Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neuraceq (florbetaben (18F)) – Etikettering - V09AX06

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnNeuraceq
ATC-kodeV09AX06
Indholdsstofflorbetaben (18F)
ProducentPiramal Imaging Limited

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE METALÆSKE - (med blå æske)

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Neuraceq 300 MBq/ml injektionsvæske, opløsning

Florbetaben (18F)

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 ml injektionsvæske, opløsning, indeholder 300 MBq florbetaben (18F) på datoen og tidspunktet for kalibrering.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Ascorbinsyre, ethanol, vandfrit, macrogol 400, natriumascorbat, vand til injektionsvæske. Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning

En ampul med flerdosis

Kundenr.

Aktivitet: {XXX} MBq i {XX} mL

ToC: {DD/MM/ÅÅÅÅ}kl. {XX}:{XX} tidszone

Volumen: {XX} ml

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Intravenøs anvendelse.

Flerdosis.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Radioaktivt materiale.

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., Storbritannien

BV Cyclotron VU, Holland

Cis Bio International, Nancy, Frankrig

Cis Bio International, Nîmes, Frankrig

Cis Bio International, Paris, Frankrig

Cis Bio International, Rennes, Frankrig

Cis Bio International, Pessac, Frankrig

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Tyskland

PET Net Muenchen GmbH, Tyskland

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Polen

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Tyskland

IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Italien

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Italien

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Italien

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Spanien

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Spanien

Seibersdorf Labor GmbH, Østrig

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Belgien

8.UDLØBSDATO

EXP {DD/MM/ÅÅÅÅ}kl.{XX}:{XX}{tidszone}

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Medicinrester skal bortskaffes i overensstemmelse med nationale bestemmelser.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Piramal Imaging Ltd., Langstone Tech. Park, Havant PO9 1SA, UK

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/906/001

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

BLYPOTTE - (uden blå æske)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Neuraceq 300 MBq/ml injektionsvæske, opløsning

Florbetaben (18F)

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 ml injektionsvæske, opløsning, indeholder 300 MBq florbetaben (18F) på datoen og tidspunktet for kalibrering.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Ascorbinsyre, ethanol, vandfrit, macrogol 400, natriumascorbat, vand til injektionsvæske. Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning

En ampul med flerdosis

Aktivitet: {XXX} MBq i {XX} mL

ToC: {DD/MM/ÅÅÅÅ}kl. {XX}:{XX} tidszone

Volumen: {XX} ml

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Intravenøs anvendelse.

Flerdosis.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Radioaktivt materiale.

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., Storbritannien

BV Cyclotron VU, Holland

Cis Bio International, Nancy, Frankrig

Cis Bio International, Nîmes, Frankrig

Cis Bio International, Paris, Frankrig

Cis Bio International, Rennes, Frankrig

Cis Bio International, Pessac, Frankrig

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Tyskland

PET Net Muenchen GmbH, Tyskland

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Polen

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Tyskland

IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Italien

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Italien

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Italien

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Spanien

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Spanien

Seibersdorf Labor GmbH, Østrig

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Belgien

8. UDLØBSDATO

EXP {DD/MM/ÅÅÅÅ} kl. {XX}:{XX} {tidszone}

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Piramal Imaging Ltd., Langstone Tech. Park, Havant PO9 1SA, UK

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/906/001

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

Ampul

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Neuraceq 300 MBq/ml injektionsvæske, opløsning

Florbetaben (18F)

Intravenøs anvendelse

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP: ToC + 6 t

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

Akt.: ≤ 3000 MBq Ved ToC (se ydre emballage)

6.ANDET

Radioaktivt materiale

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., Storbritannien

BV Cyclotron VU, Holland

Cis Bio International, Nancy, Frankrig

Cis Bio International, Nîmes, Frankrig

Cis Bio International, Paris, Frankrig

Cis Bio International, Rennes, Frankrig

Cis Bio International, Pessac, Frankrig

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Tyskland

PET Net Muenchen GmbH, Tyskland

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Polen Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Tyskland IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Italien

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Italien

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Italien

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Spanien

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Spanien

Seibersdorf Labor GmbH, Østrig

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Belgien

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet