du kan få ved at tage dette lægemiddel.

De bivirkninger, du måske vil få, når du tager Mekinist i kombination med dabrafenib, er følgende:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

urinvejsinfektion

betændelse i næse og hals

nedsat appetit

hovedpine

svimmelhed

forhøjet blodtryk (hypertension)

blødninger forskellige steder i kroppen, som kan være lette eller alvorlige (hæmoragi)

hoste

mavesmerter

forstoppelse

diarré

kvalme, opkastning

udslæt, tør hud, kløe, hudrødme

ledsmerter, muskelsmerter eller smerter i hænder eller fødder

ufrivillige muskelsammentrækninger

manglende energi, svaghed

kulderystelser

hævede hænder eller fødder (perifert ødem)

feber

Meget almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver

lavt antal hvide blodlegemer

unormale blodprøveresultater for leverfunktionen

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

hudreaktioner, herunder betændelse i huden (cellulitis), betændelse i hudens hårsække, negleforandringer såsom forandringer i neglelejet, neglesmerter, betændte og hævede neglebånd, hududslæt med pusfyldte blærer, kutant pladecellekarcinom (en form for hudkræft), papillom (en form for hudtumor, som normalt ikke er farlig), vortelignende vækster (se også ”Forandringer i huden” tidligere i punkt 4)

dehydrering (vand- eller væskemangel)

sløret syn, synsproblemer

nedsættelse af hjertets pumpeevne

lavt blodtryk (hypotension)

lokal vævshævelse

åndenød

inflammation (betændelseslignende tilstand) i lungerne (pneumonitis)

mundtørhed

ømhed eller blærer i munden, inflammation i slimhinder

aknelignende problemer

fortykkelse af det yderste hudlag (hyperkeratose), tykke, skællede eller skorpede pletter på huden (aktinisk keratose), sprukken eller revnet hud

kraftig svedproduktion, nattesved

usædvanligt hårtab eller udtynding af håret

røde, smertefulde hænder og fødder

inflammation i fedtlaget under huden (panniculitis)

nyresvigt

betændelse af slimhinder

influenzalignende symptomer

hævelse af ansigtet

Almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver

nedsat antal røde blodlegemer (anæmi), blodplader (celler, der hjælper blodet med at størkne) og en type hvide blodlegemer (leukopeni)

lavt indhold af natrium (hyponatriæmi) eller fosfat (hypofosfatæmi) i blodet

højt blodsukker

stigning i kreatinkinase, et enzym, der hovedsageligt findes i hjertet, hjernen og skeletmuskulaturen

stigning i nogle stoffer (enzymer), som produceres af leveren

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

fremkomst af ny hudkræft (melanom)

stilkevorter (skin tags)

allergiske reaktioner (overfølsomhed)

øjenforandringer, herunder hævelse i øjet forårsaget af udsivning af væske (korioretinopati), betændelse i øjet (uveitis), løsning af den lysfølsomme membran bagerst i øjet (nethinden) fra dens understøttende lag (nethindeløsning) og hævelse omkring øjnene

puls (hjertefrekvens), der er under det normale interval og/eller nedsat puls

betændelse i bugspytkirtlen

et hul i maven eller tarmene

inflammation i tarmene (colitis)

inflammation i nyrerne

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data):

inflammation i hjertemusklen (myokarditis), hvilket kan medføre kortåndethed, feber, hjertebanken og brystsmerter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Mekinist efter den udløbsdato, der står på beholderens etiket og kartonen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Opbevares i den originale beholder for at beskytte mod lys og fugt.

Hold beholderen tæt tillukket. Beholderen indeholder et tørremiddel i en lille cylinderformet beholder. Tørremidlet må ikke fjernes eller spises.

Beholderen må ikke opbevares uden for køleskab i mere end 30 dage.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mekinist indeholder:

-Aktivt stof: trametinib. Hver filmovertrukken tablet indeholder trametinibdimethylsulfoxid svarende til 0,5 mg eller 2 mg trametinib.

-Øvrige indholdsstoffer:

-Tablet: mannitol (E421), mikrokrystallinsk cellulose (E460), hypromellose (E464), croscarmellosenatrium (E468), magnesiumstearat (E470b), natriumlaurilsulfat og kolloid silica (E551).

-Filmovertræk: hypromellose (E464), titandioxid (E171), polyethylenglycol, gul jernoxid (E172) (0,5 mg tabletter), polysorbat 80 (E433) og rød jernoxid (E172) (2 mg tabletter).

Udseende og pakningsstørrelser

De filmovertrukne 0,5 mg Mekinist-tabletter er gule, bikonvekse, med modificeret oval form og “GS” påtrykt på den ene side og “TFC” på den anden side.

De filmovertrukne 2 mg Mekinist-tabletter er lyserøde, runde, bikonvekse med “GS” påtrykt på den ene side og “HMJ” på den anden side.

De filmovertrukne tabletter leveres i uigennemsigtige, hvide plastikbeholdere med plastiklåg med gevind.

Beholderen indeholder også et tørremiddel bestående af silicagel i en lille cylinderformet beholder. Tørremidlet skal forblive i beholderen og må ikke spises.

Hver beholder indeholder enten 7 eller 30 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

Fremstiller

Glaxo Wellcome, S.A., Avd. Extremadura, 3, 09400, Aranda De Duero, Burgos, Spanien Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR, Storbritannien

Novartis Pharma GmbH, Roonstraße 25, D-90429 Nürnberg, Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 555

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Denne indlægsseddel blev senest ændret

 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet